Pracovné zaradenie:
Tajomník oddelenia
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 661
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~horvathova
Telefón:
+421 259 325 350
ORCID iD:
0000-0003-2295-8888
WoS ResearcherID:
ABD-3675-2020
Google Scholar:
https://scholar.google.com/citations?user=KsIed0sAAAAJ&hl=sk&oi=sra
Dostupnosť:


Michaela Horváthová absolvovala svoje bakalárske aj inžinierske štúdium na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Momentálne je študentkou doktorandského štúdia. Svoju vedeckú činnosť rozvíja hlavne v oblasti robustného a prediktívneho riadenia, riadenia založenom na konvexnom liftingu a implementáciou navrhnutých prístupov v laboratórnych podmienkach. Vzdelanie


2019 doktorandské štúdium: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave
študijný program: Riadenie procesov

2017-2019  inžinierske štúdium: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave
študijný program: Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve

Prospela s vyznamenaním

2014-2019 bakalárske štúdium: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave
študijný program: Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve

Ocenenia2022 

    Študentská ososbnosť Slovenska 


2021 

    Cena Dekana FCHPT v Bratislave


2020 

    Cena Študent roka STU v Bratislave


2020 

    Cena Dekana FCHPT v Bratislave


2019 

 Cena rektora STU v Bratislave

 

2019    Cena Dekana FCHPT v Bratislave


2019 Cena spoločnosti Siemens za najlepšiu diplomovú prácu

      


201721. Študentská vedecká konferencia organizovaná FCHPT
Sekcia: Riadenie Procesov

1.Cena


2018Víťaz Female Engineers MOL Challenge 
https://molgroup.info/en/femp/about

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS