Pracovné zaradenie:
Vedecko-výskumný pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 651
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~furka
Telefón:
+421 259 325 354
ORCID iD:
0000-0003-1945-6772
WoS ResearcherID:
ABD-3661-2020
Google Scholar:
yx6H_h4AAAAJ
Dostupnosť:

Pedagogická činnosť

2022/2023 – Letný semester

Úvod do riadenia procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, laboratórne cvičenie)

2022/2023 – Zimný semester

Semestrálny projekt I (Bakalárske štúdium, 4. semester, cvičenie)
Technické prostriedky automatizácie I (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)

2021/2022 – Letný semester

Úvod do riadenia procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, laboratórne cvičenie)

2021/2022 – Zimný semester

Semestrálny projekt I (Inžinierske štúdium, 1. semester, projekt)
Technické prostriedky automatizácie I (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)

2020/2021 – Letný semester

Informatizácia a informačné systémy (Bakalárske štúdium, 2. semester, prednáška)
Informatizácia a informačné systémy (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)
Základy riadenia vnorených systémov (Bakalárske štúdium, 4. semester, laboratórne cvičenie)

2020/2021 – Zimný semester

Základy programovania v jazyku C (Bakalárske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)
Semestrálny projekt I (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)
Technické prostriedky automatizácie (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)

2019/2020 – Letný semester

Matlab - pokročilé techniky (Bakalárske štúdium, 2. semester, prednáška)
Matlab - pokročilé techniky (Bakalárske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)
Matlab -- pokročilé techniky (Inžinierske štúdium, 2. semester, prednáška)
Matlab -- pokročilé techniky (Inžinierske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)

2019/2020 – Zimný semester

Seminár k bakalárskej práci (Bakalárske štúdium, 6. semester, cvičenie)
Základy Matlabu (Bakalárske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Základy programovania v jazyku C (Bakalárske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS