Registrácia postera

Registrácia postera je určená na registrovanie príspevkov stredoškolákov.
Registrácia príspevkov bola ukončená dňa 1.11.2022.