Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 664
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~holaza/
Telefón:
+421 259 325 354
ORCID iD:
0000-0001-8785-0953
Dostupnosť:

Pedagogická činnosť

2023/2024 – Letný semester

Tabuľkové a databázové systémy pre spracovanie údajov (Bakalárske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)
Tabuľkové a databázové systémy pre spracovanie údajov (Bakalárske štúdium, 4. semester, cvičenie)
Teória automatického riadenia II (Inžinierske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)
Tvorba vedeckých dokumentov (Inžinierske štúdium, 3. semester, cvičenie)

2023/2024 – Zimný semester

Semestrálny projekt I (Bakalárske štúdium, 4. semester, laboratórne cvičenie)
Dynamika a riadenie procesov (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)
Dynamika a riadenie procesov (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Informačné technológie I (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Projekt riadenia procesov (Inžinierske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)
Tvorba vedeckých dokumentov (Inžinierske štúdium, 3. semester, cvičenie)

2022/2023 – Letný semester

Informatika I (Bakalárske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)
Riadenie procesov II (Bakalárske štúdium, 6. semester, prednáška)
Teória automatického riadenia II (Inžinierske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)

2022/2023 – Zimný semester

Seminár z riadenia procesov (Bakalárske štúdium, 1. semester, prednáška)
Dynamika a riadenie procesov (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)
Dynamika a riadenie procesov (Inžinierske štúdium, 1. semester, cvičenie)
Informačné technológie I (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)
Informačné technológie I (Inžinierske štúdium, 1. semester, cvičenie)
Tvorba vedeckých dokumentov (Inžinierske štúdium, 3. semester, cvičenie)

2017/2018 – Letný semester

Laboratórne cvičenie z riadenia procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, laboratórne cvičenie)
Úvod do riadenia procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, laboratórne cvičenie)

2017/2018 – Zimný semester

Úvod do technológie XML (Bakalárske štúdium, 5. semester, laboratórne cvičenie)
Informatizácia a priemyselné informačné systémy II (Inžinierske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)

2016/2017 – Letný semester

Programovanie I (Bakalárske štúdium, 4. semester, laboratórne cvičenie)
Programovanie II (Bakalárske štúdium, 6. semester, laboratórne cvičenie)

2016/2017 – Zimný semester

Úvod do technológie XML (Bakalárske štúdium, 5. semester, laboratórne cvičenie)
Základy programovania v jazyku C (Bakalárske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)

2015/2016 – Zimný semester

Základy Matlabu (Bakalárske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS