Pracovné zaradenie:
Vedecko-výskumný pracovník
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 647
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~mojto
Telefón:
+421 259 325 349
ORCID iD:
0000-0002-6114-2710
WoS ResearcherID:
AAZ-3608-2020
Google Scholar:
sjBbi0AAAAAJ
Dostupnosť:

Ankety

Otázka č. 1: Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva. (0 - min, 5 - max)
Otázka č. 2: Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga. (0 - min, 5 - max)

Ak. rok (Semester)PredmetOtázka č. 1Otázka č. 2Počet odpovedí
PriemerMinMaxPriemerMinMax
2022/2023 (LS)Identifikácia4.80254.832535
2022/2023 (LS)Tabuľkové a databázové systémy pre spracovanie údajov5.00555.00554
2022/2023 (ZS)Tvorba vedeckých dokumentov5.00555.00555
2021/2022 (ZS)Teória automatického riadenia III5.00555.00553
2021/2022 (ZS)Tvorba vedeckých dokumentov5.00555.005519
2020/2021 (LS)Identifikácia4.93454.904529
2020/2021 (ZS)Informačné technológie I5.00555.005511
2020/2021 (ZS)Tvorba vedeckých dokumentov4.75354.712528
2019/2020 (LS)Teória automatického riadenia II4.33354.56359
2019/2020 (LS)Úvod do riadenia procesov5.00555.00551
2019/2020 (ZS)Informačné technológie I4.92454.924524
2019/2020 (ZS)Tvorba vedeckých dokumentov4.64254.753528
Spolu4.83254.8525196
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS