Pracovné zaradenie:
Vedecko-výskumný pracovník
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 662
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~furka
Telefón:
+421 259 325 351
ORCID iD:
0000-0003-1945-6772
WoS ResearcherID:
ABD-3661-2020
Google Scholar:
yx6H_h4AAAAJ
Dostupnosť:

Projekty

Výskumné projekty APVV

 1. [2021 – 2024] Energeticky efektívne, bezpečné a zabezpečené procesné riadenie (Riešiteľ)
 2. [2016 – 2020] Optimálne riadenie pre procesný priemysel (Riešiteľ)

Výskumné projekty VEGA

 1. [2020 – 2023] Pokročilé riadenie energeticky náročných procesov s neurčitosťami v chemických, biochemických a potravinárskych technológiách (Riešiteľ)
 2. [2019 – 2022] Laditeľné explicitné regulátory pre systémy s rýchlou dynamikou (Riešiteľ)

Kooperácie

 1. [2017 – 2021] Vnorené optimálne riadenie (Riešiteľ)

Ostatné projekty

 1. [2021 – 2023] Návrh Optimálnych Regulátorov pre Priemyselné Mikroprocesorové Platformy (Riešiteľ)
 2. [2021 – 2022] Vybudovanie Smart Eco Greenhouse VESNA (Riešiteľ)
 3. [2022 – 2022] Nelineárne prediktívne riadenie laboratórnych procesov (Zodpovedný riešiteľ)
 4. [2021 – 2022] Senzorické meranie a regulácia čistoty ovzdušia využitím IoT senzorov (Zodpovedný riešiteľ)
 5. [0 – 0] Vývoj a implementácia algoritmov pre bezpečné a zabezpečené riadenie chemicko-technologických procesov (Zodpovedný riešiteľ)

Štátne programy

 1. [2020 – 2020] Komplexné riadenie mikrogridov dynamickou federalizovanou optimalizáciou (Riešiteľ)

Operačné programy

 1. [2021 – 2023] Získanie značky HR Excellence in Research Award - HRS4R na STU (Riešiteľ)
 2. [2021 – 2023] Strategický výskum v oblasti SMART monitoringu, liečby a preventívnej ochrany pred koronavírusom (SARS-CoV-2) (Riešiteľ)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS