Pracovné zaradenie:
Vedecko-výskumný pracovník
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 696
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~pavlovicova/
Telefón:
+421 259 325 356
ORCID iD:
0000-0003-4335-8347
WoS ResearcherID:
GQQ-1878-2022
Dostupnosť:

Ankety

Otázka č. 1: Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva. (0 - min, 5 - max)
Otázka č. 2: Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga. (0 - min, 5 - max)

Ak. rok (Semester)PredmetOtázka č. 1Otázka č. 2Počet odpovedí
PriemerMinMaxPriemerMinMax
2023/2024 (LS)Laboratórne cvičenie z riadenia procesov4.75054.700556
2023/2024 (LS)Robustné riadenie5.00555.005521
2023/2024 (ZS)Teória automatického riadenia III4.90354.944562
2023/2024 (ZS)Základy Matlabu4.72354.854554
2022/2023 (LS)Robustné riadenie5.00555.005520
2022/2023 (ZS)Teória automatického riadenia III4.77054.790539
Spolu4.83054.8505252
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS