Pracovné zaradenie:
Vedecko-výskumný pracovník
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 651
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~furka
Telefón:
+421 259 325 354
ORCID iD:
0000-0003-1945-6772
WoS ResearcherID:
ABD-3661-2020
Google Scholar:
yx6H_h4AAAAJ
Dostupnosť:

Publikácie

Článok v časopise

 1. M. FurkaM. KalúzM. FikarM. Klaučo: Guidelines for Secure Process Control: Harnessing the Power of Homomorphic Encryption and State Feedback Control. IEEE ACCESS, 2023.   Zenodo
 2. M. Mojto – M. HorváthováK. KišM. Furka – M. Bakošová: Predictive control of a cascade of biochemical reactors. Acta Chimica Slovaca, č. 1, zv. 14, str. 51–59, 2021.
 3. M. FurkaM. KlaučoM. Kvasnica: Stabilization of Furuta Pendulum using Nonlinear MPC. Research Papers Faculty of Materials Science and Technology in Trnava, č. 45, zv. 27, str. 42–48, 2019.

Príspevok na konferencii

 1. M. FurkaJ. HolazaM. Klaučo: Towards Fully Homomorphic Explicit Model Predictive Control via Polynomial Approximation. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 24th International Conference on Process Control - Summaries Volume, Slovak Chemical Library, Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 9, SK812-37, Bratislava, Slovakia, 2023.
 2. M. FurkaK. KišM. Klaučo: Control of a Chemical Reactor with High Precision Encryption Framework. V 2022 Cybernetics & Informatics (K&I), str. 1–6, 2022.
 3. M. FikarM. FurkaM. HorváthováK. Kiš – M. Mojto: Dynamic Optimisation Toolbox dynopt 5.0. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 23rd International Conference on Process Control, IEEE, Slovak University of Technology, str. 296–301, 2021.
 4. M. FurkaK. KišP. BakaráčM. Klaučo: Nonlinear MPC Policy for Systems with Data Driven Identification. V Proceedings of the 7th IFAC Conference on Nonlinear Model Predictive Control, IFAC-PapersOnline, č. 54, 2021.
 5. M. FurkaK. KišM. KlaučoM. Kvasnica: Usage of Homomorphic Encryption Algorithms in Process Control. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 23rd International Conference on Process Control, IEEE, Slovak University of Technology, str. 43–48, 2021.
 6. M. FurkaK. KišM. Horváthová – M. Mojto – M. Bakošová: Identification and Control of a Cascade of Biochemical Reactors. V 2020 Cybernetics & Informatics (K&I), 2020.
 7. M. FurkaM. Klaučo: Development and Implementation of Control Algorithms for Furuta Pendulum. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 22nd International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, 2019.

Ochranné známky, úžitkové vzory a patenty

 1. P. BakaráčM. KlaučoJ. OravecM. Furka: Mikroprocesorová platforma s vnoreným dynamickým procesom. 2020.

Dizertačná práca

 1. M. Furka: Process Control Security Supervised by Homomorphic Encryption. 2023.

Diplomová práca

 1. M. Furka: Development of Control Algorithms for Rotational Inverted Pendulum. Diplomová práca, ÚIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2019.

Bakalárska práca

 1. M. Furka: Návrh parametrov PID regulátorov metódou SIMC (Skogestad IMC). Bakalárska práca, ÚIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2017.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS