Program konferencie SVK 2022

 

Študentská vedecká konferencia sa bude konať 23. novembra 2022 v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava. Viac informácií nájdete na stránke Informácie pre autorov.

08:30 – 08:50: slávnostné otvorenie konferencie - NB, prízemie, miestnosť CH-16
08:50 – 09:00: registrácia účastníkov a otvorenie rokovania v sekciách
09:00 – 13:00: rokovanie v sekciách
13:00 – 14:00: posterová sekcia študentov stredných škôl - NB, prízemie, foyer
13:45 – 16:00: sprievodný program - NB, prízemie, miestnosť CH-16
16:30 – 18:00: slávnostné vyhlásenie výsledkov spojené s vystúpením Speváckeho zboru Technik STU - NB, prízemie, miestnosť CH-16

Po konferencií budú vo fotogalérii zverejnené fotografie z rokovania v jednotlivých sekciách, ako aj z vyhlasovania výsledkov.

Zoznam sekcií:

Po kliknutí na názov sekcie sa zobrazia informácie o programe danej sekcie.

Analytická chémia v analýze potravín

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD. (Ústav analytickej chémie, FCHPT STU)
 2. prof. Ing. Ján Garaj, DrSc. (Ústav analytickej chémie, FCHPT STU)
 3. Mgr. Liudmyla Khvalbota, PhD. (Ústav analytickej chémie, FCHPT STU)
Rokovacia miestnosť: NB 492, blok C, 4. poschodie
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Andrej Bednár KONTROLA OBSAHU ŤAŽKÝCH KOVOV VO VÝŽIVOVÝCH DOPLNKOCH PRE ŠPORTOVCOV METÓDOU AAS
2 09:15 – 09:30 Lucia Krasňanská Extrakcia kumarínov z citrusovej kôry
3 09:30 – 09:45 Jakub Jánoš Stanovenie Pb a Cd v čajoch
4 09:45 – 10:00 Diana Zsilinszká, Petra Lišková Využitie UAE a MAE na extrakciu kumarínu zo vzoriek pekárenských výrobkov s obsahom škorice
5 10:00 – 10:15 Roksolana Fromel Optimization of derivatization procedure for determining biogenic amines in wine with gas chromatography
6 10:15 – 10:30 Tomáš Vidošovič Štúdium a výber vhodných parametrov mikroextrakcie jednou kvapkou na izoláciu a obohatenie rezíduí pesticídov z mlieka
7 10:30 – 10:45 Michaela Lelovská Optimalizácia podmienok headspace mikroextrakcie tuhou fázou pre analýzu pív
8 10:45 – 11:00 Natália Ritomská Vývoj analytickej stratégie pre overenie autenticity špaldovej múky
9 11:00 – 11:15 Kateřina Malá Glykosidové konjugáty HT2 a T2 toxinu – enzymatická syntéza a charakteristika produktů pomocí hmotnostní spektrometrie
10 11:15 – 11:30 Michal Fulín Porovnanie preparatívnych separačných metód na izoláciu čistých substancií z pomarančovej silice

Analytické a bioanalytické metódy

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. František Čacho, PhD. (Ústav analytickej chémie, FCHPT STU)
 2. prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. (Ústav analytickej chémie, FCHPT STU)
 3. Ing. Marek Haššo (Ústav analytickej chémie, FCHPT STU)
Rokovacia miestnosť: NB 392, blok C, 3. poschodie
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Katarína Koťuhová Forenzná analýza povýstrelových splodín pomocou hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov
2 09:15 – 09:30 Timea Ema Krajčovičová Biochar ako účinný materiál pre vývoj miniaturizovaných senzorov na dezinfekciu vôd
3 09:30 – 09:45 Lucia Vnuková Vývoj HS-GC-MS metódy na stanovenie prchavých organických zlúčenín v priemyselných vodách
4 09:45 – 10:00 Senad Okanovič Izolácia vybraných nitrolátok zo vzoriek vôd s využitím mikroextrakcie
5 10:00 – 10:15 Ján Hrouzek Výber vhodnej techniky pre extrakciu rezíduí pesticídov z propolisovej tinktúry
6 10:15 – 10:30 Eva Vodenková Využití uhlíkových materiálů pro vývoj průlinčitých elektrochemických detektorů
7 10:30 – 10:45 Paula Lazorová Separácia enantiomérov vybraných nesteroidných protizápalových liečiv metódou HPLC
8 10:45 – 11:00 Frederik Pasti MONITOROVANIE ÚROVNE PREČISTENIA PRIEMYSELNEJ ODPADOVEJ VODY

Analytické metódy v medicíne a kozmetike

Zloženie komisie:
 1. prof. Ing. Ľubomír Švorc, DrSc. (Ústav analytickej chémie, FCHPT STU)
 2. prof. Ing. Ján Krupčík, DrSc. (Ústav analytickej chémie, FCHPT STU)
 3. Ing. Jakub Masác (Ústav analytickej chémie, FCHPT STU)
Rokovacia miestnosť: NB 581, blok C, 5. poschodie
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Emma Sokolová Výber vhodných podmienok pre extrakciu kyseliny mliečnej z kozmetických výrobkov
2 09:15 – 09:30 Michaela Zelená Využití plynové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií pro analýzu metabolomu konopí
3 09:30 – 09:45 Patrícia Dudoňová Mechanizmus účinku strieborných nanočastíc ako perspektívnych nosičov liečiv : bioanalytické štúdium
4 09:45 – 10:00 Barbora Kučíková, Sandra Solčianska Príprava a charakterizácia vlastností selektívneho polymérneho adsorbentu pre extrakciu DL-pantenolu zo vzoriek kozmetických prípravkov
5 10:00 – 10:15 Lukáš Steininger Detekcia myšieho herpesvírusu pomocou biosenzora na báze protilátok
6 10:15 – 10:30 Barbora Sedmáková Electrochemical bioplatforms for the determination of clinically relevant serum autoantibodies
7 10:30 – 10:45 Denis Baraniak Elektrochemický aptasenzor pre rýchlu detekciu nového koronavírusu
8 10:45 – 11:00 Adela Kekeľáková VSÁDZKOVÁ INJEKČNÁ ANALÝZA AKO ÚČINNÝ ANALYTICKÝ PROSTRIEDOK PRE STANOVENIE ANTIPSYCHOTICKÝCH LIEČIV

Analýzy, modifikácie a ochrana polymérnych materiálov

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD. (ODCP ÚPSP FCHPT STU)
 2. Ing. Michal Hatala, PhD. (OPAF ÚPSP FCHPT STU)
 3. Ing. Michal Oravec, PhD. (SNG)
 4. Ing. Vladimír Dvonka, PhD. (OPAF ÚPSP FCHPT STU)
Rokovacia miestnosť: NB 5122, blok D, 5. poschodie
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Martina Bednárová SIEŤOTLAČOU ZHOTOVENÉ ELEKTROCHEMICKÉ SENZORY NA BÁZE BIOCHARU
2 09:15 – 09:30 Tatiana Buchlová Príprava a analýza vlastností tlačených biocharových elektród pre hybridné solárne články
3 09:30 – 09:45 Lenka Hrubiznová Štúdium sieťovania zmesných hydrogélových prekurzorov bioatramentov na báze alginátu a modifikovanej želatíny
4 09:45 – 10:00 Dominika Tóthová Parametre ovplyvňujúce tlačiteľnosť bioatramentov v 3D pneumaticky extrúznej biotlači
5 10:00 – 10:15 Zuzana Bránická Vplyv vybraných dezinfekčných metód na stabilitu historických fotografií
6 10:15 – 10:30 Dušana Grešová Vplyv zväzku elektrónov na optické a mechanické vlastnosti papiera
7 10:30 – 10:45 Natália Lingard Materiálový prieskum cirkevnej knihy z 20.storočia
8 10:45 – 11:00 Lenka Lopatková Materiálový prieskum mikrovzoriek z obrazu Kvetiny vo váze
9 11:00 – 11:15 Lucia Mencáková Charakteristiky fyzikálno-chemických parametrov papiera pre zvýšenie účinnosti konzervačných procesov
10 11:15 – 11:30 Martina Anna Mrkvicová Nedeštruktívne metódy analýzy a identifikácie historických výtvarných artefaktov

Anorganická chémia

Zloženie komisie:
 1. prof. Ing. Ján Moncoľ, DrSc. (OACH UACHTM)
 2. Ing. Jaroslava Maroszová, PhD. (OACH UACHTM)
 3. doc. Ing. Ján Pavlík, PhD. (OACH UACHTM)
 4. Ing. Lukáš Pogány, PhD. (OACH UACHTM)
 5. Ing. Miroslav Tatarko, PhD. (OACH UACHTM)
Rokovacia miestnosť: NB 358, blok B, 3. poschodie.
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Martin Blaško ŠTÚDIUM SPINOVÉHO PRECHODU METÓDOU MONTE CARLO
2 09:15 – 09:30 Adam Ďurík Magnetizmus komplexov železa(III) s N2O-tridentátnymi ligandmi
3 09:30 – 09:45 Andrea Kulíšková Syntéza komplexov niklu(II) s pentadentátnymi a hexadentátnymi Schiffovými ligandmi
4 09:45 – 10:00 Nikoleta Malinová PENTAKOORDINOVANÉ KOBALTNATÉ KOMPLEXY S BIS(1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)PYRIDÍNOVÝMI SUBSTITUOVANÝMI LIGANDAMI
5 10:00 – 10:15 Michal Marko RECOVERY OF MACRO-ELEMENTS FROM FLY ASH USING COMBINED LEACHING METHODS
6 10:15 – 10:30 Alexandra Migasová Mikropórovitý materiál UiO-66(Zr)-NH2 povrchovo modifikovaný histidínom ako nosič liečiva
7 10:30 – 10:45 Yogeswara Rao Pateda Benchmarking Hirshfeld Atom Refinement of NH4[Zn(cma)(H2O)2]·H2O – the case of suboptimal data
8 10:45 – 11:00 Petr Přecechtěl Vliv nevazebných interakcí na strukturu a magnetické vlastnosti Co(II) jedno-iontových molekulových magnetů
9 11:00 – 11:15 Adéla Šlachtová Elektrochemicky připravený TiO2 nanoprášek jako efektivní fotokatalyzátor
10 11:15 – 11:30 Nikola Vargová Oktatopické karboxyláto ligandy v zlúčeninách typu MOF

Anorganické materiály

Zloženie komisie:
 1. prof. Ing. Ján Híveš, PhD. (FCHPT STU)
 2. doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD. (FCHPT STU)
 3. Ing. Eva Smrčková, CSc. (FCHPT STU)
Rokovacia miestnosť: NB 457, blok B, 4. poschodie
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Oskár Tomek Veľkosť častíc vs. vlastnosti „green“ energetických materiálov
2 09:15 – 09:30 Kseniia Novikova Optimization of the sintering temperature of ceramic objects prepared by 3D printing
3 09:30 – 09:45 Biana Shut Influence of raster angle in the fabrication of highdensity objects using 3D printing
4 09:45 – 10:00 Roman Fialka Vlastnosti oxidovej keramiky na báze hydroxyapatitu pripravenej pri vysokých teplotách pre biomedicínske aplikácie
5 10:00 – 10:15 Erik Znášik Mechano-chemická syntéza práškov
6 10:15 – 10:30 Vladislav Cába Optimization of the standard procedure for the determination of liquid water permeability for samples surface-treated using a lithium silicate solution
7 10:30 – 10:45 Jakub Palovčík Possibilities of using brick waste
8 10:45 – 11:00 Nikola Šuleková The possibility of using calcium formate and potassium formate or propionate to increase the workability of RPC
9 11:00 – 11:15 Kristína Compeľová Vplyv vysokej teploty a tlaku na zmesové cementové spojivá do geotermálnych vrtov
10 11:15 – 11:30 Barbora Šmírová Effect of calcined clay on the mechanical properties of cement

Aplikovaná organická chémia

Zloženie komisie:
 1. Ing. Peter Koóš, PhD. (FCHPT STU)
 2. Ing. Andrej Ďuriš, PhD. (Synkola s.r.o.)
 3. Ing. Peter Gabko (CHÚ SAV)
 4. Ing. Tomáš Čarný, PhD. (Prif UK)
Rokovacia miestnosť: NB 425, blok A, 4. poschodie
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Stanislava Berzáková Štruktúrne analógy psammaplyzínov
2 09:15 – 09:30 Artem Nikipelov Syntéza a vlastnosti nových vonných molekúl
3 09:30 – 09:45 Ema Freudová Fluorescenčne značené analógy berkeleylaktónu A
4 09:45 – 10:00 Miroslav Stroka Towards the total synthesis of ampelopsin F
5 10:00 – 10:15 Kristína Pecárová Syntéza konjugátov metronidazolu a linkomycínu s derivátmi berkeleylaktónu A
6 10:15 – 10:30 Matúš Tomčo α-Fluorinated azides as potential substrates for bioorthogonal chemistry
7 10:30 – 10:45 Martin Paškan Syntéza a charakterizácia nových psychoaktívnych látok odvodených od S-katinónu

Biochémia, výživové a mikrobiologické aspekty v potravinárstve

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Petra Olejníková, PhD. (Ústav biochémie a mikrobiológie)
 2. Mgr. Jana Blahutová, PhD. (Chemický ústav SAV)
 3. Mgr. Mária Balážová, PhD. (Ústav biochémie a genetiky živočíchov CBV SAV)
 4. Ing. Martina Koňuchová, PhD. (Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín)
 5. Ing. Monika Krahulcová, PhD. (Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín)
 6. Ing. Silvia Mošovská, PhD. (Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín)
Rokovacia miestnosť: Zasadačka VR, č.dv.153, NB
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Júlia Kubalcová TESTOVANIE BIOKOMPATIBILITY ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK V IN VITRO PODĽA ISO 10993-12
2 09:15 – 09:30 Kseniia Bohach Sledovanie rastu L. monocytogenes v syntetickom syrovom médiu
3 09:30 – 09:45 Lucie Šislerová Vliv skladování na mikrobiální složení francouzského sýru Saint-nectaire
4 09:45 – 10:00 Martina Štěpánová Studium stability karotenoidů v batátech
5 10:00 – 10:15 Monika Pšenáková Monitoring ópiových alkaloidov v semenách maku siateho a jeho produktoch
6 10:15 – 10:30 Jakub Štepanovský Vplyv all-trans retinovej kyseliny na morfológiu kardiomyoblastov
7 10:30 – 10:45 Silvia Fedorková Bezpečnosť a kvalita lesných plodov z rizikových lokalít Horehronia
8 10:45 – 11:00 Michaela Bolebruchová Fyziologické účinky aflatoxínu B1 po ošetrení nízkoteplotnou plazmou na rôzne bunkové kultúry
9 11:00 – 11:15 Daniel Eliaš Zmeny v biosyntetickej dráhe ergosterolu ovplyvňujú integritu bunkovej steny u kvasinky C. glabrata
10 11:15 – 11:30 Alžbeta Idunková Vplyv predgestačného stresu a/alebo liečby mirtazapínom na excitabilitu hipokampálnych neurónov na potomstvo
11 11:30 – 11:45 Yevheniy Yuliy Peresh Optimalizácia RT a Nested PCR metódy pomocou primerov špecifických pre VP1 oblasť na stanovenie coxsackievírusu B4 (CVB4-JVB).
12 11:45 – 12:00 Veronika Lukáčová Porovnanie rôznych metód prípravy extracelulárnych vezikúl z krvného séra

Biotechnológia

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
 2. Ing. Tatiana Petrovičová, PhD.
 3. Ing. Peter Gajdoš, PhD.
Rokovacia miestnosť: SB CH4, prízemie
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Viktória Boháčová Vplyv uskladnenia na stabilitu Taq DNA polymerázy
2 09:15 – 09:30 Ivona Haluzová Bioaktívne peptidy a možnosti ich rekombinantnej produkcie
3 09:30 – 09:45 Nora Páleníková Využitie glykozidáz a možnosti ich produkcie
4 09:45 – 10:00 Magdaléna Danaiová Optimalizácia produkcie rekombinantnej RNA závislej RNA polymerázy
5 10:00 – 10:15 Bohuš Kubala Sekvenačna analýza mykoríznych húb ako potencionálneho rezervoáru peroxidázových génov

Ekonomika a manažment

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD. (ÚM STU Bratislava)
 2. Ing. Jan Vávra, Ph.D. (Univerzita Pardubice)
 3. doc. PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD. (ÚM STU Bratislava)
 4. Ing. Martina Kuperová, PhD. (ÚM STU Bratislava)
 5. Doc. Dr. Ing. Milan Majerník (ÚM STU Bratislava)
Rokovacia miestnosť: NB 641, blok B, 6. poschodie
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Katarína Jurčeková Finančná gramotnosť
2 09:15 – 09:30 Dominika Daňková Ekologické inovácie technologického podniku
3 09:30 – 09:45 Zuzana Luptáková Kríza v podniku a možnosti jej riešenia
4 09:45 – 10:00 Adam Benda PŘECHOD NA CIRKULÁRNÍ EKONOMIKU VE VYBRANÝCH PODNICÍCH CHEMICKÉHO ODVĚTVÍ
5 10:00 – 10:15 Adéla Bujárková Technologie virtuální reality a její využití v prostředí chemického průmyslu
6 10:15 – 10:30 Kristína Konderíková Diagnostika životného cyklu vybraného podniku
7 10:30 – 10:45 Martina Holotňáková Zefektívnenie komunikačnej kampane mliekarenského produktu
8 10:45 – 11:00 Jana Slobodníková Výhody a nevýhody home office

Environmentálne inžinierstvo

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Jozef Prousek, CSc. (Oddelenie environmentálneho inžinierstva, FCHPT, STU)
 2. Ing. Matúš Palguta (Hydrotech, a.s.)
 3. Ing. Vladimír Krasňan (Envien Group)
 4. Ing. Dóra Varjúová (Oddelenie environmentálneho inžinierstva, FCHPT, STU)
Rokovacia miestnosť: SCHK, blok A, 2.poschodie
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Filip Bednár Návrh technológie úpravy vody pre priemyselný podnik s vlastným zdrojom vody
2 09:15 – 09:30 Mykyta Prokopchuk Využitie oxy spaľovania v energetických cykloch
3 09:30 – 09:45 Denys Solonenko Analýza potenciálu bioplynu na Slovensku pre výrobu biometánu
4 09:45 – 10:00 Lívia Staňová Dočisťovanie odpadovej vody koaguláciou za účelom jej opätovného použitia
5 10:00 – 10:15 Kristína Ščavnická NÁVRH A DIMENZOVANIE KOREŇOVÝCH ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD PRE MALÉ ZDROJE ZNEČISTENIA
6 10:15 – 10:30 Lívia Švorcová Výpočet energetického potenciálu kuchynských odpadov
7 10:30 – 10:45 Jiří Bojanovský Reducing cement production costs by using diatomaceous earth separate

Fyzikálna chémia a chemická fyzika

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Erik Klein, PhD. (ÚFCHCHF)
 2. Mgr. Jaroslav Granatier, PhD. (ÚFCHCHF)
 3. Ing. Monika Biela (ÚFCHCHF)
 4. Ing. Marianna Maková (ÚFCHCHF)
Rokovacia miestnosť: CH-05, Stará budova, prízemie
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Adriána Dunárová Verifikácia molekulového dokovania na kryštálových štruktúrach hlavnej proteázy Mpro vírusu SARS-CoV-2
2 09:15 – 09:30 Dominik Sarvaš Infračervená spektroskopia tepelnej degradácie vitamínu C
3 09:30 – 09:45 Jakub Orság FLUORESCENČNÁ SPEKTOSKOPIA SUPRAMOLEKULOVÉHO KOMPLEXU CYKLODEXTRÍN-KUMARÍN C500
4 09:45 – 10:00 Dávid Zajaček Úprava proteínových štruktúr hlavnej proteázy vírusu SARS-CoV-2 z databázy RCSB
5 10:00 – 10:15 Kristína Čermáková Využitie modifikovaných nanomateriálov na báze grafénu a vodíková energia
6 10:15 – 10:30 Lenka Novotná Ru nitrosyl, investigation of redox properties
7 10:30 – 10:45 Vanda Boršová Inhibícia spike proteínu vírusu SARS-CoV-2 metódami molekulového dokovania
8 10:45 – 11:00 Vojtěch Bičák Stereoelektrochemické rozdíly mezi atropoisomerními kalix[4]areny

Chemické a biochemické inžinierstvo

Zloženie komisie:
 1. doc. Miroslav Variny, PhD. (ÚCHEI)
 2. MSc. Veronika Gavin (GRUNDFOS s.r.o.)
 3. Ing. Ivan Červeňanský, PhD. (ÚCHEI)
 4. Ing. Ján Janošovský, PhD. (ÚCHEI)
Rokovacia miestnosť: NB 3130 (zasadačka ústavu), blok D, 3. poschodie
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Matej Koritár Overenie metódy na stanovenie množstva dechtu v syntéznom plyne
2 09:15 – 09:30 Slavomír Podolský Energetická analýza integrácie jednotky splyňovania ťažkých ropných zvyškov do rafinérie
3 09:30 – 09:45 Jozef Samuel Detko Celková účinnosť zachytávania oxidu uhličitého pre rôzne zdroje elektrickej energie
4 09:45 – 10:00 Martin Čižmár DIZAJN ELEKTRICKEJ PECE PRE ODLIEVANIE HISTORICKÝCH REPLÍK Z DOBY BRONZOVEJ
5 10:00 – 10:15 Dominika Kraviarová Nástroj pre automatizovanú viackriteriálnu analýzu v prostredí MATLAB
6 10:15 – 10:30 Simona Kotuličová Preparation and determination of protein aggregates
7 10:30 – 10:45 Alžbeta Koššuthová Effect of addition of organic solvents on the preparation of tyrosol glycosides
8 10:45 – 11:00 Pavel Zeman Nanoparticles for x-ray induced photodynamic therapy
9 11:00 – 11:15 Lukáš Kamenský Riadené uvoľňovanie liečiv z magnetolipozómov
10 11:15 – 11:30 Karolína Slonková Vývoj depotní formulace schopné řízeného vylučování antibiotik ve fyziologických podmínkách
11 11:30 – 11:45 Ester Komačková Charakteristika sieťovín pre elektrodialýzu vyrobených 3D tlačou a ich vplyv na tieniaci efekt a difúznu vrstvu
12 11:45 – 12:00 Martin Spurný Elektrochemické testovanie sulfónovaných antrachinónových derivátov pre použitie v redoxných prietokových batériách

Obnoviteľné zdroje a materiály a ich využitie

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Michal Jablonský, PhD. (FCHPT STU)
 2. Ing. Veronika Majová, PhD. (FCHPT STU)
 3. Ing. Aleš Ház, PhD. (FCHPT STU)
 4. Ing. Valetnína Kafková (CVV)
 5. Ing. Richard Nadányi (FCHPT STU)
 6. Ing. Ida Skotnicová, PhD. (FCHPT STU)
Rokovacia miestnosť: NB 4128, blok D, 4. poschodie
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Lota Chrvalová Príprava papieroviny pre výrobu papiera na laboratórnom papierenskom stroji na STU
2 09:15 – 09:30 Tetiana Mykolaienko VÝROBA PAPIERA Z OPADANÉHO LÍSTIA
3 09:30 – 09:45 Juraj Krišta ZLEPŠENIE ROZŤAŽNOSTI PAPIERA PRE POUŽITIE V OBALOVÝCH APLIKÁCIÁCH
4 09:45 – 10:00 Matúš Majerčiak Vplyv podmienok zrážania lignínu na koncentráciu OH skupín a porovnanie s matematickým modelom NIR analýzy
5 10:00 – 10:15 Marek Kalanin Zhodnotenie vplyvu podmienok zrážania na vlastnosti lignínov
6 10:15 – 10:30 Dominika Smatanová Izolácia esenciálnych olejov perily krovitej hydrodestiláciou a extrakciou superkritickým oxidom uhličitým
7 10:30 – 10:45 Roman Chornovil Biologická metanácia
8 10:45 – 11:00 Nicole Černeková GRAPE LIGNIN BASED HYDROGELS

Potravinárska a kozmetická chémia a technológia

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. František Kreps, PhD. (OPT FCHPT)
 2. Ing. Ladislav Staruch, PhD. (OPT FCHPT)
 3. Ing. Zlatica Kohajdová, PhD. (OPT FCHPT)
 4. Ing. Lukáš Kolarič, PhD. (OPT FCHPT)
 5. Ing. Petra Ondrejíčkova, PhD. (ENVIRAL a.s.)
Rokovacia miestnosť: SB 583, 5. poschodie
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Lujza Grambličková Identifikácia akrylamidu v zrnkách kávy pomocou hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov
2 09:15 – 09:30 Barbora Klimová Analýza rutínu v biomase arónie čiernoplodej (Aronia melanocarpa L.)
3 09:30 – 09:45 Šárka Kuczorová Možnosti stanovenia a eliminácie aflatoxínu M1 v mlieku
4 09:45 – 10:00 Lenka Lindtnerová Vplyv povrchovo aktívnych látok na obsah polyfenolov v extraktoch ríbezle čiernej (Ribes nigrum)
5 10:00 – 10:15 Kristína Jarábková Vplyv výživy na zdravotný stav kože
6 10:15 – 10:30 Bruno Sagan Rastlinné náhrady mlieka

Riadenie procesov podporené informačnými technológiami

Zloženie komisie:
 1. prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (FCHPT STU)
 2. doc. Ing. Martin Hromčík, Ph.D. (ČVUT Praha)
 3. doc. Ing. Tomáš Haniš, Ph.D. (ČVUT Praha)
 4. prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, PhD. (SjF STU)
 5. Ing. Rudolf Trautenberger (Spolchemie)
 6. Ing. Michaela Horváthová (FCHPT STU)
Rokovacia miestnosť: NB 601, blok B, 6. poschodie
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Jozef Vargan Optimalizácia obmedzení MPC regulátora
2 09:15 – 09:30 Martina Bujdáková Identifikácia vstupno-výstupných modelov založená na dátach
3 09:30 – 09:45 Tímea Mészárosová Návrh inferenčných senzorov pre laboratórnu destilačnú kolónu
4 09:45 – 10:00 Dominik Beňo Návrh systému automatického pristávania bezpilotného vírniku
5 10:00 – 10:15 Olivér Mészáros Návrh a riadenie prototypu laboratórneho výmenníka tepla
6 10:15 – 10:30 Jakub Ciler Vývoj nahrávací aplikace pro identifikaci asymetrie v obličeji
7 10:30 – 10:45 Patrik Valábek Samoučiace sa strojové učenie v riadení procesov
8 10:45 – 11:00 Zuzana Mošková Vytváranie modelov pomocou dát
9 11:00 – 11:15 Vanesa Madleňáková Teplotný manažment batériových úložísk
10 11:15 – 11:30 Monika Špaková Monitorovanie inteligentného skleníka prostredníctvom telemetrie
11 11:30 – 11:45 Jan Belák Attitude control for VTOL aircraft with tilt-able rotors for the entire flight envelope

Syntetická organická chémia

Zloženie komisie:
 1. Doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD. (FCHPT STU)
 2. Ing. Peter Kubizna, PhD. (Synkola s.r.o.)
 3. Ing. František Mathia, PhD. (Biosynth s.r.o.)
Rokovacia miestnosť: NB 325, blok A, 3. poschodie
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Natália Čerešňáková Štúdium tandemovej Pd-katalyzovanej karbonylačnej cyklizácie alkeninolov v príprave bicyklických derivátov cyklopenta[b]tetrahydrofurán-ónov.
2 09:15 – 09:30 Michal Jurík Syntetická štúdia biorelevantných 14-článkových RAL laktónov
3 09:30 – 09:45 Petra Pažitná Inovatívne prístupy pre syntézu polyhydroxylovaných indolizidínov
4 09:45 – 10:00 Samuel Paxian Pd-katalyzované aminokarbonylácie s využitím nových prekurzorov oxidu uhoľnatého
5 10:00 – 10:15 Martina Hrušková Diastereoselektívne transformácie chirálnych di a tetrahydrofuroindolizidínov
6 10:15 – 10:30 Adam Nemčovič SYNTÉZA ARYLAZOPYRIDÍNOVÝCH LIGANDOV S VYUŽITÍM CROSS-COUPLINGOVÝCH REAKCIÍ

Technológie ochrany životného prostredia a environmentalistika

Zloženie komisie:
 1. doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD. (FCHPT STU OEI)
 2. Ing. Jozef Ryba, PhD. (FCHPT STU ÚPSP)
 3. Ing. Jozef Helenin (Ministerstvo vnútra SR)
 4. Ing. Paula Bimová, PhD. (BVS, a.s.)
Rokovacia miestnosť: NB 737, blok B, 7.poschodie
Por.ČasPrezentujúciNázov príspevku
1 09:00 – 09:15 Alexandra Paulína Drdanová Príprava mikromotorov a ich využitie pri čistení odpadových vôd
2 09:15 – 09:30 Anna Gurovičová Sledování perfluoralkylovaných látek v mateřském mléce v rámci biomonitoringu
3 09:30 – 09:45 Alexandra Horná Ekotoxicita atrazínu a jeho degradačných produktov vzniknutých po pokročilom oxidačnom procese
4 09:45 – 10:00 Lucia Polťáková Biouhlie ako nástroj zmiernenia dopadov klimatických zmien
5 10:00 – 10:15 Annamária Stankovianska Monitoring výskytu ťažkých kovov v povrchovej vode a sedimentoch v oblasti vodnej nádrže Ružín
6 10:15 – 10:30 Filip Takács Koagulácia a dezinfekcia ako konečná úprava vyčistených komunálnych odpadových vôd za účelom opakovaného využitia v poľnohospodárstve
7 10:30 – 10:45 Lenka Vavrincová Monitoring vplyvu karbonizovaných čistiarenských kalov na kvalitu a kvantitu odtekajúcej dažďovej vody zo zelených striech - dvojročná štúdia
8 10:45 – 11:00 Tomáš Lukáč Opätovné využitie iónov železa v aktivačnej nádrži po zrážaní sulfidov