Pracovné zaradenie:
Vedecko-výskumný pracovník
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 661
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~horvathova
Telefón:
+421 259 325 350
ORCID iD:
0000-0003-2295-8888
WoS ResearcherID:
ABD-3675-2020
Google Scholar:
https://scholar.google.com/citations?user=KsIed0sAAAAJ&hl=sk&oi=sra
Dostupnosť:

Rozvrh hodín (2021/2022 – Zimný semester)

Streda
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
10:00 ‐ 12:00 Teória automatického riadenia III
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Lc NB 693 522 5 M. Horváthová
 
Štvrtok
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
09:00 ‐ 11:00 Optimalizácia
Týždne: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 222 391 3 M. Horváthová
13:00 ‐ 15:00 Optimalizácia
Týždne: 1, 2, 3, 4
Cv NB 222 391 3 M. Horváthová

  iCalendar

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS