Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Vedecko-výskumný pracovník
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 633
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~kis
Telefón:
+421 259 325 176
ORCID iD:
0000-0002-8294-9871
WoS ResearcherID:
ABD-4372-2020
Google Scholar:
MgqCvIoAAAAJ
Dostupnosť:

Ankety

Otázka č. 1: Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva. (0 - min, 5 - max)
Otázka č. 2: Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga. (0 - min, 5 - max)

Ak. rok (Semester)PredmetOtázka č. 1Otázka č. 2Počet odpovedí
PriemerMinMaxPriemerMinMax
2023/2024 (LS)Prediktívne riadenie5.00555.005518
2023/2024 (LS)Úvod do strojového učenia5.00555.005516
2022/2023 (LS)Prediktívne riadenie4.97455.005535
2022/2023 (ZS)Nástroje technických výpočtov I5.00554.974571
2022/2023 (ZS)Základy Matlabu4.93454.934568
2021/2022 (LS)Programovanie I4.95455.005544
2021/2022 (LS)Úvod do strojového učenia5.00555.005528
2021/2022 (ZS)Nástroje technických výpočtov I4.96455.005547
2021/2022 (ZS)Základy Matlabu4.95454.984555
2020/2021 (LS)Prediktívne riadenie4.12154.351552
2020/2021 (ZS)Objektovo orientované programovanie4.36354.914511
2020/2021 (ZS)Základy Matlabu4.69454.914532
2019/2020 (LS)Programovanie I4.89454.89459
2019/2020 (LS)Programovanie II5.00555.00553
2019/2020 (ZS)Objektovo orientované programovanie4.64354.964525
2019/2020 (ZS)Základy Matlabu4.82054.900567
Spolu4.83054.9105581
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS