• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  AUTOMATIZÁCIA, INFORMATIZÁCIA A MANAŽMENT V CHÉMII A POTRAVINÁRSTVE
 • 21.5.2020 Novinka

  Dizertačná skúška: MSc. Carlos Valero

  Dňa 12.6.2020 o 13:00 sa on-line formou uskutoční dizertačná skúška MSc. Carlosa Valera v študijnom programe 2621V03 riadenie procesov D-RP, ktorý sa uskutočňuje v študijnom odbore Kybernetika. Súčasťou dizertačnej skúšky je obhajoba písomnej práce na tému "Set-membership State Estimation". Verejnosť môže obhajobu sledovať on-line cez Google Meet (pre zamestnancov STU) a živý prenos bude sprostredkovaný aj cez stránku YouTube (pre verejnosť).

 • 13.5.2020 Podujatie

  IAM na ECC 2020

  Veda žije aj v dnešných výnimočných časoch a prekračuje hranice hoci fyzické hranice sú uzavreté. V dňoch 12.-15. mája 2020 sa uskutočňuje European Control Conference 2020. Prvý raz v histórii tejto konferencie sa tak deje virtuálne a konferencia je tak otvorená účasti celého sveta.

  FB-Fotka

 • 26.4.2020 Novinka

  Voľný prístup k vedeckému článku IAM

  V rámci podpory šírenia nových vedeckých publikácií umožňuje vydavateľstvo Elsevier 50-dňový voľný prístup k nášmu novému vedeckému článku:

  Juraj Oravec – Michaela Horváthová – Monika Bakošová: Energy efficient convex-lifting-based robust control of a heat exchanger. Energy (201), 1–11, 2020.

 • 20.4.2020 Podujatie

  Obhajoba dizeračnej práce Ayusha Sharmu

  Dňa 24.04.2020 o 10:30 sa on-line formou uskutoční obhajoba dizertačnej práce Ayusha Sharmu s názvom "Mathematical Modeling and Optimal Operation of Membrane Processes" v študijnom programe 2621V03 riadenie procesov D-RP, ktorý sa uskutočňuje v študijnom odbore Kybernetika. Verejnosť môže obhajobu sledovať on-line cez Google Meet (pre zamestnancov STU) a živý prenos bude sprostredkovaný aj cez stránku YouTube (pre verejnosť).

  Update: priebeh obhajoby dizertačnej práce je dostupný online: prvá časť (obhajoba a otázky) a druhá časť (vyhlásenie výsledku)

 • 8.3.2020 Podujatie

  IAM súčasťou STU ON THE ROAD v Brezne

  V rámci akcie STU ON THE ROAD navštívili zástupcovia STU v piatok 6.3. SOŠ techniky a služieb v Brezne. Za FCHPT predstavili žiakom možnosti bakalárskeho štúdia Ing. Richard Valo, PhD. a Bc. Peter Pôbiš a spoločne predstavili aj náš stánok FCHPT.

  FB-Fotky

 • 8.3.2020 Podujatie

  IAM súčasťou STU ON THE ROAD vo Veľkom Krtíši

  V rámci akcie STU ON THE ROAD navštívili zástupcovia STU vo štvrtok 5.3. Gymnázium A. Skultétyho vo Veľkom Krtíši. Za FCHPT predstavili žiakom možnosti bakalárskeho štúdia Ing. Richard Valo, PhD. a Júlia Kubalcová a spoločne predstavili aj náš stánok FCHPT.

  FB-Fotky

 • 6.3.2020 Novinka

  Seminár z reálnej analýzy

  Dňa 11.3.2020 o 9.00 sa v zasadačke oddelenia matematiky uskutoční vedecký seminár na tému I - konvergencia a zovšeobecnenia Olivierovej vety.

  Referovať bude Prof.. RNDr. János T.Tóth PhD., z FEI UJS Komárno.


 • 3.3.2020 Novinka

  Nová publikácia OM

  V nakladateľstve FCHPT nám vyšla nová publikácia: M. GallZ. TakáčT. Visnyai – S. Cesnaková: Základy matematiky, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, 2020., ktorú budú využívať všetci študenti našej fakulty už od najbližšieho semestra na predmete: Seminár z matematiky.

 • 28.2.2020 Novinka

  IAM na IFAC World Congress 2020

  Na svetovom kongrese IFAC (International Federation of Automatic Control), ktorý sa bude konať 12.-17.7.2020 v Berlíne, bude prezentovaných aj 9 vedeckých prác so spoluautormi z IAM. Okrem toho členovia IAM spoluorganizujú na IFAC World Congress 2 pozvané sekcie a 1 workshop.

 • 24.2.2020 Odborný seminár

  Seminár z reálnej analýzy

  Dňa 4.3.2020 o 9.00 sa v zasadačke oddelenia matematiky uskutoční vedecký seminár na tému Taylor Series (2).

  Referovať bude Doc. RNDr. Vladimír Baláž, CSc. OM UAIM FCHPT Bratislava z monografie D.Bressoud : A Radical Approach to Real AnalysisFacebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS