Pracovné zaradenie:
Vedecko-výskumný pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 651
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~furka
Telefón:
+421 259 325 354
ORCID iD:
0000-0003-1945-6772
WoS ResearcherID:
ABD-3661-2020
Google Scholar:
yx6H_h4AAAAJ
Dostupnosť:

Citácie

  • Celkový počet citácií       2

M. Furka – M. KlaučoM. Kvasnica: Stabilization of Furuta Pendulum using Nonlinear MPC. Research Papers Faculty of Materials Science and Technology in Trnava, č. 45, zv. 27, str. 42–48, 2019.
  • Počet citácií       2
  • Alves, Uiliam Nelson Lendzion Tomaz – Breganon, Ricardo – Pivovar, Luiz Eduardo – de Almeida, Jo{\~a}o Paulo Lima Silva – Barbara, Gustavo Vendrame – Mendon{\c{c}}a, Marcio – Palácios, Rodrigo Henrique Cunha: Discrete-Time H∞ Integral Control Via LMIs Applied to a Furuta Pendulum. Journal of Control, Automation and Electrical Systems, č. 3, zv. 33, str. 1–12, 2022.
  • Homburger, Hannes – Wirtensohn, Stefan – Reuter, Johannes: Swinging up and stabilization control of the Furuta pendulum using model predictive path integral control. V 2022 30th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED), str. 7–12, 2022.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS