Pracovné zaradenie:
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 647
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~faber/
Telefón:
+421 259 325 349, +421 907 472 759
ORCID iD:
0000-0003-0088-3467
WoS ResearcherID:
GQQ-3157-2022
Vedecká činnosť:
Vytvorenie modelu a návrh experimentu, Softvérové senzory, Klasifikácia dát
Dostupnosť:

Pedagogická činnosť

2023/2024 – Zimný semester

Základy Matlabu (Bakalárske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Modelovanie v procesnom priemysle (Inžinierske štúdium, 1. semester, cvičenie)

2022/2023 – Letný semester

Dynamické systémy (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)

2022/2023 – Zimný semester

Modelovanie v procesnom priemysle (Inžinierske štúdium, 1. semester, cvičenie)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS