Pracovné zaradenie:
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 674
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~wadinger/
Telefón:
+421 259 325 362
ORCID iD:
0000-0002-0167-6331
WoS ResearcherID:
GRO-0706-2022
Vedecká činnosť:
detekcia anomálii/porúch, inžinierstvo spoľahlivosti, strojové učenie, streamovaná dátová analytika
Dostupnosť:

Publikácie

Diplomová práca

  1. M. Wadinger: Design, implementation, and optimization of classification algorithm for identification of small molecules using annotated spectral trees. Diplomová práca, ÚIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2022.

Bakalárska práca

  1. M. Wadinger: Prediktívna dátová analytika s využitím strojového učenia. Bakalárska práca, ÚIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2020.

ŠVOČ práca

  1. M. Wadinger: Story of Solar Panel no. 1.6.7 - Practical approach to anomaly detection. ŠVOČ práca, IIAM FCFT STU in Bratislava, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2021.

Rôzne

  1. M. WadingerM. Kvasnica: Real-Time Outlier Detection with Dynamic Process Limits. 2023.   arXiv
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS