Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Technicko-hospodársky pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 666
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~cirka
Telefón:
+421 259 325 355
Skype:
lubos.cirka
ORCID iD:
0000-0001-9351-6855
WoS ResearcherID:
AAZ-3573-2020
Google Scholar:
xOC1ZxsAAAAJ
Vedecká činnosť:
Informačné technológie, adaptívne riadenie, identifikácia systémov
Dostupnosť:

Rozvrh hodín (2023/2024 – Letný semester)

Streda
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
09:00 ‐ 10:00 Webové technológie II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 638 291 2 Ľ. Čirka
10:00 ‐ 13:00 Webové technológie II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 638 291 2 Ľ. Čirka
 
Štvrtok
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
11:00 ‐ 13:00 Internetové a informačné systémy
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 638 141, 151, 152 1 Ľ. Čirka

  iCalendar

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS