Pracovné zaradenie:
Vedecko-výskumný pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 651
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~furka
Telefón:
+421 259 325 354
ORCID iD:
0000-0003-1945-6772
WoS ResearcherID:
ABD-3661-2020
Google Scholar:
yx6H_h4AAAAJ
Dostupnosť:

Publikácie

Článok v časopise

 1. M. Furka – M. KalúzM. FikarM. Klaučo: Guidelines for Secure Process Control: Harnessing the Power of Homomorphic Encryption and State Feedback Control. IEEE ACCESS, 2023.   Zenodo
 2. M. Mojto – M. HorváthováK. Kiš – M. Furka – M. Bakošová: Predictive control of a cascade of biochemical reactors. Acta Chimica Slovaca, č. 1, zv. 14, str. 51–59, 2021.
 3. M. Furka – M. KlaučoM. Kvasnica: Stabilization of Furuta Pendulum using Nonlinear MPC. Research Papers Faculty of Materials Science and Technology in Trnava, č. 45, zv. 27, str. 42–48, 2019.

Príspevok na konferencii

 1. M. Furka – J. HolazaM. Klaučo: Towards Fully Homomorphic Explicit Model Predictive Control via Polynomial Approximation. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 24th International Conference on Process Control - Summaries Volume, Slovak Chemical Library, Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 9, SK812-37, Bratislava, Slovakia, 2023.
 2. M. Furka – K. KišM. Klaučo: Control of a Chemical Reactor with High Precision Encryption Framework. V 2022 Cybernetics & Informatics (K&I), str. 1–6, 2022.
 3. M. Fikar – M. Furka – M. HorváthováK. Kiš – M. Mojto: Dynamic Optimisation Toolbox dynopt 5.0. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 23rd International Conference on Process Control, IEEE, Slovak University of Technology, str. 296–301, 2021.
 4. M. Furka – K. KišP. BakaráčM. Klaučo: Nonlinear MPC Policy for Systems with Data Driven Identification. V Proceedings of the 7th IFAC Conference on Nonlinear Model Predictive Control, IFAC-PapersOnline, č. 54, 2021.
 5. M. Furka – K. KišM. KlaučoM. Kvasnica: Usage of Homomorphic Encryption Algorithms in Process Control. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 23rd International Conference on Process Control, IEEE, Slovak University of Technology, str. 43–48, 2021.
 6. M. Furka – K. KišM. Horváthová – M. Mojto – M. Bakošová: Identification and Control of a Cascade of Biochemical Reactors. V 2020 Cybernetics & Informatics (K&I), 2020.
 7. M. Furka – M. Klaučo: Development and Implementation of Control Algorithms for Furuta Pendulum. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 22nd International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, 2019.

Ochranné známky, úžitkové vzory a patenty

 1. P. BakaráčM. KlaučoJ. Oravec – M. Furka: Mikroprocesorová platforma s vnoreným dynamickým procesom. 2020.

Dizertačná práca

 1. M. Furka: Process Control Security Supervised by Homomorphic Encryption. 2023.

Diplomová práca

 1. M. Furka: Development of Control Algorithms for Rotational Inverted Pendulum. Diplomová práca, ÚIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2019.

Bakalárska práca

 1. M. Furka: Návrh parametrov PID regulátorov metódou SIMC (Skogestad IMC). Bakalárska práca, ÚIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2017.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS