Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 665
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~oravec
Telefón:
+421 259 325 364
ORCID iD:
0000-0002-1253-3192
WoS ResearcherID:
AAS-4267-2020
Google Scholar:
-2qLHhUAAAAJ
Dostupnosť:

Pedagogická činnosť

2023/2024 – Letný semester

Riadenie procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, prednáška)
Riadenie procesov I (Bakalárske štúdium, 4. semester, prednáška)
Skupinový projekt (Bakalárske štúdium, 4. semester, laboratórne cvičenie)
Projekt riadenia procesov (Inžinierske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)
Robustné riadenie (Inžinierske štúdium, 4. semester, prednáška)

2023/2024 – Zimný semester

Semestrálny projekt I (Bakalárske štúdium, 4. semester, laboratórne cvičenie)
Veda a priemysel (Bakalárske štúdium, 1. semester, prednáška)
Dynamika a riadenie procesov (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)
Projektové softvérové systémy (Inžinierske štúdium, 3. semester, cvičenie)

2022/2023 – Letný semester

Riadenie procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, prednáška)
Riadenie procesov I (Bakalárske štúdium, 4. semester, prednáška)
Skupinový projekt (Bakalárske štúdium, 4. semester, laboratórne cvičenie)
Projekt riadenia procesov (Inžinierske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)
Robustné riadenie (Inžinierske štúdium, 4. semester, prednáška)
Modelovanie a riadenie chemickotechnologických procesov (, 0. semester, laboratórne cvičenie)
Vedecká práca VII (, 6. semester, prednáška)

2022/2023 – Zimný semester

Distribuovaný systém riadenia revízií (Bakalárske štúdium, 5. semester, cvičenie)
Semestrálny projekt I (Bakalárske štúdium, 4. semester, cvičenie)
Seminár z riadenia procesov (Bakalárske štúdium, 1. semester, prednáška)
Projekt riadenia procesov (Inžinierske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)
Projektové softvérové systémy (Inžinierske štúdium, 3. semester, cvičenie)

2021/2022 – Letný semester

Projekt riadenia procesov (Bakalárske štúdium, 6. semester, laboratórne cvičenie)
Riadenie procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, prednáška)
Riadenie procesov I (Bakalárske štúdium, 4. semester, prednáška)
Skupinový projekt (Bakalárske štúdium, 4. semester, laboratórne cvičenie)

2021/2022 – Zimný semester

Distribuovaný systém riadenia revízií (Bakalárske štúdium, 5. semester, cvičenie)
Projekt riadenia procesov (Inžinierske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)
Projektové softvérové systémy (Inžinierske štúdium, 3. semester, cvičenie)
Semestrálny projekt I (Inžinierske štúdium, 1. semester, projekt)

2020/2021 – Letný semester

Riadenie procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, prednáška)
Robustné riadenie (Inžinierske štúdium, 4. semester, cvičenie)

2020/2021 – Zimný semester

Projektové softvérové systémy (Inžinierske štúdium, 3. semester, cvičenie)
Semestrálny projekt I (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)
Teória automatického riadenia III (Inžinierske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)

2019/2020 – Letný semester

Integrované riadenie v procesnom priemysle (Bakalárske štúdium, 6. semester, laboratórne cvičenie)
Riadenie procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, prednáška)
Robustné riadenie (Inžinierske štúdium, 4. semester, cvičenie)

2019/2020 – Zimný semester

Základy Matlabu (Bakalárske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Dynamika a riadenie procesov (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Projektové softvérové systémy (Inžinierske štúdium, 3. semester, cvičenie)

2018/2019 – Letný semester

Laboratórne cvičenie z riadenia procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, laboratórne cvičenie)
Laboratórne cvičenie z riadenia procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, cvičenie)
Riadenie technologických procesov (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Robustné riadenie (Inžinierske štúdium, 4. semester, cvičenie)

2018/2019 – Zimný semester

Základy Matlabu (Bakalárske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Projektové softvérové systémy (Inžinierske štúdium, 3. semester, cvičenie)
Teória automatického riadenia III (Inžinierske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)

2017/2018 – Letný semester

Laboratórne cvičenie z riadenia procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, laboratórne cvičenie)
Robustné riadenie (Inžinierske štúdium, 4. semester, cvičenie)

2017/2018 – Zimný semester

Základy Matlabu (Bakalárske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Teória automatického riadenia III (Inžinierske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)

2016/2017 – Letný semester

Integrované riadenie v procesnom priemysle (Bakalárske štúdium, 6. semester, laboratórne cvičenie)
Laboratórne cvičenie z riadenia procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, laboratórne cvičenie)
Robustné riadenie (Inžinierske štúdium, 4. semester, cvičenie)

2016/2017 – Zimný semester

Algoritmy a nástroje chemickoinžinierskych výpočtov I (Bakalárske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Základy Matlabu (Bakalárske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Teória automatického riadenia III (Inžinierske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)

2015/2016 – Letný semester

Laboratórne cvičenie z riadenia procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, laboratórne cvičenie)
Modelovanie v procesnom priemysle (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Robustné riadenie (Inžinierske štúdium, 4. semester, cvičenie)

2015/2016 – Zimný semester

Základy Matlabu (Bakalárske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Teória automatického riadenia III (Inžinierske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS