• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  AUTOMATIZÁCIA, INFORMATIZÁCIA A MANAŽMENT V CHÉMII A POTRAVINÁRSTVE
60. výročie založenia KA CHTF SVŠT v Bratislave
Principia cybernetica
 • 13.1.2021 Podujatie

  Zmena termínu na odoslanie príspevkov na PC21

  S ohľadom na aktuálnu situáciu je termín na odoslanie príspevkov na medzinárodnú konferenciu "23rd International Conference on Process Control" predĺžený do 31. januára 2021. Nenechajte ujsť príležitosť aktívne sa zúčastniť tejto vedeckej konferencie. Aktuálne informácie nájdete na stránke PC21.

 • 16.12.2020 Podujatie

  IAM na CDC 2020

  Tento rok sa mala prestížna medzinárodná vedecké konferencia
  "59th IEEE Conference on Decision and Control" konať na ostrove Jeju v Kórejskej republike, ale s ohľadom na aktuálnu situáciu sa konferencia koná v onlinie formáte. Ing. Michaela Horváthová prezentovala na tejto konferencii príspevok IAM:

  Michaela Horváthová - Juraj Oravec - Monika Bakošová: Real-Time Convex-lifting-based Robust Control Using Approximated Control Law.

  Ing. Michaela Horváthová tiež predsedala sekcii "Robust Control II".

  FB-status

 • 16.12.2020 Novinka
 • 4.12.2020 Podujatie

  Ceny dekana FCHPT

  V piatok 4.12.2020 dekan FCHPT STU, pán profesor Ing. Anton Gatial, DrSc. udeľoval ceny výnimočným študentom našej fakulty za akademický rok 2019/2020.
  Sme hrdí na to, že medzi ocenenými sú aj naši študenti IAM:
  Bc. Zuzana Vagaská - najlepší študenti 1. ročníka inžinierskeho štúdia.
  Ing. Michaela Horváthová - najlepší študent doktorandského štúdia.
  Bc. Lucia Míková - pochvalné uznanie dekana za reprezentáciu fakulty v športe.
  Bc. Marek Wadinger - pochvalné uznanie dekana za významnú činnosť konanú v prospech fakulty.
  Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.

  FB-Fotky

 • 4.12.2020 Podujatie

  IAM na Dni vedy na Gymnáziu A. Vrábla v Leviciach

  Ing. Riachard Valo sa vo štvrtok 3.12.2020 zúčastnil online Dňa vedy na Gymnáziu A. Vrábla v Leviciach, kde sa spolu s ďalšími absolventmi IAM interaktívne bavili so študentami gymnázia o vede, o vysokoškolskom štúdiu a o možnostiach uplatnenia v praxi.

  FB-Fotka

 • 29.11.2020 Podujatie

  Plenárna prednáška doc. Kvasnicu na Berkeley

  V piatok 6.11.2020 mal doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. online plenárnu prednášku na prestížnej University of California, Berkeley. Divákom prednášal na aktuálnu tému:
  Towards Fixed-Complexity Explicit Model Predictive Control.

  FB-Status

 • 29.11.2020 Podujatie

  Víťazi sekcie ŠVK: Riadenie procesov podporené informačnými technológiami

  Gratulujeme víťazom sekcie "Riadenie procesov podporené informačnými technológiami" a ďakujeme účastníkom a sponzorom našej sekcie. Účastníci zo Slovenskej a z Českej republiky prezentovali svoje výsledky v 12tich príspevkoch.
  Víťazné poradie:
  1. Bc. Marek Boháč s prácou: CONTROL SYSTEM FOR AN AUTONOMOUS RACECAR
  2. Monika Špaková s prácou: Konštrukcia a programovanie autonómneho vozidla so všesmerovými kolesami
  3. Patrik Valábek s prácou: Bezdotykové ovládanie zariadení gestami rúk
  4. Michal Mateáš s prácou: Optimálny návrh dynamických experimentov
  5. Tímea Mészárosová s prácou: Modelovanie chemicko-technologických procesov v prostredí gPROMS ModelBuilder.

  FB-Fotka

 • 24.11.2020 Podujatie

  Slávnostného vyhlásenia výsledkov ŠVK

  Ak ste nestihli online prenos zo Slávnostného vyhlásenia výsledkov ŠVK, tak video záznam je dostupný na YouTube

  Video záznam


 • 24.11.2020 Podujatie

  Sekcia ŠVK: Riadenie procesov podporené informačnými technológiami

  V stredu 25. novembra 2020 sa na FCHPT STU v Bratislave uskutočnila 22. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pod názvom "Chémia a technológie pre život". V rámci online formátu konferencie prebehne aj rokovanie v sekcií "Riadenie procesov podporené informačnými technológiami". Viac informácií nájdete na stránke ŠVK.

  FB-Fotka

 • 20.11.2020 Podujatie

  Študent roka STU 2020

  V piatok 20.11.2020 pán rektor STU, prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., udeľoval v online prostredí ceny Študent roka STU za rok 2020. Sme hrdí na to, že ocenenie Študent roka STU získali aj naši talentovaní študenti z IAM.
  Ing. Michaela Horváthová získala za svoje študijné a vedecké výsledky cenu Študent roka STU v kategórií doktorandov.
  Ing. Lenka Galčíková získala za svoje víťazstvo v medzinárodnej súťaži a za aktivity na akciách propagujúcich štúdium technických odborov cenu Študent roka STU za šírenie dobrého mena univerzity.
  Bc. Lucia Míková získala cenu Študent roka STU za mnoho športových víťazstiev a úspechov na domácich a zahraničných súťažiach dobrovoľných hasičov.
  Bc. Michaela Lehotova získala za svoju dlhodobú dobrovoľnícku prácu pri testovaní ľudí na koronavírus cenu Študent roka STU v kategórii humanitárny čin roka.
  Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a želáme ešte veľa úspechov!

  FB-Fotka

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS