Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Technicko-hospodársky pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 666
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~cirka
Telefón:
+421 259 325 355
Skype:
lubos.cirka
ORCID iD:
0000-0001-9351-6855
WoS ResearcherID:
AAZ-3573-2020
Google Scholar:
xOC1ZxsAAAAJ
Vedecká činnosť:
Informačné technológie, adaptívne riadenie, identifikácia systémov
Dostupnosť:

Projekty

 1. [ – ] (Zodpovedný riešiteľ za STU, )

Európske projekty

 1. [2022 – 2025] Podpora príležitostí k slovenskej excelentnosti v pokročilom riadení pre inteligentný priemysel (Riešiteľ, schválený)

Výskumné projekty APVV

 1. [2021 – 2024] Energeticky efektívne, bezpečné a zabezpečené procesné riadenie (Riešiteľ, schválený)
 2. [2016 – 2020] Optimálne riadenie pre procesný priemysel (Riešiteľ, schválený)
 3. [2012 – 2015] Pokročilé a efektívne metódy optimálneho procesného riadenia (Riešiteľ, schválený)
 4. [2008 – 2010] Algoritmy pre optimálne riadenie procesov prestupu tepla a látky s hybridnou dynamikou (Riešiteľ, schválený)

Výskumné projekty VEGA

 1. [2024 – 2027] Riadenie energeticky náročných chemicko-technologických procesov pomocou strojového učenia (Riešiteľ, schválený)
 2. [2022 – 2025] Metódy riadenia pre nízkouhlíkovú automatizáciu procesov (Riešiteľ, schválený)
 3. [2020 – 2023] Pokročilé riadenie energeticky náročných procesov s neurčitosťami v chemických, biochemických a potravinárskych technológiách (Riešiteľ, schválený)
 4. [2017 – 2020] Energeticky efektívne procesné riadenie (Riešiteľ, schválený)
 5. [2016 – 2019] Riadenie energeticky náročných procesov s neurčitosťami v chemických technológiách a biotechnológiach (Riešiteľ, schválený)
 6. [2015 – 2018] Overiteľne bezpečné optimálne riadenie (Riešiteľ, schválený)
 7. [2013 – 2016] Optimálne procesné riadenie (Riešiteľ, schválený)
 8. [2011 – 2014] Prediktívne riadenie na platformách s obmedzeným výpočtovým výkonom (Riešiteľ, schválený)
 9. [2009 – 2011] Pokročilé metódy optimálneho riadenia chemických a biochemických procesov (Riešiteľ, schválený)
 10. [2007 – 2009] Moderné prístupy k riadeniu chemických a biochemických procesov s neurčitosťami (Riešiteľ, schválený)
 11. [2006 – 2008] Optimalizácia a riadenie chemických a biochemických procesov (Riešiteľ, schválený)

Výskumné projekty KEGA

 1. [2009 – 2011] Budovanie virtuálnych a vzdialených experimentov pre sieť on-line laboratórií (Riešiteľ, schválený)
 2. [2005 – 2007] Sieť virtuálnych laboratórií pre riadenie reálnych systémov (Riešiteľ, schválený)

Kooperácie

 1. [2010 – 2011] Podpora NO-SK spolupráce v automatickom riadení (Riešiteľ, schválený)
 2. [2006 – 2007] Cz-Sk spolupráca: Moderné metódy riadenia procesov chemických a potravinárskych technológií (Riešiteľ, schválený)

Ostatné projekty

 1. [2006 – 2007] ECO-NET: Polynomiálna optimalizácia zložitých systémov (Riešiteľ, schválený)

Štátne programy

 1. [2005 – 2009] KnihaSK: Záchrana, stabilizácia a konzervovanie tradičných nosičov informácií (Riešiteľ, schválený)

Operačné programy

 1. [2021 – 2023] Získanie značky HR Excellence in Research Award - HRS4R na STU (Riešiteľ, schválený)
 2. [2021 – 2023] Strategický výskum v oblasti SMART monitoringu, liečby a preventívnej ochrany pred koronavírusom (SARS-CoV-2) (Riešiteľ, schválený)
 3. [2009 – 2012] Tvorba softvérového prototypu pre online vzdelávanie verejnej správy, podpora diseminácie výsledkov aplikovaného výskumu (Riešiteľ, schválený)

Európske sociálne fondy

 1. [2007 – 2008] Doktorandi pre modernú priemyselnú automatizáciu v SR (Riešiteľ, schválený)
 2. [2006 – 2008] Príprava VŠ učiteľov na využívanie IKT vo vyučovacom procese (Riešiteľ, schválený)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS