Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 664
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~holaza/
Telefón:
+421 259 325 354
ORCID iD:
0000-0001-8785-0953
Dostupnosť:

Projekty

Európske projekty

  1. [2022 – 2025] Podpora príležitostí k slovenskej excelentnosti v pokročilom riadení pre inteligentný priemysel (Riešiteľ, schválený)

Výskumné projekty APVV

  1. [2016 – 2020] Optimálne riadenie pre procesný priemysel (Riešiteľ, schválený)
  2. [2012 – 2015] Pokročilé a efektívne metódy optimálneho procesného riadenia (Riešiteľ, schválený)

Výskumné projekty VEGA

  1. [2023 – 2026] Ekonomicky efektívne prediktívne riadenie microgridov (Riešiteľ, schválený)
  2. [2022 – 2025] Metódy riadenia pre nízkouhlíkovú automatizáciu procesov (Riešiteľ, schválený)
  3. [2016 – 2019] Riadenie energeticky náročných procesov s neurčitosťami v chemických technológiách a biotechnológiach (Riešiteľ, schválený)

Kooperácie

  1. [2017 – 2022] Vnorené optimálne riadenie (Riešiteľ, schválený)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS