Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 665
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~oravec
Telefón:
+421 259 325 364, +421 918 674 294
ORCID iD:
0000-0002-1253-3192
WoS ResearcherID:
AAS-4267-2020
Google Scholar:
-2qLHhUAAAAJ
Dostupnosť:

Ankety

Otázka č. 1: Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva. (0 - min, 5 - max)
Otázka č. 2: Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga. (0 - min, 5 - max)

Ak. rok (Semester)PredmetOtázka č. 1Otázka č. 2Počet odpovedí
PriemerMinMaxPriemerMinMax
2023/2024 (LS)Projekt riadenia procesov5.00555.00556
2023/2024 (LS)Riadenie procesov4.79254.9435133
2023/2024 (LS)Riadenie procesov I5.00555.00552
2023/2024 (LS)Robustné riadenie5.00555.005528
2023/2024 (LS)Skupinový projekt5.00555.00553
2023/2024 (ZS)Dynamika a riadenie procesov4.66354.734541
2023/2024 (ZS)Projektové softvérové systémy5.00555.005553
2023/2024 (ZS)Semestrálny projekt I5.00555.005520
2022/2023 (LS)Riadenie procesov4.76354.974567
2022/2023 (LS)Riadenie procesov I5.00555.00551
2022/2023 (LS)Robustné riadenie4.68354.884525
2022/2023 (LS)Skupinový projekt5.00555.00551
2022/2023 (ZS)Distribuovaný systém riadenia revízií5.00555.005519
2022/2023 (ZS)Projekt riadenia procesov5.00555.00554
2022/2023 (ZS)Projektové softvérové systémy4.88454.914575
2022/2023 (ZS)Semestrálny projekt I4.86154.861536
2022/2023 (ZS)Seminár z riadenia procesov5.00555.005514
2021/2022 (LS)Riadenie procesov4.76254.8825153
2021/2022 (LS)Riadenie procesov I5.00555.00552
2021/2022 (LS)Skupinový projekt5.00555.00551
2021/2022 (ZS)Distribuovaný systém riadenia revízií4.87154.974530
2021/2022 (ZS)Projekt riadenia procesov3.50252.00132
2021/2022 (ZS)Projektové softvérové systémy4.95454.954519
2021/2022 (ZS)Semestrálny projekt I4.93354.831554
2020/2021 (LS)Riadenie procesov4.85254.9425372
2020/2021 (LS)Robustné riadenie5.00555.00558
2020/2021 (ZS)Projektové softvérové systémy4.68354.914522
2020/2021 (ZS)Semestrálny projekt I5.00555.00555
2020/2021 (ZS)Teória automatického riadenia III4.71354.914534
2019/2020 (LS)Riadenie procesov4.79254.954562
2019/2020 (LS)Robustné riadenie5.00555.00553
2019/2020 (ZS)Projektové softvérové systémy4.93355.005528
2019/2020 (ZS)Základy Matlabu4.93454.974573
Spolu4.84154.93151396
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS