Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Technicko-hospodársky pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 666
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~cirka
Telefón:
+421 259 325 355
Skype:
lubos.cirka
ORCID iD:
0000-0001-9351-6855
WoS ResearcherID:
AAZ-3573-2020
Google Scholar:
xOC1ZxsAAAAJ
Vedecká činnosť:
Informačné technológie, adaptívne riadenie, identifikácia systémov
Dostupnosť:

Vybrané publikácie

Kniha

 1. M. BakošováM. FikarĽ. Čirka: Základy automatizácie. Laboratórne cvičenia zo základov automatizácie, Vydavateľstvo STU, Bratislava, 2003.

Kapitola alebo strany v knihe

 1. Ľ. ČirkaM. Fikar: A Dynamical System Identification Toolbox, V Selected Topics in Modelling and Control, Editor(i): Mikleš, J., Veselý, V., Slovak University of Technology Press, zv. 5, str. 58–62, 2007.
 2. Ľ. ČirkaM. FikarJ. Mikleš: Youla–Kučera Parameterisation Approach to LQ Tracking and Disturbance Rejection Problem, V Selected Topics in Modelling and Control, Editor(i): Mikleš, J., Veselý, V., Slovak University of Technology Press, zv. 5, str. 8–12, 2007.

Článok v časopise

 1. A. VasičkaninováM. BakošováĽ. ČirkaM. KalúzJ. Oravec: Robust Controller Design for a Laboratory Heat Exchanger. Applied Thermal Engineering, zv. 128, str. 1297–1309, 2018.
 2. M. Kalúz – J. García-Zubía – M. FikarĽ. Čirka: A Flexible and Configurable Architecture for Automatic Control Remote Laboratories. IEEE Transactions on Learning Technologies, č. 3, zv. 8, str. 299–310, 2015.
 3. M. Kvasnica – M. Herceg – Ľ. ČirkaM. Fikar: Model predictive control of a CSTR: A hybrid modeling approach. Chemical papers, č. 3, zv. 64, str. 301–309, 2010.
 4. A. MészárosĽ. Čirka: Control Analysis for Processes with Internal Recycle. Chemical Engineering Transactions, č. 18, str. 731–736, 2009.
 5. A. MészárosĽ. Čirka – Ľ. Šperka: Intelligent Control of a pH Process. Chemical Papers, č. 2, zv. 63, str. 180–187, 2009.
 6. D. Uher – Ľ. Čirka – J. Kamenár – J. Híveš: A new type of Alumnium Smelting Baths-Electrical Conductivity. Acta Chimica Slovaca, č. 1, zv. 2, str. 25–30, 2009.
 7. J. Vöröš – J. MiklešĽ. Čirka: Parameter Estimation of Nonlinear Systems. Acta Chimica Slovaca, č. 1, zv. 1, str. 309–320, 2008.
 8. Ľ. ČirkaM. FikarJ. Mikleš: A deterministic LQ tracking problem: Parameterization of the controller and the plant. Journal of Electrical Engineering, č. 5-6, zv. 53, str. 126–131, 2002.
 9. Ľ. ČirkaJ. MiklešM. Fikar: A deterministic LQ tracking problem: Parameterization of the controller. Kybernetika, č. 4, zv. 38, str. 469–478, 2002.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS