Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 664
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~holaza/
Telefón:
+421 259 325 354
ORCID iD:
0000-0001-8785-0953
Dostupnosť:

Životopis

  • 1999 - 2007           Gymnázium Haanova 28
  • 2007 - 2010           FCHPT STU, Autmatizácia, bakalárske štúdium
  • 2010 - 2012           FCHPT STU, Autmatizácia, inžinierske štúdium
  • 2012 - súčastnosť  FCHPT STU, Autmatizácia, doktorantské štúdium
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS