Pracovné zaradenie:
Vedecko-výskumný pracovník
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 647
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~mojto
Telefón:
+421 259 325 349
ORCID iD:
0000-0002-6114-2710
WoS ResearcherID:
AAZ-3608-2020
Google Scholar:
sjBbi0AAAAAJ
Dostupnosť:

Projekty

Európske projekty

 1. [2022 – 2025] Podpora príležitostí k slovenskej excelentnosti v pokročilom riadení pre inteligentný priemysel (Riešiteľ, schválený)

Výskumné projekty APVV

 1. [2022 – 2025] Dátovo orientované procesné riadenie (Riešiteľ, schválený)
 2. [2021 – 2024] Energeticky efektívne, bezpečné a zabezpečené procesné riadenie (Riešiteľ, schválený)
 3. [2016 – 2020] Optimálne riadenie pre procesný priemysel (Riešiteľ, schválený)

Výskumné projekty VEGA

 1. [2022 – 2025] Metódy riadenia pre nízkouhlíkovú automatizáciu procesov (Riešiteľ, schválený)
 2. [2021 – 2024] Efektívne riadenie priemyselných prevádzok s použitím dát (Riešiteľ, schválený)
 3. [2020 – 2023] Pokročilé riadenie energeticky náročných procesov s neurčitosťami v chemických, biochemických a potravinárskych technológiách (Riešiteľ, schválený)
 4. [2017 – 2020] Energeticky efektívne procesné riadenie (Riešiteľ, schválený)

Výskumné projekty KEGA

 1. [2021 – 2022] Komplexná platforma pre digitálne vzdelávanie predmetov zameraných na matematické a počítačové metódy v chémii (Riešiteľ, podaný)

Kooperácie

 1. [2023 – 2025] Fr-Sk kooperácia: Pokročilé modelovanie, optimalizácia a riadenie procesov (Riešiteľ, schválený)
 2. [2020 – 2022] Fr-Sk kooperácia: Optimálny návrh a riadenie procesov (Riešiteľ, schválený)
 3. [2018 – 2019] DE-SK kooperácia: Spoľahlivé a v reálnom čase aplikovateľné odhad a riadenie chemických prevádzok (Riešiteľ, schválený)

Ostatné projekty

 1. [2022 – 2023] Optimalizácia matematického modelu priemyselnej destilačnej kolóny (Zodpovedný riešiteľ, schválený)
 2. [2021 – 2022] Praktický návrh inferenčných senzorov pre zvýšenie efektívnosti monitorovania ťažko meraných veličín v chemickom priemysle (Zodpovedný riešiteľ, neschválený)
 3. [2020 – 2021] Pokročilý návrh inferenčných senzorov pre priemyselné destilačné kolóny (Zodpovedný riešiteľ, neschválený)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS