Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Technicko-hospodársky pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 666
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~cirka
Telefón:
+421 259 325 355
Skype:
lubos.cirka
ORCID iD:
0000-0001-9351-6855
WoS ResearcherID:
AAZ-3573-2020
Google Scholar:
xOC1ZxsAAAAJ
Vedecká činnosť:
Informačné technológie, adaptívne riadenie, identifikácia systémov
Dostupnosť:

Životopis

  1991 SPŠE, Bratislava
Ing. 1996 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky (školiteľ: doc. L. Harsányi)
PhD. 2003 Adaptívne LQ riadenie. Youlova-Kučerova parametrizácia regulátorov a modelov procesov. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (školiteľ: prof. J. Mikleš)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS