Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Vedecko-výskumný pracovník
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 633
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~kis
Telefón:
+421 259 325 176
ORCID iD:
0000-0002-8294-9871
WoS ResearcherID:
ABD-4372-2020
Google Scholar:
MgqCvIoAAAAJ
Dostupnosť:

Pedagogická činnosť

2023/2024 – Letný semester

Úvod do strojového učenia (Bakalárske štúdium, 6. semester, cvičenie)
Prediktívne riadenie (Inžinierske štúdium, 4. semester, cvičenie)

2022/2023 – Letný semester

Prediktívne riadenie (Inžinierske štúdium, 4. semester, cvičenie)

2022/2023 – Zimný semester

Nástroje technických výpočtov I (Bakalárske štúdium, 1. semester, cvičenie)
Základy Matlabu (Bakalárske štúdium, 1. semester, cvičenie)

2021/2022 – Letný semester

Programovanie I (Bakalárske štúdium, 4. semester, cvičenie)
Úvod do strojového učenia (Bakalárske štúdium, 6. semester, cvičenie)

2021/2022 – Zimný semester

Nástroje technických výpočtov I (Bakalárske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Základy Matlabu (Bakalárske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)

2020/2021 – Letný semester

Prediktívne riadenie (Inžinierske štúdium, 4. semester, cvičenie)

2020/2021 – Zimný semester

Základy Matlabu (Bakalárske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Objektovo orientované programovanie (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)

2019/2020 – Letný semester

Programovanie I (Bakalárske štúdium, 4. semester, cvičenie)
Programovanie II (Bakalárske štúdium, 6. semester, cvičenie)

2019/2020 – Zimný semester

Základy Matlabu (Bakalárske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Objektovo orientované programovanie (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS