Pracovné zaradenie:
Vedecko-výskumný pracovník
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 647
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~mojto
Telefón:
+421 259 325 349
ORCID iD:
0000-0002-6114-2710
WoS ResearcherID:
AAZ-3608-2020
Google Scholar:
sjBbi0AAAAAJ
Dostupnosť:

Semestrálne projekty

Aktuálne projekty

Akademický rok: 2022/2023

Realizované projekty

Akademický rok: 2021/2022

Akademický rok: 2020/2021

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS