Pracovné zaradenie:
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 647
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~faber/
Telefón:
+421 907 472 759
ORCID iD:
0000-0003-0088-3467
WoS ResearcherID:
GQQ-3157-2022
Vedecká činnosť:
Vytvorenie modelu a návrh experimentu, Softvérové senzory, Klasifikácia dát
Dostupnosť:

Publikácie

Príspevok na konferencii

  1. R. FáberR. Valo – M. Roman – R. Paulen: Towards Temperature Monitoring in Long-Term Grain Storage. V 2022 Cybernetics & Informatics (K&I), 2022.

Diplomová práca

  1. R. Fáber: Monitoring the temperature of stored grain. Diplomová práca, ÚIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2022.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS