Registrácia postera

Registrácia postera je určená na registrovanie príspevkov stredoškolákov.
Registrácia príspevkov bola ukončená dňa 27.10.2023.