Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 665
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~oravec
Telefón:
+421 259 325 364, +421 918 674 294
ORCID iD:
0000-0002-1253-3192
WoS ResearcherID:
AAS-4267-2020
Google Scholar:
-2qLHhUAAAAJ
Dostupnosť:

Publikácie

Kniha

 1. J. Oravec: Riadenie revízií s Git, Vydavateľstvo FCHPT, 2023.
 2. J. MiklešĽ. ČirkaJ. OravecM. Fikar: Návrh H2 a Hinf riadenia s využitím Ljapunovových funkcií, FCHPT STU v Bratislave, 2022.
 3. J. Oravec – M. Bakošová: Zbierka príkladov z robustného riadenia, Vydavateľstvo FCHPT, FCHPT STU, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2019.

Kapitola alebo strany v knihe

 1. A. Vasičkaninová – M. Bakošová – J. Oravec: Pamäťové médiá a ich budúcnosťt, V Desať odtieňov chémie, Editor(i): Miroslava Puchoňová, Mário Izakovič, Slovenská chemická knižnica, zv. 36., str. 159–188, 2022.
 2. J. Oravec – A. Vasičkaninová – M. Bakošová: Prínos automatizácie pre bezpečnosť dopravy a využitie vodíka a iných alternatívnych zdrojov energie v doprave, V Alternatívne zdroje energie - vodíkové technológie, Editor(i): Marián Hvolka, Slovenská chemická knižnica FCHPT STU v Bratislave, zv. 35, str. 135–153, 2021.
 3. A. Vasičkaninová – M. Bakošová – J. Oravec: Fuzzy control of heat exchangers in series using complex control structures, V Advanced Analytic and Control Techniques for Thermal Systems with Heat Exchangers, Editor(i): Libor Pekař, Academic Press Elsevier, str. 287–306, 2020.
 4. M. Bakošová – J. Oravec – A. Vasičkaninová: Prínos automatizácie pre životné prostredie, V Chémia, biológia a životné prostredie, SCHK FCHPT STU v Bratislave, str. 95–114, 2019.
 5. M. Bakošová – A. Vasičkaninová – J. Oravec: Automatické dávkovanie liekov, V Chemické látky a zdravie, FCHPT, STU v Bratislave, str. 115–131, 2018.
 6. M. Bakošová – J. Oravec – A. Vasičkaninová: Plne automatizované technológie, V Materiály a technológie pre budúcnosť, FCHPT, STU v Bratislave, str. 123–142, 2017.
 7. M. Bakošová – A. Vasičkaninová – J. Oravec: Využitie pokročilých metód riadenia procesov pre úsporu energií, V Efektívne využívanie zdrojov a surovín, Editor(i): Ondrejkovičová I., Izakovič M., Slovenská chemická knižnica FChPT STU v Bratislave, str. 135–157, 2016.
 8. A. Vasičkaninová – M. Bakošová – J. Oravec: Využitie umelej inteligencie pri modelovaní a riadení chemických procesov, V Chémia - neoddeliteľná súčasť prírodných vied, Editor(i): Ondrejkovičová I., Izakovič M., Slovenská chemická knižnica FChPT STU v Bratislave, zv. 1, str. 126–142, 2015.
 9. M. Bakošová – J. Závacká – J. Oravec: Prínosy automatizácie a regulácie k inováciám v chemickom priemysle, V Nové trendy a inovácie v chémii, Editor(i): Drtilová, I., Slovenská chemická knižnica FChPT STU v Bratislave, Bratislava, str. 95–107, 2014.
 10. M. Bakošová – J. Oravec: Robust PDLF-based MPC of a Chemical Reactor, V Recenzovaný zborník vedeckých prác zo stretnutia katedier automatizácie, kybernetiky a informatiky technických vysokých škôl a univerzít v SR a ČR SKAKaI 2013, Editor(i): Pirník R., Holečko P., EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity v Žiline, str. 1–6, 2013.
 11. M. Bakošová – J. Závacká – J. Oravec: Automatizácia – neoddeliteľná súčasť výrobných procesov v chemickom a potravinárskom priemysle a bežného života, V Chémia pre život, Slovenská chemická knižnica FChPT STU v Bratislave, Bratislava, str. 90–101, 2013.
 12. J. Oravec – M. Bakošová: PIDDESIGN– Software for System Identification and PID Controller Design, V Selected Topics in Modelling and Control, Editor(i): Mikleš, J., Veselý, V., Slovak University of Technology Press, č. 8, str. 88–93, 2012.

Článok v časopise

 1. R. Dyrska – M. HorváthováP. Bakaráč – M. Mönnigmann – J. Oravec: Heat exchanger control using model predictive control with constraint removal. Applied Thermal Engineering, zv. 227, 2023.   Zenodo
 2. P. BakaráčM. HorváthováL. GalčíkováJ. Oravec – M. Bakošová: Approximated MPC for embedded hardware: Recursive random shooting approach. Computers & Chemical Engineering, zv. 165, 2022.
 3. L. GalčíkováM. HorváthováJ. Oravec – M. Bakošová: Self-Tunable Approximated Explicit Model Predictive Control of a Heat Exchanger. Chemical Engineering Transactions, 2022, Vol. 94, č. 94, str. 1015–1020, 2022.
 4. L. GalčíkováJ. Oravec: Fixed complexity solution of partial explicit MPC. Computers & Chemical Engineering, zv. 157, str. 107606, 2022.
 5. J. OravecM. Klaučo: Real-time tunable approximated explicit MPC. Automatica, zv. 142, str. 110315, 2022.
 6. J. Shi – Y. Jiang – J. Oravec – B. Houska: Parallel MPC for Linear Systems with State and Input Constraints. IEEE Control Systems Letters, zv. 7, str. 229–234, 2022.
 7. M. HorváthováJ. Oravec – M. Bakošová – A. Mészáros: Carbon Footprint Analysis of a Laboratory Plate Heat Exchanger Control. Chemical Engineering Transactions, zv. 88, str. 847–852, 2021.
 8. Y. Jiang – J. Oravec – B. Houska – M. Kvasnica: Parallel MPC for Linear Systems with Input Constraints. IEEE Transactions on Automatic Control, č. 7, zv. 66, str. 3401–3408, 2021.
 9. J. OravecM. Horváthová – M. Bakošová: Multivariable Robust MPC Design for Neutralization Plant: Experimental Analysis. European Journal of Control, zv. 58, str. 289–300, 2021.
 10. J. Drgoňa – J. A. Bastida – I. C. Figueroa – D. Blum – K. Arendt – D. Kim – E. P. Ollé – J. Oravec – M. Wetter – D. Vrabie – L. Helsen: All you need to know about model predictive control for buildings. Annual Reviews in Control, zv. 50, str. 190–232, 2020.
 11. M. HorváthováJ. Oravec – M. Bakošová: Efficient Convex-Lifting-Based Robust Control of a Chemical Reactor. Chemical Engineering Transactions, zv. 81, str. 865–870, 2020.
 12. J. OravecM. Horváthová – M. Bakošová: Energy efficient convex-lifting-based robust control of a heat exchanger. Energy, č. 201, str. 117566, 2020.
 13. A. Vasičkaninová – M. Bakošová – J. OravecM. Horváthová: Efficient Fuzzy Control of a Biochemical Reactor. Chemical Engineering Transactions, zv. 81, str. 85–90, 2020.
 14. M. Bakošová – J. Oravec – A. Vasičkaninová – A. Mészáros – P. Valiauga: Advanced Control of a Biochemical Reactor for Yeast Fermentation. Chemical Engineering Transactions, zv. 81, str. 769–774, 2019.
 15. J. Oravec – M. Bakošová – L. Galčíková – M. Slávik – M. HorváthováA. Mészáros: Soft-constrained robust model predictive control of a plate heat exchanger: Experimental analysis. Energy, zv. 180, str. 303–314, 2019.
 16. J. Oravec – M. Bakošová – M. HorváthováL. Galčíková – M. Slávik – A. Vasičkaninová – A. Mészáros: Convex-lifting-based Robust Control of a Laboratory Plate Heat Exchanger. Chemical Engineering Transactions, zv. 81, str. 733–738, 2019.
 17. J. OravecJ. HolazaM. Horváthová – N. A. Nguyen – M. Kvasnica – M. Bakošová: Convex-lifting-based robust control design using the tunable robust invariant sets. European Journal of Control, zv. 49, str. 44–52, 2019.
 18. A. Vasičkaninová – M. Bakošová – J. OravecA. Mészáros: Control of Heat Exchangers Using Complex Control Structures with Neural Network Predictive Controllers. Chemical Engineering Transactions, zv. 81, str. 361–366, 2019.
 19. J. HolazaM. Klaučo – J. Drgoňa – J. OravecM. KvasnicaM. Fikar: MPC-Based Reference Governor Control of a Continuous Stirred-Tank Reactor. Computers & Chemical Engineering, zv. 165, str. 289–299, 2018.
 20. J. Oravec – M. Bakošová – M. Trafczynski – A. Vasičkaninová – A. Mészáros – M. Markowski: Robust model predictive control and PID control of shell-and-tube heat exchangers. Energy, zv. 159, str. 1–10, 2018.
 21. J. Oravec – M. Bakošová – A. Vasičkaninová – A. Mészáros: Robust Model Predictive Control of a Plate Heat Exchanger. Chemical Engineering Transactions, zv. 81, str. 25–30, 2018.
 22. A. Vasičkaninová – M. Bakošová – Ľ. ČirkaM. KalúzJ. Oravec: Robust Controller Design for a Laboratory Heat Exchanger. Applied Thermal Engineering, zv. 128, str. 1297–1309, 2018.
 23. A. Vasičkaninová – M. Bakošová – J. OravecA. Mészáros: Gain - Scheduled Control of Counter - Current Shell - and - Tube Heat Exchangers in Series. Chemical Engineering Transactions, zv. 81, str. 1399–1404, 2018.
 24. M. Bakošová – J. Oravec – A. Vasičkaninová – A. Mészáros: Neural-Network-Based and Robust Model-Based Predictive Control of a Tubular Heat Exchanger. Chemical Engineering Transactions, zv. 61, str. 301–306, 2017.
 25. J. OravecM. KlaučoM. Kvasnica – J. Löfberg: Computationally Tractable Formulations for Optimal Path Planning with Interception of Targets’ Neighborhoods. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, č. 5, zv. 40, str. 1221–1230, 2017.
 26. J. Oravec – M. Trafczynski – M. Bakošová – M. Markowski – A. Mészáros – K. Urbaniec: Robust Model Predictive Control of Heat Exchanger Network in the Presence of Fouling. Chemical Engineering Transactions, zv. 61, str. 334–342, 2017.
 27. A. Vasičkaninová – M. Bakošová – J. OravecA. Mészáros: Neural Network Predictive Controller Design for Counter-Current Tubular Heat Exchangers in Series. Chemical Engineering Transactions, zv. 61, str. 121-126, 2017.
 28. J. Oravec – M. Bakošová – A. Mészáros: Robust Model Predictive Control of Heat Exchangers in Series. Chemical Engineering Transactions, zv. 52, str. 253–258, 2016.
 29. J. Oravec – M. Bakošová – A. Mészáros – N. Míková: Experimental Investigation of Alternative Robust Model Predictive Control of a Heat Exchanger. Applied Thermal Engineering, zv. 105, str. 774–782, 2016.
 30. J. Oravec – M. Bakošová: Robust Model-Based Predictive Control of Exothermic Chemical Reactor. Chemical Papers, č. 7, zv. 69, 2015.
 31. J. Oravec – M. Bakošová – A. Mészáros: Comparison of Robust Model-based Control Strategies Used for a Heat Exchanger Network. Chemical Engineering Transactions, zv. 45, str. 397–402, 2015.
 32. M. Bakošová – J. Oravec: Robust Model Predictive Control for Heat Exchanger Network. Applied Thermal Engineering, č. 1, zv. 73, str. 924–930, 2014.
 33. M. Bakošová – J. Oravec: Robust MPC of an Unstable Chemical Reactor Using the Nominal System Optimization. Acta Chimica Slovaca, č. 2, zv. 7, str. 87–93, 2014.
 34. M. Bakošová – J. Oravec: Robust Model Predictive Control of Heat Exchanger Network. Chemical Engineering Transactions, zv. 35, str. 241–246, 2013.
 35. M. Bakošová – J. Oravec – K. Matejičková: Model Predictive Control-Based Robust Stabilization of a Chemical Reactor. Chemical Papers, č. 9, zv. 67, str. 1146–1156, 2013.
 36. M. Bakošová – A. Mészáros – J. Klemeš – J. Oravec: Robust and Optimal Control Approach for Exothermic Reactor Stabilization. Theoretical Foundations of Chemical Engineering, č. 46, str. 740–746, 2012.
 37. M. Bakošová – J. Oravec: Robust Model Predictive Control of Heat Exchangers. Chemical Engineering Transactions, zv. 29, str. 1465–1470, 2012.
 38. J. Oravec – M. Bakošová: Robust Constrained MPC Stabilization of a CSTR. Acta Chimica Slovaca, č. 2, zv. 5, str. 153–158, 2012.
 39. M. Bakošová – A. Mészáros – J. Klemeš – J. Oravec: Comparison of Robust and Optimal Approach to Stabilization of CSTRs. Chemical Engineering Transactions, zv. 25, str. 99–104, 2011.
 40. J. Oravec – M. Bakošová: PIDTOOL 2.0 – Software for Step-Response-Based Identification and PID Controller Tuning. AT&P Journal Plus, č. 2, str. 61–66, 2011.

Príspevok na konferencii

 1. L. Galčíková – P. Belková – J. Oravec: Real-time tuning of approximated explicit MPC of a heat exchanger. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 24th International Conference on Process Control - Summaries Volume, Slovak Chemical Library, Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 9, SK812-37, Bratislava, Slovakia, str. 38–38, 2023.   Zenodo
 2. J. Holaza – K. Kvasnicová – E. PavlovičováJ. Oravec: Tube MPC Extension of MPT: Experimental Analysis. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 2023 24th International Conference on Process Control, IEEE, Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 9, 81237, Bratislava, Slovakia, str. 120–125, 2023.   Zenodo
 3. M. HorváthováJ. Oravec: Approximated Convex-lifting-based Robust Control for a Heat Exchanger. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 24th International Conference on Process Control - Summaries Volume, Slovak Chemical Library, Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 9, SK812-37, Bratislava, Slovakia, 2023.   Zenodo
 4. J. OravecP. BakaráčE. PavlovičováM. Fikar: Smart Eco Greenhouse VESNA. V IFAC World Congress 2023, Yokohama, Japan, str. 10295–10300, 2023.   Zenodo
 5. E. PavlovičováJ. Oravec: Distributed Model Predictive Control Design for a Laboratory Device. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 24th International Conference on Process Control - Summaries Volume, Slovak Chemical Library, Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 9, SK812-37, Bratislava, Slovakia, str. 50–50, 2023.   Zenodo
 6. M. HorváthováL. GalčíkováJ. Oravec: Control Design for a Nonlinear Reactors-Separator Plant. V 2022 Cybernetics & Informatics (K&I), str. 1–6, 2022.
 7. M. Horváthová – N. Ishihara – J. Oravec – Y. Chida: Robust Setpoint Tracking of a Linear System with Discrete Actuators. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 23rd International Conference on Process Control, IEEE, Slovak University of Technology, str. 229–236, 2021.
 8. J. HolazaJ. OravecM. Kvasnica – R. Dyrska – M. Mönnigmann – M. Fikar: Accelerating Explicit Model Predictive Control by Constraint Sorting. Editor(i): Rolf Findeisen, Sandra Hirche, Klaus Janschek, Martin Mönnigmann, V Preprints of the 21st IFAC World Congress (Virtual), Berlin, Germany, July 12-17, 2020, zv. 21, str. 11520–11525, 2020.
 9. M. HorváthováJ. Oravec – M. Bakošová: Real-Time Convex-lifting-based Robust Control Using Approximated Control Law. V 59th IEEE Conference on Decision and Control, Jeju Island, Republic of Korea, zv. 59, str. 2160–2165, 2020.
 10. M. Bakošová – R. Trautenberger – J. Derco – J. Kavor – P. Valiauga – J. Oravec – A. Vasičkaninová: Modelling and Control of a Carrousel Type Biochemical Reactor. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 22nd International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, 2019.
 11. L. GalčíkováJ. Oravec – M. Bakošová: Advanced Robust MPC Design for Plate Heat Exchanger. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 22nd International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, 2019.
 12. M. HorváthováJ. Oravec – M. Bakošová – M. Kvasnica: Robust Convex-lifting-based Control Using Approximated Feedback Control Law. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 22nd International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, 2019.
 13. A. Vasičkaninová – M. Bakošová – J. OravecA. Mészáros: Model Predictive Control of a Tubular Chemical Reactor. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 22nd International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 228–233, 2019.
 14. K. Wang – Y. Jiang – J. Oravec – M. Villanueva – B. Houska: Parallel Explicit Tube Model Predictive Control. V 58th IEEE Conference on Decision and Control, Nice, France, str. 7696–7701, 2019.
 15. I. Mutlu – J. Oravec – F. Schrödel – R. Vosswinkel – M. Bakošová – M. T. Söylemez: Robust Model Predictive Control Based on Stabilizing Parameter Space Calculus. V European Control Conference 2018, Limassol, Cyprus, str. 206–212, 2018.
 16. J. Oravec – M. Bakošová – L. Hanulová: Experimental Investigation of Robust MPC Design with Integral Action for a Continuous Stirred Tank Reactor. V 57th IEEE Conference on Decision and Control, Miami, Florida, USA, zv. 57, str. 2611–2616, 2018.
 17. J. Oravec – M. Bakošová – L. Hanulová – A. Mészáros: Multivariable Robust Model Predictive Control of a Laboratory Chemical Reactor. Editor(i): Anton Friedl, Jiří J. Klemeš, Stefan Radl, Petar S. Varbanov, Thomas Wallek, V 28th European Symposium on Computer Aided Process Engineering, Elsevier, zv. 28, str. 961–966, 2018.
 18. J. Oravec – M. Bakošová – L. Hanulová – M. Horváthová: Design of Robust MPC with Integral Action for a Laboratory Continuous Stirred-Tank Reactor. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 21st International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 459–464, 2017.
 19. J. Oravec – M. Bakošová – D. Pakšiová – N. Mikušová – K. Batárová: Advanced Robust MPC Design of a Heat Exchanger: Modeling and Experiments. Editor(i): Antonio Espuña, Moisès Graells, Luis Puigjaner, V 27th European Symposium on Computer Aided Process Engineering, Elsevier, Barcelona, Spain, str. 1585–1590, 2017.
 20. J. Oravec – M. Bakošová – P. Valiauga: Advanced Process Control Design for a Distillation Column Using UniSim Design. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 21st International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 303–308, 2017.
 21. J. Oravec – Y. Jiang – B. Houska – M. Kvasnica: Parallel Explicit MPC for Hardware with Limited Memory. V Preprints of the 20th IFAC World Congress, Toulouse, France, zv. 20, str. 3356–3361, 2017.
 22. J. OravecM. Kvasnica – M. Bakošová: Quasi-Non-Symmetric Input and Output Constraints in LMI-based Robust MPC. V Preprints of the 20th IFAC World Congress, Toulouse, France, zv. 20, str. 11829–11834, 2017.
 23. J. Oravec – D. Pakšiová – M. Bakošová – M. Fikar: Soft-Constrained Alternative Robust MPC: Experimental Study. V Preprints of the 20th IFAC World Congress, Toulouse, France, zv. 20, str. 11877–11882, 2017.
 24. J. Oravec – M. Bakošová: Soft Constraints in the Robust MPC Design via LMIs. V American Control Conference, Boston, Massachusetts, USA, str. 3588–3593, 2016.
 25. J. OravecM. KalúzP. Bakaráč – M. Bakošová: Improvements of Educational Process of Automation and Optimization Using 2D Plotter. V Preprints of the 11th IFAC Symposium on Advances in Control Education, zv. 11, str. 16–21, 2016.
 26. J. Oravec – M. Bakošová: Software for Efficient LMI-based Robust MPC Design. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 20th International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 272–277, 2015.
 27. J. Oravec – M. Bakošová: Alternative LMI-based Robust MPC Design Approaches. Editor(i): Fikar, M., V Proceedings of the 8th IFAC Symposium on Robust Control Design, Elsevier, Bratislava, Slovak Republic, č. 8, str. 180–184, 2015.
 28. J. Oravec – M. Bakošová: Robust Model Predictive Control Based on Nominal System Optimization and Control Input Saturation. Editor(i): Fikar, M., V Proceedings of the 8th IFAC Symposium on Robust Control Design, Elsevier, Bratislava, Slovak Republic, č. 8, str. 314–319, 2015.
 29. J. Oravec – M. Bakošová: Robust MPC Based on Nominal System Optimization and Weighted Control Input Saturation. V 54th IEEE Conference on Decision and Control, Osaka, Japan, zv. 54, str. 6239–6244, 2015.
 30. J. OravecM. KalúzĽ. Čirka – M. Bakošová – M. Fikar: WebPIDDESIGN for Robust PID Controller Design. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 20th International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 393–399, 2015.
 31. J. OravecM. KalúzĽ. ČirkaM. Fikar – M. Bakošová: WebPIDDESIGN – Software for PID Controller Design Management. V European Control Conference 2015, Linz, Austria, str. 3020–3025, 2015.
 32. J. OravecM. KlaučoM. Kvasnica – J. Löfberg: Optimal Vehicle Routing with Interception of Targets’ Neighbourhoods. V European Control Conference 2015, Linz, Austria, str. 2538–2543, 2015.
 33. A. Vasičkaninová – M. Bakošová – A. MészárosJ. Oravec: Fuzzy Controller Design for a Heat Exchanger. V Proceedings of IEEE 19th International Conference on Intelligent Engineering Systems, str. 225–230, 2015.
 34. M. Bakošová – J. Oravec: Robust Model Predictive Control of a Laboratory Two–Tank System. V American Control Conference, Portland, Oregon, USA, str. 5242–5247, 2014.
 35. M. Bakošová – J. Oravec: PDLF-based Robust MPC of a Heat Exchanger Network. Editor(i): Petar Sabev Varbanov, Jiří Jaromír Klemeš, Peng Yen Liew, Jun Yow Yong, V Chemical Engineering Transactions, AIDIC, zv. 39, str. 145–150, 2014.
 36. Ľ. ČirkaM. KalúzJ. Oravec – N. Míková: Designing PID Controllers Using MATLAB-SIMULINK Via the Internet. Editor(i): Byron, P., V 22nd Annual Conference Proceedings of the Technical Computing Bratislava 2014, zv. 22, 2014.
 37. M. Bakošová – J. Oravec: Robust MPC of a Chemical Reactor Using the Nominal System Optimization. Editor(i): Markoš, J., V Proceedings of the 40th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia, str. 1070–1078, 2013.
 38. J. Oravec – M. Bakošová: The Control Performance Evaluation of the Selected On-line Robust MPC Approaches. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica, M., V Proceedings of the 19th International Conference on Process Control, Slovak University of Technology in Bratislava, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 152–158, 2013.
 39. J. Oravec – S. Blažek – M. Kvasnica: Simplification of Explicit MPC Solutions via Inner and Outer Approximations. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica, M., V Proceedings of the 19th International Conference on Process Control, Slovak University of Technology in Bratislava, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 389–394, 2013.
 40. J. Oravec – S. Blažek – M. Kvasnica – S. Di Cairano: Polygonic Representation of Explicit Model Predictive Control. V IEEE Conference on Decision and Control, Florence, Italy, str. 6422–6427, 2013.
 41. M. Bakošová – J. Oravec: MPC Based Robust Stabilization of a Chemical Reactor. Editor(i): Markoš, J., V Proceedings of the 39th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia, str. 5–16, 2012.
 42. M. Bakošová – J. Oravec: MPC Based Robust Stabilization of Uncertain Plants. V Proceedings of 13th International Carpathian Control Conference, Podbanske, Slovakia, str. 13–18, 2012.
 43. M. Bakošová – J. Oravec: An On-line Robust MPC Based on Nominal Optimization and Parameter-Depended Lyapunov Functions. V VOCAL 2012, Program and Abstracts, zv. 5, str. 80–82, 2012.
 44. J. Oravec – M. Bakošová: Comparison of the Control Performance Assured Using Robust Static and Dynamic Feedback Control. Editor(i): Kozák, Š, Kozáková, A., Rosinová, A., V Kybernetika a informatika: Medzinárodná konferencia SSKI SAV, STU v Bratislave, 2012.
 45. J. Oravec – M. Bakošová: Robust Model-Based Predictive Control of a Tubular Heat Exchanger. Editor(i): P. Varbanov, H. L. Lam, A. Nemet, J. Klemeš, V Proceedings of the International CAPE Forum 2012, Press of the University of Pannonia, str. 39–39, 2012.
 46. J. Oravec – M. Bakošová: PIDDESIGN - Software for PID Control Education. Editor(i): R. Vilanova, A. Visioli, V IFAC Conference on Advances in PID Control, Brescia, Italy, 2012.
 47. J. Oravec – M. Bakošová: Offset-free Robust Model Predictive Control. Editor(i): Ivan Taufer, Daniel Honc, Milan Javurek, V Proceedings of the 10th International Scientific - Technical Conference Process Control 2012, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 2012.
 48. M. Bakošová – M. Kačur – J. Oravec: Control of a Tubular Heat Exchanger. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica. M., V Proceedings of the 18th International Conference on Process Control, Slovak University of Technology in Bratislava, Tatranská Lomnica, Slovakia, str. 338–343, 2011.
 49. M. Bakošová – J. Oravec: Visual and Useful Software for PID Controller Design. Editor(i): Petr Byron, V 19th Annual Conference Proceedings: Technical Computing Prague 2011, Humusoft s.r.o., 2011.
 50. M. Bakošová – J. Oravec – M. Kačur: Software for Robust Stabilization of Systems with Parametric Uncertainties. Editor(i): Kozáková, A., V ELITECH'11, 13th Conference of Doctoral Students, Nakladateľstvo STU, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, Slovakia, zv. 13, 2011.
 51. M. Bakošová – J. Oravec – M. Kačur: Solution of a Robust Stabilization Problem Using YALMIP and Robust Control Toolboxes. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica. M., V Proceedings of the 18th International Conference on Process Control, Slovak University of Technology in Bratislava, Tatranská Lomnica, Slovakia, str. 326–332, 2011.
 52. M. Bakošová – J. Oravec – M. Kačur – J. Závacká: Stabilization of Chemical Reactors Using Robust and Optimal Controllers. Editor(i): Markoš, J., V Proceedings of the 38th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia, str. 988–997, 2011.
 53. J. Oravec – M. Bakošová: PIDTOOL 2.0 - Software for Identification and PID Controller Tuning. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica. M., V Proceedings of the 18th International Conference on Process Control, Slovak University of Technology in Bratislava, Tatranská Lomnica, Slovakia, str. 125–130, 2011.
 54. J. Oravec – M. Bakošová: Software for PID Controller Tuning and Control Performance Evaluation. Editor(i): Tomlain, J. Jr., Šostronek, M., Beršík R., V Proceedings of the Automated Control Systems for Industry 2011, Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, Krakovany, Slovakia, str. 112–119, 2011.
 55. M. Bakošová – J. Oravec: Solutions of LMIs in the Problem of Robust Stabilization of Chemical Reactors. V VOCAL 2010, Program and Abstracts, str. 47–47, 2010.
 56. J. Oravec – M. Bakošová: PIDTOOL - Software for PID Controller Tuning. V Technical Computing Bratislava 2010, RT Systems, s.r.o., zv. 18, 2010.
 57. M. Bakošová – J. Oravec: Software for PID Controller Tuning. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica, M., V Proceedings of the 17th International Conference on Process Control ’09, Slovak University of Technology in Bratislava, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 524–527, 2009.
 58. M. Bakošová – J. OravecĽ. Čirka: Software for PID controller tuning. V Technical Computing Prague 2009, Humusoft, s.r.o., str. 15-1–15-8, 2009.

Odborný referát

 1. J. HolazaJ. OravecM. Kvasnica – R. Dyrska – M. Mönnigmann – M. Fikar: Accelerating Explicit Model Predictive Control by Constraint Sorting. 2020.

Ochranné známky, úžitkové vzory a patenty

 1. P. BakaráčM. KlaučoJ. OravecM. Furka: Mikroprocesorová platforma s vnoreným dynamickým procesom. 2020.
 2. J. Oravec – M. Bakošová: PIDDESIGN. 2020.
 3. P. BakaráčM. KlaučoJ. Oravec: Elektronická senzorová doska. 2019.
 4. J. Oravec – M. Bakošová: MUP. 2019.

Dizertačná práca

 1. J. Oravec: Pokročilé metódy robustného riadenia energeticky náročných procesov. ÚIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2019.
 2. J. Oravec: Robustné prediktívne riadenie chemickotechnologických procesov. ÚIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2014.

Diplomová práca

 1. J. Oravec: Tvorba programového systému pre syntézu regulátorov. Diplomová práca, ÚIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2010.

Bakalárska práca

 1. J. Oravec: Tvorba softvéru pre syntézu regulátorov. Bakalárska práca, ÚIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava., 2008.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS