Pracovné zaradenie:
Vedecko-výskumný pracovník
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 661
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~horvathova
Telefón:
+421 259 325 350
ORCID iD:
0000-0003-2295-8888
WoS ResearcherID:
ABD-3675-2020
Google Scholar:
https://scholar.google.com/citations?user=KsIed0sAAAAJ&hl=sk&oi=sra
Dostupnosť:

Projekty

Výskumné projekty APVV

  1. [2021 – 2024] Energeticky efektívne, bezpečné a zabezpečené procesné riadenie (Riešiteľ)
  2. [2016 – 2020] Optimálne riadenie pre procesný priemysel (Riešiteľ)

Ostatné projekty

  1. [2020 – 2021] Bezpečné riadenie chemicko-technologických procesov zamerané na úspory energií a nákladov (Riešiteľ)

Operačné programy

  1. [2021 – 2023] Získanie značky HR Excellence in Research Award - HRS4R na STU (Riešiteľ)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS