Pracovné zaradenie:
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 647
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~faber/
Telefón:
+421 259 325 349, +421 907 472 759
ORCID iD:
0000-0003-0088-3467
WoS ResearcherID:
GQQ-3157-2022
Vedecká činnosť:
Vytvorenie modelu a návrh experimentu, Softvérové senzory, Klasifikácia dát
Dostupnosť:

Rozvrh hodín (2023/2024 – Zimný semester)

Utorok
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
10:00 ‐ 12:00 Modelovanie v procesnom priemysle
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 693 422 4 R. Fáber
 
Streda
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
11:00 ‐ 13:00 Základy Matlabu
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 247 261 2 R. Fáber

  iCalendar

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS