Pracovné zaradenie:
Vedecko-výskumný pracovník
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 633
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~kis
Telefón:
+421 259 325 176
ORCID iD:
0000-0002-8294-9871
WoS ResearcherID:
ABD-4372-2020
Google Scholar:
MgqCvIoAAAAJ
Dostupnosť:

Projekty

Výskumné projekty APVV

  1. [2021 – 2024] Energeticky efektívne, bezpečné a zabezpečené procesné riadenie (Riešiteľ)
  2. [2020 – 2021] Full-Authority Vehicle Control Strategy (Riešiteľ)
  3. [2016 – 2020] Optimálne riadenie pre procesný priemysel (Riešiteľ)

Výskumné projekty VEGA

  1. [2020 – 2023] Pokročilé riadenie energeticky náročných procesov s neurčitosťami v chemických, biochemických a potravinárskych technológiách (Riešiteľ)
  2. [2019 – 2022] Laditeľné explicitné regulátory pre systémy s rýchlou dynamikou (Riešiteľ)

Ostatné projekty

  1. [2020 – 2020] Collaborative research agreement with Neurocast (Riešiteľ)
  2. [0 – 0] Metódy Umelej Inteligencie v Riadení Chemickotechnologických Procesov (Riešiteľ)

Operačné programy

  1. [2021 – 2023] Získanie značky HR Excellence in Research Award - HRS4R na STU (Riešiteľ)
  2. [2021 – 2023] Strategický výskum v oblasti SMART monitoringu, liečby a preventívnej ochrany pred koronavírusom (SARS-CoV-2) (Riešiteľ)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS