Pracovné zaradenie:
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 647
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~faber/
Telefón:
+421 259 325 349, +421 907 472 759
ORCID iD:
0000-0003-0088-3467
WoS ResearcherID:
GQQ-3157-2022
Vedecká činnosť:
Vytvorenie modelu a návrh experimentu, Softvérové senzory, Klasifikácia dát
Dostupnosť:

Publikácie

Príspevok na konferencii

  1. R. Fáber – K. Ľubušký – M. Mojto – R. Paulen: Enhancing Industrial Data Analysis through Machine Learning-based Classification of Petrochemical Datasets. V 49th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering SSCHE 2023, Slovak Society of Chemical Engineering, Bratislava, SK, str. 160–160, 2023.   Zenodo
  2. R. Fáber – K. Ľubušký – R. Paulen: Machine Learning-based Classification of Online Industrial Datasets. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 2023 24th International Conference on Process Control, IEEE, Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 9, 81237, Bratislava, Slovakia, str. 132–137, 2023.   Zenodo
  3. R. Fáber – R. Valo – M. Roman – R. Paulen: Towards Temperature Monitoring in Long-Term Grain Storage. V 2022 Cybernetics & Informatics (K&I), str. 1–6, 2022.   Zenodo

Diplomová práca

  1. R. Fáber: Monitoring the temperature of stored grain. Diplomová práca, ÚIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2022.

Rôzne

  1. R. Fáber: Hybrid Modeling and Real-time Optimization of Processes. 2023.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS