Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Vedecko-výskumný pracovník
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 633
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~kis
Telefón:
+421 259 325 176
ORCID iD:
0000-0002-8294-9871
WoS ResearcherID:
ABD-4372-2020
Google Scholar:
MgqCvIoAAAAJ
Dostupnosť:

Projekty

Európske projekty

 1. [2022 – 2025] Podpora príležitostí k slovenskej excelentnosti v pokročilom riadení pre inteligentný priemysel (Riešiteľ, schválený)

Výskumné projekty APVV

 1. [2022 – 2025] Dátovo orientované procesné riadenie (Riešiteľ, schválený)
 2. [2021 – 2024] Energeticky efektívne, bezpečné a zabezpečené procesné riadenie (Riešiteľ, schválený)
 3. [2020 – 2022] Full-Authority Vehicle Control Strategy (Riešiteľ, schválený)
 4. [2016 – 2020] Optimálne riadenie pre procesný priemysel (Riešiteľ, schválený)

Výskumné projekty VEGA

 1. [2024 – 2027] Riadenie energeticky náročných chemicko-technologických procesov pomocou strojového učenia (Riešiteľ, schválený)
 2. [2023 – 2026] Ekonomicky efektívne prediktívne riadenie microgridov (Riešiteľ, schválený)
 3. [2020 – 2023] Pokročilé riadenie energeticky náročných procesov s neurčitosťami v chemických, biochemických a potravinárskych technológiách (Riešiteľ, schválený)
 4. [2019 – 2022] Laditeľné explicitné regulátory pre systémy s rýchlou dynamikou (Riešiteľ, schválený)

Ostatné projekty

 1. [2023 – 2024] Procesne riadenie s integráciou fyzikálne informovaných neurónových sietí (Zodpovedný riešiteľ, schválený)
 2. [2022 – 2023] Procesné riadenie využitím metód umelej inteligencie (Zodpovedný riešiteľ, schválený)
 3. [2021 – 2023] Návrh Optimálnych Regulátorov pre Priemyselné Mikroprocesorové Platformy (Riešiteľ, schválený)
 4. [2021 – 2021] Metódy Umelej Inteligencie v Riadení Chemickotechnologických Procesov (Zodpovedný riešiteľ, neschválený)
 5. [2020 – 2020] Metódy Umelej Inteligencie v Riadení Chemickotechnologických Procesov (Zodpovedný riešiteľ, neschválený)
 6. [2020 – 2020] Collaborative research agreement with Neurocast (Riešiteľ, schválený)

Operačné programy

 1. [2021 – 2023] Získanie značky HR Excellence in Research Award - HRS4R na STU (Riešiteľ, schválený)
 2. [2021 – 2023] Strategický výskum v oblasti SMART monitoringu, liečby a preventívnej ochrany pred koronavírusom (SARS-CoV-2) (Riešiteľ, schválený)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS