Registrácia príspevku

Registrácia príspevku je určená pre študentov univerzít a vysokých škôl.

1. autor

2. autor

3. autor

4. autor

5. autor

6. autor

7. autor

8. autor

9. autor

10. autor

11. autor

12. autor

13. autor

14. autor

15. autor

16. autor

17. autor

18. autor

19. autor

20. autor

Univerzitné identifikačné číslo študenta
Povolený formát súboru je PDF

Osobné údaje

Údaje ohľadom Vášho bankového účtu potrebujeme na to, aby sme Vám (v prípade Vašej výhry) mohli vyplatiť finančnú odmenu.
Potvrdzujem, že som správne zadal údaje o svojom bankovom účte.

Pri organizácií na ŠVK je potrebné narábať s Vašimi osobnými údajmi, konkrétne:
  • Vaše meno a priezvisko,
  • škola, ktorú navštevujete,
  • IBAN a SWIFT, aby sme Vám mohli zaslať finančnú odmenu v prípade výhry,
  • Vaša eventuálna podobizeň, pretože na akciu bude prizvaný fotograf, a tak vzniknú fotky aj videozáznam z celej konferencie, ktoré poslúžia na propagačné účely.
  • Vaša prezentácia, v prípade online formy konferencie

V prípade, že sa chcete registrovať a zúčastniť konferencie, Vás preto prosíme o súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.
Viac informácií o spracovaní osobných údajov nájdete na stránke Podmienky ochrany súkromia na STU.

Potvrdzujem, že som si prečítal "Podmienky ochrany súkromia na STU" a súhlasím v mene všetkých registrovaných účastníkov s uvedeným spracovaním osobných údajov.

Potvrdzujem, že všetky materiály a zdroje použité pri tvorbe môjho príspevku sú riadne a korektne citované.

Potvrdzujem, že súhlasím v mene všetkých registrovaných účastníkov so zhotovením videozáznamu z podujatia, vrátane videozáznamu z rokovania v sekcií.