Registrácia postera

Registrácia postera je určená na registrovanie príspevkov stredoškolákov.

1. autor

2. autor

3. autor

4. autor

5. autor

6. autor

7. autor

8. autor

9. autor

10. autor

11. autor

12. autor

13. autor

14. autor

15. autor

16. autor

17. autor

18. autor

19. autor

20. autor

Povolený formát súboru je PDF

Pri organizácií na ŠVK je potrebné narábať s Vašimi osobnými údajmi, konkrétne:
  • Vaše meno a priezvisko,
  • škola, ktorú navštevujete,
  • Vaša prezentácia, v prípade online formy konferencie

V prípade, že sa chcete registrovať a zúčastniť konferencie, Vás preto prosíme o súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.
Viac informácií o spracovaní osobných údajov nájdete na stránke Podmienky ochrany súkromia na STU.

Potvrdzujem, že mám prečítané "Podmienky ochrany súkromia na STU" a súhlasím v mene všetkých registrovaných účastníkov s uvedeným spracovaním osobných údajov.

Potvrdzujem, že všetky materiály a zdroje použité pri tvorbe môjho príspevku sú riadne a korektne citované.

Potvrdzujem, že súhlasím v mene všetkých registrovaných účastníkov s vyhotovením videozáznamu z podujatia, vrátane videozáznamu z rokovania v sekcii, ako aj s uverejnením postera na stránke Študentskej vedeckej konferencie.