Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Technicko-hospodársky pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 666
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~cirka
Telefón:
+421 259 325 355
Skype:
lubos.cirka
ORCID iD:
0000-0001-9351-6855
WoS ResearcherID:
AAZ-3573-2020
Google Scholar:
xOC1ZxsAAAAJ
Vedecká činnosť:
Informačné technológie, adaptívne riadenie, identifikácia systémov
Dostupnosť:

Pedagogická činnosť

2020/2021 – Letný semester

Internetové a informačné systémy (Bakalárske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)
Tabuľkové a databázové systémy pre spracovanie údajov (Bakalárske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)
Webové technológie v automatizácii (Bakalárske štúdium, 4. semester, laboratórne cvičenie)
Diplomová práca (Inžinierske štúdium, 4. semester, seminár)
Semestrálny projekt II (Inžinierske štúdium, 2. semester, seminár)
Teória automatického riadenia II (Inžinierske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)

2020/2021 – Zimný semester

Informatizácia a priemyselné informačné systémy II (Inžinierske štúdium, 3. semester, prednáška)
Informatizácia a priemyselné informačné systémy II (Inžinierske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)
Programovanie webových aplikácií (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)
Programovanie webových aplikácií (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)

2019/2020 – Letný semester

Internetové a informačné systémy (Bakalárske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)
Tabuľkové a databázové systémy pre spracovanie údajov (Bakalárske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)
Webové technológie v automatizácii (Bakalárske štúdium, 4. semester, laboratórne cvičenie)
Identifikácia (Inžinierske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)

2019/2020 – Zimný semester

Úvod do technológie XML (Bakalárske štúdium, 5. semester, prednáška)
Úvod do technológie XML (Bakalárske štúdium, 5. semester, laboratórne cvičenie)
Informatizácia a priemyselné informačné systémy II (Inžinierske štúdium, 3. semester, prednáška)
Informatizácia a priemyselné informačné systémy II (Inžinierske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)
Programovanie webových aplikácií (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)
Programovanie webových aplikácií (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Robotic Process Automation (Inžinierske štúdium, 0. semester, laboratórne cvičenie)

2018/2019 – Letný semester

Informatizácia a informačné systémy (Bakalárske štúdium, 2. semester, prednáška)
Informatizácia a informačné systémy (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)
Internetové a informačné systémy (Bakalárske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)
Tabuľkové a databázové systémy pre spracovanie údajov (Bakalárske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)
Identifikácia (Inžinierske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)

2018/2019 – Zimný semester

Linux -- základná automatizácia (Bakalárske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)
Semestrálny projekt II (Bakalárske štúdium, 5. semester, laboratórne cvičenie)
Základy Matlabu (Bakalárske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Informačné technológie I (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Programovanie webových aplikácií (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)
Programovanie webových aplikácií (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)

2017/2018 – Letný semester

Informatizácia a informačné systémy (Bakalárske štúdium, 2. semester, prednáška)
Informatizácia a informačné systémy (Bakalárske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)
Internetové a informačné systémy (Bakalárske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)
Tabuľkové a databázové systémy pre spracovanie údajov (Bakalárske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)
Webové technológie v automatizácii (Bakalárske štúdium, 4. semester, laboratórne cvičenie)
Identifikácia (Inžinierske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)
Matlab -- pokročilé techniky (Inžinierske štúdium, 2. semester, prednáška)
Matlab -- pokročilé techniky (Inžinierske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)

2017/2018 – Zimný semester

Základy Matlabu (Bakalárske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Informačné technológie I (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Informačné technológie II (Inžinierske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)
Programovanie webových aplikácií (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)
Programovanie webových aplikácií (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)

2016/2017 – Letný semester

Informatizácia a informačné systémy (Bakalárske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)
Informatizácia a informačné systémy (Bakalárske štúdium, 2. semester, prednáška)
Internetové a informačné systémy (Bakalárske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)
Tabuľkové a databázové systémy pre spracovanie údajov (Bakalárske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)
Webové technológie v automatizácii (Bakalárske štúdium, 4. semester, laboratórne cvičenie)
Identifikácia (Inžinierske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)

2016/2017 – Zimný semester

Základy Matlabu (Bakalárske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Informačné technológie I (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Informačné technológie II (Inžinierske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)
Programovanie webových aplikácií (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)
Programovanie webových aplikácií (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)

2015/2016 – Letný semester

Informatizácia a informačné systémy (Bakalárske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)
Informatizácia a informačné systémy (Bakalárske štúdium, 2. semester, prednáška)
Internetové a informačné systémy (Bakalárske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)
Tabuľkové a databázové systémy pre spracovanie údajov (Bakalárske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)
Webové technológie v automatizácii (Bakalárske štúdium, 4. semester, laboratórne cvičenie)
Diplomová práca (Inžinierske štúdium, 4. semester, seminár)
Identifikácia (Inžinierske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)

2015/2016 – Zimný semester

Základy Matlabu (Bakalárske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Informačné technológie I (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Informačné technológie II (Inžinierske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)
Programovanie webových aplikácií (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)
Programovanie webových aplikácií (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS