• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  RIADENIE PROCESOV
60. výročie založenia KA CHTF SVŠT v Bratislave
Process Control
 • 19.2.2022 Pracovná ponuka

  Zaujímavá pracovná ponuka pre absolventov automatizácie

  Software Engineer: KSEBE:
  About the job - What will you do?
  - You will help develop the ksebe platform
  - You will work on front-end and the back-end of the platform
  - Improve the performance of our platform
  - Develop new features from an idea to its complete implementation
  - You will work closely with the CTO to make sure that the platform reflects the needs of our clients and psychologists.
  Viac na stránke: https://www.linkedin.com/jobs/view/2927249748

 • 19.2.2022 Pracovná ponuka

  Zaujímavá pracovná ponuka pre absolventov automatizácie

  SCADA Programátor: SIPRIN - A Siemens Company:
  Hľadáme nových kolegov na oddelenie Engineering Department (ED) na pozíciu programátor SCADA systémov Siemens (WinCC, WinCC OA) v oblasti priemyselnej automatizácie a mestskej a dopravnej infraštruktúry. Pozície otvárame tak pre skúsených programátorov ako aj pre absolventov. Viac na stránke: https://www.profesia.sk/praca/siemens-slovensko/O4234396

 • 15.2.2022 Novinka

  Ocenenia pri príležitosti Medzinárodného dňa žien vo vede

  Vedenie STU na čele s rektorom Oliverom Moravčíkom 11.2.2022 ocenilo vedkyne STU za výsledky ich vedeckej práce. Medzi nimi bola aj naša milá kolegyňa prof. RNDr.Anna Kolesárová, CSc. Nech je pre nás všetkých povzbudením a príkladom! Gratulujeme!

  https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/ocenenia-pri-prilezitosti-medzinarodneho-dna-zien-a-dievcat-vo-vede.html?page_id=14766

 • 10.2.2022 Novinka

  Rozvrh na letný semester

  Rozvrh predmetov, ktoré v letnom semestri zabezpečuje ÚIAM na FCHPT STU je už dostupný pre študentov na stránke: https://www.uiam.sk/rozvrh

 • 19.1.2022 Novinka

  Michal Kvasnica vymenovaný za profesora

  V utorok 18.1. 2022 vymenovala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová 33 nových vysokoškolských profesorov. V odbore automatizácia bol za profesora vymenovaný náš kolega Michal Kvasnica. Srdečne blahoželáme!

  FB-Fotky

 • 17.1.2022 Novinka

  Obhajoby semestrálnych projektov na ÚIAM

  Vo štvrtok 13.1.2022 sa na ÚIAM konali obhajoby semestrálnych projektov. Študenti bakalárskeho štúdia na IAM prezentovali výsledky svojich zaujímavých projektov.

  FB-Fotka

 • 2.12.2021 Podujatie

  Online dizertačné skúšky na ÚIAM

  V piatok 10.12.2021 sa uskutočnili on-line formou dizertačné skúšky doktorandov na ÚIAM. Súčasťou dizertačnej skúšky bola obhajoba písomnej práce.
  Ing. Kristína Fedorová obhajovala svoju prácu na tému "Distributed Predictive Control of Microgrids". Školiteľom tejto práce je doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD..
  Ing. Lenka Galčíková obhajovala svoju prácu na tému "Complexity Reduction of Large-Scale Model Predictive Control". Školiteľom tejto práce je doc. Ing. Juraj Oravec, PhD..
  Ing. Roman Kohút obhajoval svoju prácu na tému "Forecasting Algorithms for Electricity Consumption and Renewable Production". Školiteľom tejto práce je doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD..

  FB-Fotka

 • 8.12.2021 Novinka

  Voľný prístup k novému článku IAM

  Sme autormi nového článku v prestížnom medzinárodnom vedeckom časopise Computers & Chemical Engineering:

  Lenka Galčíková - Juraj Oravec: Fixed complexity solution of partial explicit MPC

  Tento článok predstavuje novú metódu pre návrh prediktívneho riadenia pre komplexné systémy. V rámci podpory šírenia nových vedeckých publikácií umožňuje vydavateľstvo Elsevier 50-dňový voľný prístup k článku.

 • 7.12.2021 Podujatie

  Študenti IAM úspešní na ŠVK na VŠCHT Praha

  Vo štvrtok 2.12.2021 sa na VŠCHT Praha konala "Studentská vědecká konference", na ktorej sa zúčastnili aj študenti IAM: Bc. Tímea Mészárosová prezentovala prácu ná tému: "Modelovanie laboratórnej destilačnej kolóny v gPROMS ModelBuilder", Bc. Monika Špaková prezentovala prácu ná tému: "Konštrukcia a programovanie robotických vozidiel so všesmerovými kolesami" a Bc. Patrik Valábek prezentoval prácu ná tému: "Bezdotykové ovládanie zariadení gestami rúk".
  Bc. Patrik Valábek sa umiestnil na 1. mieste v sekcií "Aplikovaná informatika a kybernetika I" a získal aj cenu za najlepší prednes.
  Bc. Monika Špaková získala cenu za prínosy jej práce.
  Srdečne blahoželáme a všetkým študentom ďakujeme za výbornú reprezentáciu a šírenie dobrého mena ÚIAM FCHPT STU.

  FB-Fotky

 • 7.12.2021 Novinka

  Ceny dekana FCHPT STU

  V piatok 3.12.2021 prebehlo odovzdávanie Cien dekana FCHPT STU. Tento rok toto ocenenie získalo až 7 našich študentov: Bc. Jozef Vargan za mimoriadne plnenie študíjnych povinností, Bc. Rastislav Fáber za mimoriadne plnenie študíjnych povinností, Bc. Marek Wadinger za významné mimoškolské aktivity, Bc. Lucia Mencáková za propagáciu fakulty a prácu v časopise Radikál, Bc. Monika Špaková za významné mimoškolské aktivity, Ing. Lenka Galčíková za významné mimoškolské aktivity a výborné študijne výsledky, Ing. Michaela Horváthová za významné mimoškolské aktivity a výborné študijne výsledky. Všetkým srdečne gratulujeme!

  FB-Fotka

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS