Pracovné zaradenie:
Vedecko-výskumný pracovník
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 696
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~pavlovicova/
Telefón:
+421 259 325 356
ORCID iD:
0000-0003-4335-8347
WoS ResearcherID:
GQQ-1878-2022
Dostupnosť:

Pedagogická činnosť

2023/2024 – Letný semester

Laboratórne cvičenie z riadenia procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, laboratórne cvičenie)
Robustné riadenie (Inžinierske štúdium, 4. semester, cvičenie)

2023/2024 – Zimný semester

Základy Matlabu (Bakalárske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Teória automatického riadenia III (Inžinierske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)

2022/2023 – Letný semester

Robustné riadenie (Inžinierske štúdium, 4. semester, cvičenie)

2022/2023 – Zimný semester

Teória automatického riadenia III (Inžinierske štúdium, 3. semester, cvičenie)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS