Registrácia príspevku

Registrácia príspevku je určená pre študentov univerzít a vysokých škôl.
Registrácia príspevkov bola ukončená dňa 1.11.2023.