Pracovné zaradenie:
Vedecko-výskumný pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 651
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~furka
Telefón:
+421 259 325 354
ORCID iD:
0000-0003-1945-6772
WoS ResearcherID:
ABD-3661-2020
Google Scholar:
yx6H_h4AAAAJ
Dostupnosť:

Ankety

Otázka č. 1: Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva. (0 - min, 5 - max)
Otázka č. 2: Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga. (0 - min, 5 - max)

Ak. rok (Semester)PredmetOtázka č. 1Otázka č. 2Počet odpovedí
PriemerMinMaxPriemerMinMax
2022/2023 (LS)Úvod do riadenia procesov4.94455.005536
2022/2023 (ZS)Semestrálny projekt I4.86154.861536
2022/2023 (ZS)Technické prostriedky automatizácie I5.00555.005534
2021/2022 (LS)Úvod do riadenia procesov4.96455.005545
2021/2022 (ZS)Semestrálny projekt I4.93354.831554
2021/2022 (ZS)Technické prostriedky automatizácie I4.98455.005544
2020/2021 (LS)Informatizácia a informačné systémy5.00555.005510
2020/2021 (LS)Základy riadenia vnorených systémov4.96454.964523
2020/2021 (ZS)Semestrálny projekt I4.83455.00556
2020/2021 (ZS)Technické prostriedky automatizácie4.78355.00559
2020/2021 (ZS)Základy programovania v jazyku C4.88454.88458
2019/2020 (LS)Matlab - pokročilé techniky5.00555.005520
2019/2020 (LS)Matlab -- pokročilé techniky5.00555.00556
2019/2020 (ZS)Základy Matlabu4.97354.984565
2019/2020 (ZS)Základy programovania v jazyku C4.96454.730548
Spolu4.95154.9305444
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS