Odborová komisia doktorandského študijného programu (5.2.14 automatizácia) na STU v Bratislave

Členovia SOK

 • doc. Ing. Monika Bakošová, PhD., FCHPT STU
 • doc. Ing. Ján Dvoran, PhD., FCHPT STU
 • prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., FCHPT STU (predseda)
 • doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD., FCHPT STU
 • prof. Ing. Alajos Mészáros, PhD., D.h.c, FCHPT STU
 • prof. Ing. Ján Mikleš, DrSc., FCHPT STU
 • prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD., FEI STU
 • prof. Ing. Stefan Kozák, PhD, FEI STU
 • doc. Ing. Alena Kozáková, PhD, FEI STU
 • doc. Ing. Danica Rosinová, PhD, FEI STU
 • Ing. Ivana Budínska, PhD., ÚI SAV
 • prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc., FEI STU
 • prof. Ing. Peter Hubinský, PhD., FEI STU (podpredseda)
 • doc. Ing. Ján Kardoš, PhD, FEI STU
 • prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD., MTF STU (podpredseda)
 • prof. Ing. Pavel Važan, PhD., MTF STU
 • doc. Ing. Peter Schreiber, CSc., MTF STU
 • doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD., MTF STU
 • doc. Ing. German F. Michaľčonok, CSc., MTF STU
 • prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD., SjF TU Košice
 • doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD, MTF STU
 • Dr. h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, MTF STU
 • doc. Ing. Peter Végh, PhD., SjF STU
 • prof. Ing. Cyril Belavý, PhD., SjF STU (podpredseda)
 • prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc., SjF STU
 • doc. Ing. Ján Vachálek, PhD., SjF STU
 • doc. Ing. Gergely Takács, PhD., SjF STU

Spoločný mail na členov komisie: sok [at] kirp.chtf.stuba.sk

Zriadenie SOK zo dňa 27.6.2016.

Hlasovania komisie


Doktorandské programy

 • Automatizácia a riadenie (dobiehajúci, trojročný), prof. Ing. Peter Hubinský, PhD., FEI STU (garant)
 • Riadenie procesov (štvorročný), prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., FCHPT STU (garant)
 • Automatizácia a informatizácia procesov (štvorročný), prof. Ing. Pavol Tanuška, MTF STU (garant)
 • Automatizácia a informatizácia strojov a procesov (štvorročný), prof. Ing. Cyril Belavý, CSc., SjF STU (garant)

Zápisnice


Materiály na stiahnutie

Komisia


Doktorand


Dizertačná skúška


Obhajoba dizertačnej práce


Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS