Pracovné zaradenie:
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 674
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~wadinger/
Telefón:
+421 259 325 362
ORCID iD:
0000-0002-0167-6331
WoS ResearcherID:
GRO-0706-2022
Google Scholar:
De3i3p8AAAAJ
Vedecká činnosť:
detekcia anomálii/porúch, inžinierstvo spoľahlivosti, strojové učenie, streamovaná dátová analytika
Dostupnosť:

Projekty

Európske projekty

  1. [2022 – 2025] Podpora príležitostí k slovenskej excelentnosti v pokročilom riadení pre inteligentný priemysel (Riešiteľ, schválený)

Výskumné projekty VEGA

  1. [2023 – 2026] Ekonomicky efektívne prediktívne riadenie microgridov (Riešiteľ, schválený)
  2. [2021 – 2024] Efektívne riadenie priemyselných prevádzok s použitím dát (Riešiteľ, schválený)

Ostatné projekty

  1. [2023 – 2024] Adaptívna a robustná detekcia zmien pre zvýšenú spoľahlivosť inteligentných systémov (Riešiteľ, schválený)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS