Pracovné zaradenie:
Vedecko-výskumný pracovník
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 661
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~horvathova
Telefón:
+421 259 325 350
ORCID iD:
0000-0003-2295-8888
WoS ResearcherID:
ABD-3675-2020
Google Scholar:
https://scholar.google.com/citations?user=KsIed0sAAAAJ&hl=sk&oi=sra
Dostupnosť:

Pedagogická činnosť

2022/2023 – Zimný semester

Optimalizácia (Bakalárske štúdium, 5. semester, cvičenie)
Optimalizácia (Bakalárske štúdium, 5. semester, prednáška)
Prezentačné zručnosti I (Bakalárske štúdium, 4. semester, cvičenie)

2021/2022 – Letný semester

Laboratórne cvičenie z riadenia procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, laboratórne cvičenie)
Prezentačné zručnosti I (Bakalárske štúdium, 4. semester, cvičenie)

2021/2022 – Zimný semester

Optimalizácia (Bakalárske štúdium, 5. semester, cvičenie)
Teória automatického riadenia III (Inžinierske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)

2020/2021 – Letný semester

Laboratórne cvičenie z riadenia procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, laboratórne cvičenie)

2020/2021 – Zimný semester

Optimalizácia (Bakalárske štúdium, 5. semester, laboratórne cvičenie)
Semestrálny projekt I (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)
Teória automatického riadenia III (Inžinierske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)

2019/2020 – Letný semester

Laboratórne cvičenie z riadenia procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, laboratórne cvičenie)

2019/2020 – Zimný semester

Optimalizácia (Bakalárske štúdium, 5. semester, laboratórne cvičenie)
Základy Matlabu (Bakalárske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Optimalizácia procesov a výrob (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS