Pracovné zaradenie:
Vedecko-výskumný pracovník
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 661
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~horvathova
Telefón:
+421 259 325 350
ORCID iD:
0000-0003-2295-8888
WoS ResearcherID:
ABD-3675-2020
Google Scholar:
https://scholar.google.com/citations?user=KsIed0sAAAAJ&hl=sk&oi=sra
Dostupnosť:

Publikácie

Článok v časopise

 1. M. HorváthováJ. OravecM. BakošováA. Mészáros: Carbon Footprint Analysis of a Laboratory Plate Heat Exchanger Control. Chemical Engineering Transactions, zv. 88, str. 847–852, 2021.
 2. M. HorváthováJ. OravecM. BakošováA. Mészáros: Carbon Footprint Analysis of a Laboratory Plate Heat Exchanger Control. Chemical Engineering Transactions, zv. 88, str. 847–852, 2021.
 3. M. MojtoM. HorváthováK. KišM. FurkaM. Bakošová: Predictive control of a cascade of biochemical reactors. Acta Chimica Slovaca, č. 1, zv. 14, str. 51–59, 2021.
 4. J. OravecM. HorváthováM. Bakošová: Multivariable Robust MPC Design for Neutralization Plant: Experimental Analysis. European Journal of Control, zv. 58, str. 289–300, 2021.
 5. M. HorváthováJ. OravecM. Bakošová: Efficient Convex-Lifting-Based Robust Control of a Chemical Reactor. Chemical Engineering Transactions, zv. 81, str. 865–870, 2020.
 6. J. OravecM. HorváthováM. Bakošová: Energy efficient convex-lifting-based robust control of a heat exchanger. Energy, č. 201, str. 117566, 2020.
 7. A. VasičkaninováM. BakošováJ. OravecM. Horváthová: Efficient Fuzzy Control of a Biochemical Reactor. Chemical Engineering Transactions, zv. 81, str. 85–90, 2020.
 8. J. OravecM. BakošováL. Galčíková – M. Slávik – M. HorváthováA. Mészáros: Soft-constrained robust model predictive control of a plate heat exchanger: Experimental analysis. Energy, zv. 180, str. 303–314, 2019.
 9. J. OravecM. BakošováM. HorváthováL. Galčíková – M. Slávik – A. VasičkaninováA. Mészáros: Convex-lifting-based Robust Control of a Laboratory Plate Heat Exchanger. Chemical Engineering Transactions, zv. 81, str. 733–738, 2019.
 10. J. Oravec – J. Holaza – M. Horváthová – N. A. Nguyen – M. KvasnicaM. Bakošová: Convex-lifting-based robust control design using the tunable robust invariant sets. European Journal of Control, zv. 49, str. 44–52, 2019.

Príspevok na konferencii

 1. M. FikarM. FurkaM. HorváthováK. KišM. Mojto: Dynamic Optimisation Toolbox dynopt 5.0. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 23rd International Conference on Process Control, IEEE, Slovak University of Technology, str. 296–301, 2021.
 2. M. Horváthová – N. Ishihara – J. Oravec – Y. Chida: Robust Setpoint Tracking of a Linear System with Discrete Actuators. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 23rd International Conference on Process Control, IEEE, Slovak University of Technology, str. 229–236, 2021.
 3. M. FurkaK. KišM. HorváthováM. MojtoM. Bakošová: Identification and Control of a Cascade of Biochemical Reactors. V 2020 Cybernetics & Informatics (K&I), 2020.
 4. M. HorváthováJ. OravecM. Bakošová: Real-Time Convex-lifting-based Robust Control Using Approximated Control Law. V 59th IEEE Conference on Decision and Control, Jeju Island, Republic of Korea, zv. 59, str. 2160–2165, 2020.
 5. M. HorváthováJ. OravecM. BakošováM. Kvasnica: Robust Convex-lifting-based Control Using Approximated Feedback Control Law. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 22nd International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, 2019.
 6. J. OravecM. Bakošová – L. Hanulová – M. Horváthová: Design of Robust MPC with Integral Action for a Laboratory Continuous Stirred-Tank Reactor. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 21st International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 459–464, 2017.

Diplomová práca

 1. M. Horváthová: Návrh robustného riadenia pomocou konvexného liftingu. Diplomová práca, ÚIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2019.

Bakalárska práca

 1. M. Horváthová: Návrh pokročilého riadenia pre laboratórny chemický reaktor. Bakalárska práca, ÚIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2017.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS