Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 665
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~oravec
Telefón:
+421 259 325 364
ORCID iD:
0000-0002-1253-3192
WoS ResearcherID:
AAS-4267-2020
Google Scholar:
-2qLHhUAAAAJ
Dostupnosť:

Osobné:

Vedecká činnosť:

[Web of Science] [Scopus] [Publons] [ResearGate] [LinkedIn]
  • konvexná optimalizácia, semidefinitné programovanie, lineárne maticové nerovnosti.
  • robustné prediktívne riadenie založené na modeli
  • PID regulátory
    • [piddesign] - MATLAB toolbox na identifikáciu systémov návrh PID regulátorov,
    • [webpiddesign] - on-line verzia programu piddesign.

 

Vedené dizertačné práce

od 2020 Robustné prediktívne riadenie chemickotechnologických procesov
Ing. Michaela Horváthová (začiatok PhD. štúdia 2019)
od 2020 Robustné prediktívne riadenie chemických a biochemických procesov
Ing. Lenka Galčíková

 

Vzdelanie

2015-2016 postdoktorandské štúdium: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave
2014-2015 postdoktorandské štúdium: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave
2010-2014 doktorandské štúdium: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave
študijný program: Riadenie procesov
Prospel s vyznamenaním
2008-2010  inžinierske štúdium: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave
študijný program: Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve
Prospel s vyznamenaním
2005-2008 bakalárske štúdium: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave
študijný program: Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve
Prospel s vyznamenaním

 

Ocenenia

2019  Cene rektora STU - Vedec roka STU 2019
- v kategórii: "Mladý vedecký pracovník"
2014  Cena rektora STU v Bratislave [»viac]
- za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia
2013  Cena rektora STU v Bratislave: Študent roka 2013 [»viac]
- v kategórii doktorandi FCHPT
2011  Cena Slovenskej spoločnosti pre kybernetiku a informatiku pri SAV [»viac]
- za prezentáciu príspevku na konferencii ELITECH'11
2010 Cena za najlepšiu diplomovú prácu [»viac]
- cena udelená spoločnosťou Fermas, s.r.o.
2010 Študentská vedecká konferencia na univerzite
sekcia: Automatizácia, aplikovaná informatika
2. miesto [»viac]
2009 11. Študentská vedecká konferencia v odbore chémie a chemickej a potravinárskej technológie
sekcia: Informatizácia, informačné technológie
1. miesto [»viac]
2008 10. Študentská vedecká konferencia v odbore chémie a chemickej a potravinárskej technológie
sekcia: Informatizácia, informačné technológie
1. miesto [»viac]

 

Aktivity

2020  22. slovenská študentská vedecká konferencia v odbore chémie a chemickej a potravinárskej technológie
- predseda organizačného výboru
2019  Chairman of the Session: Robust and Adaptive Control
- 22nd International Conference on Process Control 2019
2019  21. slovenská študentská vedecká konferencia v odbore chémie a chemickej a potravinárskej technológie
- predseda organizačného výboru
2018  Chairman of the Session: Process Control
- 57th IEEE Conference on Decision and Control - CDC 2018
2018  Pozvaná prednáška: Advanced Techniques for Energy Efficient LMI-based Robust MPC Design
- Technical University Dortmund, Nemecko
2018  20. slovenská študentská vedecká konferencia v odbore chémie a chemickej a potravinárskej technológie
- člen organizačného výboru
2018 Keynote Lecture: Robust Model Predictive Control of a Plate Heat Exchanger (J. Oravec - M. Bakošová - A. Vasičkaninová - A. Meszáros)
- 21st Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction PRES 2018
2018  Co-chairman of the Session: Waste and Wastewater Treatment
- 21st Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction PRES 2018
2018  Pozvaná prednáška: Fixed Memory Parallel Explicit MPC
- Ruhr University Bochum, Nemecko
2018  International Workshop on Advanced Methods for Control and Estimation of Dynamic Systems, Shanghai, Čína [»viac]
- člen organizačného výboru
2018  Pozvaná prednáška: LMI-based Robust Model Predictive Control: Theory and Applications
- Shinshu University, Nagano, Japonsko
2017  19. slovenská študentská vedecká konferencia v odbore chémie a chemickej a potravinárskej technológie
- člen organizačného výboru
2017  Chairman of the Session: Applications and Case Studies
- 21st International Conference on Process Control 2017
2016  Pozvaná prednáška: Model Predictive Control
- ShanghaiTech University, Čína
2016  18. slovenská študentská vedecká konferencia v odbore chémie a chemickej a potravinárskej technológie
- člen organizačného výboru
2016  Keynote Lecture: Robust Model Predictive Control of Heat Exchangers in Series (J. Oravec - M. Bakošová - A. Meszáros)
- 19th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction PRES 2016
2016  Pozvaná prednáška: Robust Model Predictive Control Design Based on Linear Matrix Inequalities
- IRT, RWTH, Aachen, Nemecko
2015-2016  Grant na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov STU v Bratislave [»viac]
Bezpečné optimálne riadenie technologických procesov
2015  17. slovenská študentská vedecká konferencia v odbore chémie a chemickej a potravinárskej technológie: Chémia a technológie pre život
- člen organizačného výboru
2015  Chairman of the Session: Computer Aided Methods
- European Control Conference 2015
2015  Chairman of the Session: Algorithms and Computing for Control
- 20th International Conference on Process Control 2015
2014  16. slovenská študentská vedecká konferencia v odbore chémie a chemickej a potravinárskej technológie
- člen organizačného výboru
2014  Keynote Lecture: PDLF-based Robust MPC of a Heat Exchanger Network (M. Bakošová - J. Oravec)
- 17th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction PRES 2014
2014  Co-chairman of the Session: Industrial Application and Optimal Design
- 17th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction PRES 2014
2014  Grant na podporu mladých výskumníkov STU v Bratislave [»viac]
- Robustné prediktívne riadenie procesov v chemickom a potravinárskom priemysle
2014  EECI Graduate School on Control 2014 - Model Predictive Control (J. Maciejowski)
- Supeléc, Paríž, Francúzsko
2013  september - október: študíjny pobyt v Crystal Design Laboratory, Iwate University, Japonsko
- SAIA - NŠP SR
2013  Chairman of the Session: Robotic Control
- 19th International Conference on Process Control
2013  Co-chairman of the Session: Simulation, Optimization and Control
- 40th International Conference of SSCHE
2013  EECI Graduate School on Control 2013 - Robust Hybrid Control Systems (R. G. Sanfelice)
- Supeléc, Paríž, Francúzsko
- Support Grant of EECI Graduate School on Control 2013
2013  Grant na podporu mladých výskumníkov STU v Bratislave [»viac]
- Robustné riadenie chemickotechnologických procesov
2011-2014  Akademický senát FCHPT [»viac]
- študentská časť

 

Aktivity zamerané na popularizáciu vedy a propagáciu štúdia

2019  ERASMUS Meeting Prague
- VŠCHT, Praha
2017 - 2019  Európska noc výskumníkov
- Stará trtžnica, Bratislava
2017 - 2019  Vedecký veľtrh
- M.R. Štefánika, Bratislava
2016 - 2018  MiniErasmus
- FCHPT STU, Bratislava
2018  Letná škola STU
- FCHPT STU, Bratislava
2015 - 2017  Kariérny deň okresu Partizánske
- Športová hala, Partizánske
2017  Dotkni sa chémie
- SOŠ Nováky
2014 - 2019  Chemický jarmok - CHEMSHOW
- FCHPT STU, Bratislava
2016 - 2020  Týždeň otvorených dverí - CHEMWEEK
- FCHPT STU, Bratislava
2016 - 2019  Týždeň otvorených laboratórií
- ÚIAM, FCHPT STU, Bratislava

 

Pedagogika

[materiály]
2020 ZS Projektové softvérové systémy
Operačné systémy (vybrané kapitoly)
Laboratórne cvičenia z teórie automatického riadenia III (vybrané kapitoly)
2020 LS Riadenie procesov
Laboratórne cvičenia z robustného riadenia
2019 ZS Projektové softvérové systémy
Základy Matlabu
2018 ZS Laboratórne cvičenia z teórie automatického riadenia III
Projektové softvérové systémy
Základy Matlabu
2018 LS Laboratórne cvičenia z robustného riadenia
Laboratórne cvičenia z riadenia procesov
2017 ZS Laboratórne cvičenia z teórie automatického riadenia III
Základy Matlabu
2017 LS Laboratórne cvičenia z robustného riadenia
Laboratórne cvičenia z riadenia procesov
Modelovanie v procesnom priemysle
2016 ZS Laboratórne cvičenia z teórie automatického riadenia III
Základy Matlabu
Algoritmy a nástroje chemickoinžinierskych výpočtov I
2016 LS Laboratórne cvičenia z robustného riadenia
Laboratórne cvičenia z riadenia procesov
Modelovanie v procesnom priemysle
2015 ZS Laboratórne cvičenia z teórie automatického riadenia III
Základy Matlabu
2015 LS Laboratórne cvičenia z robustného riadenia
Laboratórne cvičenia z riadenia procesov
2014 ZS Laboratórne cvičenia z teórie automatického riadenia III
2014 LS Laboratórne cvičenia z robustného riadenia
Laboratórne cvičenia z integrovaného riadenia v procesnom priemysle
Laboratórne cvičenia z riadenia procesov
2013 ZS Laboratórne cvičenia z modelovania v procesnom priemysle
Dynamika a riadenie procesov
2013 LS Laboratórne cvičenia z riadenia procesov
2012 ZS Laboratórne cvičenia z modelovania
2012 LS Laboratórne cvičenia z riadenia procesov
Metódy počítačového spracovania dát
2012 ZS Laboratórne cvičenia z modelovania
Metódy počítačového spracovania dát
2011 LS Laboratórne cvičenia z riadenia procesov
2010 ZS Metódy počítačového spracovania dát

 

Vedené a konzultované práce

2021 diplomová práca Prediktívneho riadenia chemického reaktora s využitím move-blocking
Bc. Lucia Míková
2021 diplomová práca Redukcia uhlíkovej stopy spojenej s pokročilým riadením výmenníka tepla
Bc. Katarína Karaffová (konzultantka Ing. Michaela Horváthová)
2021 semestrálny projekt Prediktívneho riadenia procesov chemického priemyslu
Bc. Erika Pavlovičová
2020 semestrálny projekt Analýza kvality prediktívneho riadenia s move-blocking pre chemický reaktor
Bc. Lucia Míková
2020 diplomová práca Návrh explicitného prediktívneho riadenia pre výmenník tepla
Bc. Lenka Galčíková
2020 diplomová práca Vývoj softvéru na výpočet chemických vlastností látok
Bc. Rudolf Trautenberger
2020 diplomová práca Prediktívne riadenie laboratórneho procesu neutralizácie
Bc. Michal Slávik
2019 semestrálny projekt Návrh prediktívneho riadenia s move-blocking pre chemický reaktor
Bc. Lucia Míková
2019 semestrálny projekt Návrh energeticky úsporného riadenia pre doskového výmenník tepla
Bc. Lenka Galčíková
2019 semestrálny projekt Vývoj softvéru pre návrh riadenia chemického reaktora III
Bc. Rudolf Trautenberger
2019 semestrálny projekt Návrh robustného prediktívne riadenie laboratórneho chemického reaktora
Bc. Michal Slávik
2019 diplomová práca Návrh robustného riadenia založeného na konvexnom liftingu s aproximovaným zákonom riadenia
Bc. Michaela Horváthová
2019 bakalárska práca Návrh prediktívneho riadenia pre úlohu sledovania pre laboratórny chemický reaktor
Lucia Míková
2019 semestrálny projekt Návrh prediktívneho riadenia pre úlohu sledovania pre doskový výmenník tepla
Bc. Lenka Galčíková
2019 semestrálny projekt Vývoj softvéru pre návrh riadenia chemického reaktora II
Bc. Rudolf Trautenberger
2019 semestrálny projekt Návrh prediktívneho riadenia pre úlohu sledovania pre chemický reaktor
Bc. Michal Slávik
2018 semestrálny projekt Návrh robustného prediktívneho riadenia s ohľadom na dopravné oneskorenie pre laboratórny chemický reaktor
Bc. Michal Slávik
2018 semestrálny projekt Vývoj softvéru pre návrh riadenia chemického reaktora
Bc. Rudolf Trautenberger (školiteľka doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.)
2018 semestrálny projekt Návrh robustného riadenia založeného na konvexnom liftingu pre laboratórny proces
Bc. Michaela Horváthová
2018 semestrálny projekt Návrh robustného prediktívneho riadenia s makkými ohraničeniami pre laboratórny výmenník tepla
Bc. Lenka Galčíková
2018 semestrálny projekt Návrh prediktívneho riadenia pre laboratórny chemický reaktor
Lucia Míková
2018 diplomová práca Návrh robustného prediktívneho riadenia pre laboratórny chemický reaktor
Cena za najlepšiu diplomovú prácu - udelená spoločnosťou SIEMENS
Bc. Linda Hanulová
2018 bakalárska práca Návrh robustného riadenia pre laboratórny výmenník tepla
Lenka Galčíková
2018 bakalárska práca Návrh robustného riadenia pre laboratórny chemický reaktor
Michal Slávik
2018 semestrálny projekt Návrh robustného riadenia pre proces Flexy založený na konvexnom liftingu
Bc. Michaela Horváthová
2017 semestrálny projekt Experimentálna identifikácia laboratórneho výmenníka tepla
Lenka Galčíková
2017 semestrálny projekt Návrh mnohorozmerového robustného prediktívneho riadenia pre laboratórny chemický reaktor
Bc. Linda Hanulová
2017 semestrálny projekt Návrh robustného riadenia pre chemický reaktor založeného na konvexnom liftingu
Michaela Horváthová
2017 semestrálny projekt Experimentálna identifikácia parametrov modelu vyššieho rádu pre laboratórny chemický reaktor
Michal Slávik
2017 bakalárska práca Návrh pokročilého riadenia pre laboratórny chemický reaktor
Michaela Horváthová
2017 semestrálny projekt Experimentálna identifikácia modelu laboratórnej rektifikačnej kolóny
Bc. Petra Artzová
2017 semestrálny projekt Návrh robustného prediktívneho riadenia pre laboratórny chemický reaktor
Bc. Linda Hanulová
2016 semestrálny projekt Návrh APC pre model destilačnej kolóny v prostredí UniSim Design
Bc. Petra Artzová
2016 semestrálny projekt Identifikácia neurčitého systému laboratórneho chemického reaktora
Bc. Linda Hanulová
2016 semestrálny projekt Návrh pokročilého riadenia pre laboratórny chemický reaktor
Michaela Horváthová
2016 diplomová práca Vzdialené riadenie modelu chemického reaktora s využitím MATLAB a PLC
Bc. Miroslav Benkovský (školiteľ Ing. Martin Kalúz, PhD.)
2016 bakalárska práca Modelovanie chemicko-technologických procesov a návrh riadenia v prostredí UniSim Design
Petra Artzová
2016 bakalárska práca Identifikácia a návrh riadenia pre laboratórny chemický reaktor
Linda Hanulová
2016 semestrálny projekt Mnohorozmerové riadenie laboratórneho výmenníka tepla
Bc.Katrin Prokeinová
2015 diplomový projekt Vzdialené riadenie modelu chemického reaktora s využitím MATLAB a PLC
Bc. Miroslav Benkovský (konzultant Ing. Martin Kalúz, PhD.)
2015 semestrálny projekt Návrh riadenia v prostredí UniSim Design
Petra Artzová
2015 semestrálny projekt Riadenie laboratórneho procesu
Linda Hanulová
2015 semestrálny projekt Robustné prediktívne riadenie výmenníka tepla
Bc. Nikola Míková
2015 semestrálny projekt Mnohorozmerové riadenie laboratórneho výmenníka tepla
Bc.Katrin Prokeinová
2015 bakalárska práca Identifikácia a návrh riadenia laboratórneho výmenníka tepla
Katrin Prokeinová
2013 diplomová práca Tvorba softvéru PIDDESIGN
Bc. Kornélia Černá (školiteľka doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.)
2013 semestrálny projekt Robustné riadenie neurčitých systémov
Bc. Lukáš Lacho
2012 diplomová práca Robustné prediktívne riadenie výmenníkov tepla
Bc. Katarína Sohajda (školiteľka doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.)
2012 diplomový projekt Tvorba softvéru PIDDESIGN
Bc. Kornélia Černá
2012 semestrálny projekt Robustné riadenie neurčitých systémov
Bc. Lukáš Lacho
2012 bakalárska práca Doplnenie e-learningového modulu pre predmet Robustné riadenie
Michaela Bohunčáková (školiteľka doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS