Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Vedecko-výskumný pracovník
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 633
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~kis
Telefón:
+421 259 325 176
ORCID iD:
0000-0002-8294-9871
WoS ResearcherID:
ABD-4372-2020
Google Scholar:
MgqCvIoAAAAJ
Dostupnosť:

Publikácie

Článok v časopise

 1. J. Drgoňa – K. Kiš – A. Tuor – D. Vrabie – M. Klaučo: Differentiable predictive control: Deep learning alternative to explicit model predictive control for unknown nonlinear systems. Journal of Process Control, zv. 116, str. 80–92, 2022.
 2. M. Mojto – M. HorváthováK. Kiš – M. Furka – M. Bakošová: Predictive control of a cascade of biochemical reactors. Acta Chimica Slovaca, č. 1, zv. 14, str. 51–59, 2021.
 3. K. KišM. Klaučo: Neural network based explicit MPC for chemical reactor control. Acta Chimica Slovaca, č. 2, zv. 12, str. 218–223, 2019.

Príspevok na konferencii

 1. M. FikarK. KišM. Klaučo – M. Mönnigmann: Simple Tuning of Arbitrary Controllers using Governors. V IFAC World Congress 2023, Yokohama, Japan, str. 9109–9114, 2023.     Zenodo
 2. K. KišM. Klaučo: Nearly-optimal Explicit MPC-based Reference Governors with Long Prediction Horizons Generated with Machine Learning. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 24th International Conference on Process Control - Summaries Volume, Slovak Chemical Library, Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 9, SK812-37, Bratislava, Slovakia, 2023.
 3. M. Furka – K. KišM. Klaučo: Control of a Chemical Reactor with High Precision Encryption Framework. V 2022 Cybernetics & Informatics (K&I), str. 1–6, 2022.
 4. K. KišP. BakaráčM. Klaučo: Nearly Optimal Tunable MPC Strategies on Embedded Platforms. V 18th IFAC Workshop on Control Applications of Optimization, IFAC-PapersOnline, str. 326–331, 2022.
 5. M. Fikar – M. Furka – M. HorváthováK. Kiš – M. Mojto: Dynamic Optimisation Toolbox dynopt 5.0. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 23rd International Conference on Process Control, IEEE, Slovak University of Technology, str. 296–301, 2021.
 6. M. Furka – K. KišP. BakaráčM. Klaučo: Nonlinear MPC Policy for Systems with Data Driven Identification. V Proceedings of the 7th IFAC Conference on Nonlinear Model Predictive Control, IFAC-PapersOnline, č. 54, 2021.
 7. M. Furka – K. KišM. KlaučoM. Kvasnica: Usage of Homomorphic Encryption Algorithms in Process Control. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 23rd International Conference on Process Control, IEEE, Slovak University of Technology, str. 43–48, 2021.
 8. K. KišM. KlaučoM. Kvasnica: Explicit MPC in the form of Sparse Neural Networks. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 23rd International Conference on Process Control, IEEE, Slovak University of Technology, str. 163–168, 2021.
 9. M. Furka – K. KišM. Horváthová – M. Mojto – M. Bakošová: Identification and Control of a Cascade of Biochemical Reactors. V 2020 Cybernetics & Informatics (K&I), 2020.
 10. K. KišM. KlaučoA. Mészáros: Neural Network Controllers in Chemical Technologies. V 2020 IEEE 15th International Conference of System of Systems Engineering, IEEE, str. 397–402, 2020.
 11. K. KišM. Klaučo: Neural Networks Trained as Explicit Tunable MPC Feedback Controllers. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 22nd International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, 2019.

Dizertačná práca

 1. K. Kiš: Machine Learning Based Process Control. ÚIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2023.

Diplomová práca

 1. K. Kiš: Machine Learning Approaches Applied to Generation of Explicit Control Laws. Diplomová práca, ÚIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2019.

Bakalárska práca

 1. K. Kiš: Tvorba vzdialeného HMI v SCADA systéme Promotic pre laboratórny experiment vsádzkovej a membránovej procesnej stanice. Bakalárska práca, ÚIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2017.

Rôzne

 1. M. FikarM. KlaučoK. Kiš: A General Controller Tuning using Governors. 2022.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS