Pracovné zaradenie:
Vedecko-výskumný pracovník
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 661
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~horvathova
Telefón:
+421 259 325 xxx
Dostupnosť:

Publikácie

Článok v časopise

 1. M. HorváthováJ. OravecM. Bakošová: Efficient Convex-Lifting-Based Robust Control of a Chemical Reactor. Chemical Engineering Transactions, zv. 81, str. 865–870, 2020.
 2. J. OravecM. HorváthováM. Bakošová: Energy efficient convex-lifting-based robust control of a heat exchanger. Energy, č. 201, str. 1–11, 2020.
 3. J. OravecM. HorváthováM. Bakošová: Multivariable Robust MPC Design for Neutralization Plant: Experimental Analysis. European Journal of Control, 2020.
 4. A. VasičkaninováM. BakošováJ. OravecM. Horváthová: Efficient Fuzzy Control of a Biochemical Reactor. Chemical Engineering Transactions, zv. 81, str. 85–90, 2020.
 5. J. OravecM. Bakošová – L. Galčíková – M. Slávik – M. HorváthováA. Mészáros: Soft-constrained robust model predictive control of a plate heat exchanger: Experimental analysis. Energy, zv. 180, str. 303–314, 2019.
 6. J. OravecM. BakošováM. Horváthová – L. Galčíková – M. Slávik – A. VasičkaninováA. Mészáros: Convex-lifting-based Robust Control of a Laboratory Plate Heat Exchanger. Chemical Engineering Transactions, zv. 81, str. 733–738, 2019.
 7. J. Oravec – J. Holaza – M. Horváthová – N. A. Nguyen – M. KvasnicaM. Bakošová: Convex-lifting-based robust control design using the tunable robust invariant sets. European Journal of Control, zv. 49, str. 44–52, 2019.

Príspevok na konferencii

 1. M. FurkaK. KišM. HorváthováM. MojtoM. Bakošová: Identification and Control of a Cascade of Biochemical Reactors. V 2020 Cybernetics & Informatics (K&I), 2020.
 2. M. HorváthováJ. OravecM. BakošováM. Kvasnica: Robust Convex-lifting-based Control Using Approximated Feedback Control Law. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 22nd International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, 2019.
 3. J. OravecM. Bakošová – L. Hanulová – M. Horváthová: Design of Robust MPC with Integral Action for a Laboratory Continuous Stirred-Tank Reactor. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 21st International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 459–464, 2017.

Diplomová práca

 1. M. Horváthová: Návrh robustného riadenia pomocou konvexného liftingu. Diplomová práca, ÚIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2019.

Bakalárska práca

 1. M. Horváthová: Návrh pokročilého riadenia pre laboratórny chemický reaktor. Bakalárska práca, ÚIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2017.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS