Pracovné zaradenie:
Vedecko-výskumný pracovník
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 633
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~kis
Telefón:
+421 259 325 176
ORCID iD:
0000-0002-8294-9871
WoS ResearcherID:
ABD-4372-2020
Google Scholar:
MgqCvIoAAAAJ
Dostupnosť:

Publikácie

Článok v časopise

  1. K. KišM. Klaučo: Neural network based explicit MPC for chemical reactor control. Acta Chimica Slovaca, č. 2, zv. 12, str. 218–223, 2019.

Príspevok na konferencii

  1. M. FurkaK. KišM. HorváthováM. MojtoM. Bakošová: Identification and Control of a Cascade of Biochemical Reactors. V 2020 Cybernetics & Informatics (K&I), 2020.
  2. K. KišM. KlaučoA. Mészáros: Neural Network Controllers in Chemical Technologies. V 2020 IEEE 15th International Conference of System of Systems Engineering, IEEE, str. 397–402, 2020.
  3. K. KišM. Klaučo: Neural Networks Trained as Explicit Tunable MPC Feedback Controllers. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 22nd International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, 2019.

Diplomová práca

  1. K. Kiš: Machine Learning Approaches Applied to Generation of Explicit Control Laws. Diplomová práca, ÚIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2019.

Bakalárska práca

  1. K. Kiš: Tvorba vzdialeného HMI v SCADA systéme Promotic pre laboratórny experiment vsádzkovej a membránovej procesnej stanice. Bakalárska práca, ÚIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2017.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS