Registrácia ubytovania

UPOZORNENIE: Vzhľadom na limitované kapacity môže FCHTP STU zabezpečiť ubytovanie len pre prvých 42 zaregistrovaných účastníkov Študentskej vedeckej konferencie. V prípade naplnených kapacít môžete využiť služby iných servisov, napríklad www.booking.com. Ďakujeme vám za porozumie.
Od roku 2017 si mimofakultní účastníci ŠVK hradia ubytovanie zabezpečované našou fakultou z vlastných zdrojov.
Registrácia ubytovania bola ukončená dňa 1.11.2023.