Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 665
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~oravec
Telefón:
+421 259 325 364
ORCID iD:
0000-0002-1253-3192
WoS ResearcherID:
AAS-4267-2020
Google Scholar:
-2qLHhUAAAAJ
Dostupnosť:

Projekty

Európske projekty

 1. [2024 – 2025] Inteligentné chemické inžinierstvo pre udržateľný rozvoj (Riešiteľ, podaný)
 2. [2022 – 2025] Podpora príležitostí k slovenskej excelentnosti v pokročilom riadení pre inteligentný priemysel (Riešiteľ, schválený)

Výskumné projekty APVV

 1. [2021 – 2024] Energeticky efektívne, bezpečné a zabezpečené procesné riadenie (Riešiteľ, schválený)
 2. [2016 – 2020] Optimálne riadenie pre procesný priemysel (Riešiteľ, schválený)
 3. [2012 – 2015] Pokročilé a efektívne metódy optimálneho procesného riadenia (Riešiteľ, schválený)
 4. [2008 – 2010] Algoritmy pre optimálne riadenie procesov prestupu tepla a látky s hybridnou dynamikou (Riešiteľ, schválený)

Výskumné projekty VEGA

 1. [2024 – 2027] Riadenie energeticky náročných chemicko-technologických procesov pomocou strojového učenia (Riešiteľ, schválený)
 2. [2022 – 2025] Metódy riadenia pre nízkouhlíkovú automatizáciu procesov (Zodpovedný riešiteľ, schválený)
 3. [2020 – 2023] Pokročilé riadenie energeticky náročných procesov s neurčitosťami v chemických, biochemických a potravinárskych technológiách (Riešiteľ, schválený)
 4. [2019 – 2022] Laditeľné explicitné regulátory pre systémy s rýchlou dynamikou (Riešiteľ, schválený)
 5. [2016 – 2019] Riadenie energeticky náročných procesov s neurčitosťami v chemických technológiách a biotechnológiach (Riešiteľ, schválený)
 6. [2009 – 2011] Pokročilé metódy optimálneho riadenia chemických a biochemických procesov (Riešiteľ, schválený)

Kooperácie

 1. [2017 – 2022] Vnorené optimálne riadenie (Riešiteľ, schválený)
 2. [2018 – 2019] DE-SK kooperácia: Spoľahlivé a v reálnom čase aplikovateľné odhad a riadenie chemických prevádzok (Riešiteľ, schválený)
 3. [2018 – 2019] CN-SK kooperácia: Verifikované odhadovanie a riadenie chemických procesov (Riešiteľ, schválený)
 4. [2010 – 2011] Podpora NO-SK spolupráce v automatickom riadení (Riešiteľ, schválený)

Ostatné projekty

 1. [2023 – 2023] Next-Gen Smart Eco Greenhouse VESNA (Zodpovedný riešiteľ, neschválený)
 2. [2022 – 2022] VESNA HACKATHON (Zodpovedný riešiteľ, neschválený)
 3. [2021 – 2022] Vybudovanie Smart Eco Greenhouse VESNA (Zodpovedný riešiteľ, schválený)
 4. [2019 – 2021] Excelentný tím Optimálne a prediktívne procesné riadenie (Riešiteľ, schválený)

Štátne programy

 1. [2022 – 2023] VESNA InnoLab - Let your ideas grow (Zodpovedný riešiteľ, neschválený)

Operačné programy

 1. [2024 – 2025] Vývoj softvéru na návrh optimálneho riadenia (Zodpovedný riešiteľ, podaný)
 2. [2021 – 2023] Získanie značky HR Excellence in Research Award - HRS4R na STU (Koordinátor v rámci FCHPT, schválený)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS