Pracovné zaradenie:
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 647
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~faber/
Telefón:
+421 259 325 349, +421 907 472 759
ORCID iD:
0000-0003-0088-3467
WoS ResearcherID:
GQQ-3157-2022
Vedecká činnosť:
Vytvorenie modelu a návrh experimentu, Softvérové senzory, Klasifikácia dát
Dostupnosť:

Projekty

Európske projekty

  1. [2022 – 2025] Podpora príležitostí k slovenskej excelentnosti v pokročilom riadení pre inteligentný priemysel (Riešiteľ, schválený)

Výskumné projekty APVV

  1. [2022 – 2025] Dátovo orientované procesné riadenie (Riešiteľ, schválený)

Výskumné projekty VEGA

  1. [2022 – 2025] Metódy riadenia pre nízkouhlíkovú automatizáciu procesov (Riešiteľ, schválený)
  2. [2021 – 2024] Efektívne riadenie priemyselných prevádzok s použitím dát (Riešiteľ, schválený)

Kooperácie

  1. [2023 – 2025] Fr-Sk kooperácia: Pokročilé modelovanie, optimalizácia a riadenie procesov (Riešiteľ, schválený)

Ostatné projekty

  1. [2024 – 2026] Zefektívnenie riadenia modelovaním a integrovanými dátovými stratégiami (Zodpovedný riešiteľ, schválený)

Štátne programy

  1. [2024 – 2024] Optimized Processes Through Innovative Modeling and Utilization of Data-driven Strategies (Zodpovedný riešiteľ, neschválený)
  2. [2024 – 2024] Národný štipendijný program SR (Zodpovedný riešiteľ, neschválený)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS