Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 665
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~oravec
Telefón:
+421 259 325 364
ORCID iD:
0000-0002-1253-3192
WoS ResearcherID:
AAS-4267-2020
Google Scholar:
-2qLHhUAAAAJ
Dostupnosť:

Publikácie

Kniha

 1. J. Oravec: Riadenie revízií s Git, Vydavateľstvo FCHPT, 2023.
 2. J. MiklešĽ. ČirkaJ. OravecM. Fikar: Návrh H2 a Hinf riadenia s využitím Ljapunovových funkcií, FCHPT STU v Bratislave, 2022.
 3. J. Oravec – M. Bakošová: Zbierka príkladov z robustného riadenia, Vydavateľstvo FCHPT, FCHPT STU, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2019.

Kapitola alebo strany v knihe

 1. A. Vasičkaninová – M. Bakošová – J. Oravec: Pamäťové médiá a ich budúcnosťt, V Desať odtieňov chémie, Editor(i): Miroslava Puchoňová, Mário Izakovič, Slovenská chemická knižnica, zv. 36., str. 159–188, 2022.
 2. J. Oravec – A. Vasičkaninová – M. Bakošová: Prínos automatizácie pre bezpečnosť dopravy a využitie vodíka a iných alternatívnych zdrojov energie v doprave, V Alternatívne zdroje energie - vodíkové technológie, Editor(i): Marián Hvolka, Slovenská chemická knižnica FCHPT STU v Bratislave, zv. 35, str. 135–153, 2021.
 3. A. Vasičkaninová – M. Bakošová – J. Oravec: Fuzzy control of heat exchangers in series using complex control structures, V Advanced Analytic and Control Techniques for Thermal Systems with Heat Exchangers, Editor(i): Libor Pekař, Academic Press Elsevier, str. 287–306, 2020.
 4. M. Bakošová – J. Oravec – A. Vasičkaninová: Prínos automatizácie pre životné prostredie, V Chémia, biológia a životné prostredie, SCHK FCHPT STU v Bratislave, str. 95–114, 2019.
 5. M. Bakošová – A. Vasičkaninová – J. Oravec: Automatické dávkovanie liekov, V Chemické látky a zdravie, FCHPT, STU v Bratislave, str. 115–131, 2018.
 6. M. Bakošová – J. Oravec – A. Vasičkaninová: Plne automatizované technológie, V Materiály a technológie pre budúcnosť, FCHPT, STU v Bratislave, str. 123–142, 2017.
 7. M. Bakošová – A. Vasičkaninová – J. Oravec: Využitie pokročilých metód riadenia procesov pre úsporu energií, V Efektívne využívanie zdrojov a surovín, Editor(i): Ondrejkovičová I., Izakovič M., Slovenská chemická knižnica FChPT STU v Bratislave, str. 135–157, 2016.
 8. A. Vasičkaninová – M. Bakošová – J. Oravec: Využitie umelej inteligencie pri modelovaní a riadení chemických procesov, V Chémia - neoddeliteľná súčasť prírodných vied, Editor(i): Ondrejkovičová I., Izakovič M., Slovenská chemická knižnica FChPT STU v Bratislave, zv. 1, str. 126–142, 2015.
 9. M. Bakošová – J. Závacká – J. Oravec: Prínosy automatizácie a regulácie k inováciám v chemickom priemysle, V Nové trendy a inovácie v chémii, Editor(i): Drtilová, I., Slovenská chemická knižnica FChPT STU v Bratislave, Bratislava, str. 95–107, 2014.
 10. M. Bakošová – J. Oravec: Robust PDLF-based MPC of a Chemical Reactor, V Recenzovaný zborník vedeckých prác zo stretnutia katedier automatizácie, kybernetiky a informatiky technických vysokých škôl a univerzít v SR a ČR SKAKaI 2013, Editor(i): Pirník R., Holečko P., EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity v Žiline, str. 1–6, 2013.
 11. M. Bakošová – J. Závacká – J. Oravec: Automatizácia – neoddeliteľná súčasť výrobných procesov v chemickom a potravinárskom priemysle a bežného života, V Chémia pre život, Slovenská chemická knižnica FChPT STU v Bratislave, Bratislava, str. 90–101, 2013.
 12. J. Oravec – M. Bakošová: PIDDESIGN– Software for System Identification and PID Controller Design, V Selected Topics in Modelling and Control, Editor(i): Mikleš, J., Veselý, V., Slovak University of Technology Press, č. 8, str. 88–93, 2012.

Článok v časopise

 1. J. HolazaP. BakaráčJ. Oravec: Revisiting Reachability-Driven Explicit MPC for Embedded Control. European Journal of Control, zv. 78, str. 101019, 2024.   Zenodo
 2. R. Dyrska – M. HorváthováP. Bakaráč – M. Mönnigmann – J. Oravec: Heat exchanger control using model predictive control with constraint removal. Applied Thermal Engineering, zv. 227, 2023.   Zenodo
 3. P. BakaráčM. HorváthováL. GalčíkováJ. Oravec – M. Bakošová: Approximated MPC for embedded hardware: Recursive random shooting approach. Computers & Chemical Engineering, zv. 165, 2022.
 4. L. GalčíkováM. HorváthováJ. Oravec – M. Bakošová: Self-Tunable Approximated Explicit Model Predictive Control of a Heat Exchanger. Chemical Engineering Transactions, 2022, Vol. 94, č. 94, str. 1015–1020, 2022.
 5. L. GalčíkováJ. Oravec: Fixed complexity solution of partial explicit MPC. Computers & Chemical Engineering, zv. 157, str. 107606, 2022.
 6. J. OravecM. Klaučo: Real-time tunable approximated explicit MPC. Automatica, zv. 142, str. 110315, 2022.
 7. J. Shi – Y. Jiang – J. Oravec – B. Houska: Parallel MPC for Linear Systems with State and Input Constraints. IEEE Control Systems Letters, zv. 7, str. 229–234, 2022.
 8. M. HorváthováJ. Oravec – M. Bakošová – A. Mészáros: Carbon Footprint Analysis of a Laboratory Plate Heat Exchanger Control. Chemical Engineering Transactions, zv. 88, str. 847–852, 2021.
 9. Y. Jiang – J. Oravec – B. Houska – M. Kvasnica: Parallel MPC for Linear Systems with Input Constraints. IEEE Transactions on Automatic Control, č. 7, zv. 66, str. 3401–3408, 2021.
 10. J. OravecM. Horváthová – M. Bakošová: Multivariable Robust MPC Design for Neutralization Plant: Experimental Analysis. European Journal of Control, zv. 58, str. 289–300, 2021.
 11. J. Drgoňa – J. A. Bastida – I. C. Figueroa – D. Blum – K. Arendt – D. Kim – E. P. Ollé – J. Oravec – M. Wetter – D. Vrabie – L. Helsen: All you need to know about model predictive control for buildings. Annual Reviews in Control, zv. 50, str. 190–232, 2020.
 12. M. HorváthováJ. Oravec – M. Bakošová: Efficient Convex-Lifting-Based Robust Control of a Chemical Reactor. Chemical Engineering Transactions, zv. 81, str. 865–870, 2020.
 13. J. OravecM. Horváthová – M. Bakošová: Energy efficient convex-lifting-based robust control of a heat exchanger. Energy, č. 201, str. 117566, 2020.
 14. A. Vasičkaninová – M. Bakošová – J. OravecM. Horváthová: Efficient Fuzzy Control of a Biochemical Reactor. Chemical Engineering Transactions, zv. 81, str. 85–90, 2020.
 15. M. Bakošová – J. Oravec – A. Vasičkaninová – A. Mészáros – P. Valiauga: Advanced Control of a Biochemical Reactor for Yeast Fermentation. Chemical Engineering Transactions, zv. 81, str. 769–774, 2019.
 16. J. Oravec – M. Bakošová – L. Galčíková – M. Slávik – M. HorváthováA. Mészáros: Soft-constrained robust model predictive control of a plate heat exchanger: Experimental analysis. Energy, zv. 180, str. 303–314, 2019.
 17. J. Oravec – M. Bakošová – M. HorváthováL. Galčíková – M. Slávik – A. Vasičkaninová – A. Mészáros: Convex-lifting-based Robust Control of a Laboratory Plate Heat Exchanger. Chemical Engineering Transactions, zv. 81, str. 733–738, 2019.
 18. J. OravecJ. HolazaM. Horváthová – N. A. Nguyen – M. Kvasnica – M. Bakošová: Convex-lifting-based robust control design using the tunable robust invariant sets. European Journal of Control, zv. 49, str. 44–52, 2019.
 19. A. Vasičkaninová – M. Bakošová – J. OravecA. Mészáros: Control of Heat Exchangers Using Complex Control Structures with Neural Network Predictive Controllers. Chemical Engineering Transactions, zv. 81, str. 361–366, 2019.
 20. J. HolazaM. Klaučo – J. Drgoňa – J. OravecM. KvasnicaM. Fikar: MPC-Based Reference Governor Control of a Continuous Stirred-Tank Reactor. Computers & Chemical Engineering, zv. 165, str. 289–299, 2018.
 21. J. Oravec – M. Bakošová – M. Trafczynski – A. Vasičkaninová – A. Mészáros – M. Markowski: Robust model predictive control and PID control of shell-and-tube heat exchangers. Energy, zv. 159, str. 1–10, 2018.
 22. J. Oravec – M. Bakošová – A. Vasičkaninová – A. Mészáros: Robust Model Predictive Control of a Plate Heat Exchanger. Chemical Engineering Transactions, zv. 81, str. 25–30, 2018.
 23. A. Vasičkaninová – M. Bakošová – Ľ. ČirkaM. KalúzJ. Oravec: Robust Controller Design for a Laboratory Heat Exchanger. Applied Thermal Engineering, zv. 128, str. 1297–1309, 2018.
 24. A. Vasičkaninová – M. Bakošová – J. OravecA. Mészáros: Gain - Scheduled Control of Counter - Current Shell - and - Tube Heat Exchangers in Series. Chemical Engineering Transactions, zv. 81, str. 1399–1404, 2018.
 25. M. Bakošová – J. Oravec – A. Vasičkaninová – A. Mészáros: Neural-Network-Based and Robust Model-Based Predictive Control of a Tubular Heat Exchanger. Chemical Engineering Transactions, zv. 61, str. 301–306, 2017.
 26. J. OravecM. KlaučoM. Kvasnica – J. Löfberg: Computationally Tractable Formulations for Optimal Path Planning with Interception of Targets’ Neighborhoods. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, č. 5, zv. 40, str. 1221–1230, 2017.
 27. J. Oravec – M. Trafczynski – M. Bakošová – M. Markowski – A. Mészáros – K. Urbaniec: Robust Model Predictive Control of Heat Exchanger Network in the Presence of Fouling. Chemical Engineering Transactions, zv. 61, str. 334–342, 2017.
 28. A. Vasičkaninová – M. Bakošová – J. OravecA. Mészáros: Neural Network Predictive Controller Design for Counter-Current Tubular Heat Exchangers in Series. Chemical Engineering Transactions, zv. 61, str. 121-126, 2017.
 29. J. Oravec – M. Bakošová – A. Mészáros: Robust Model Predictive Control of Heat Exchangers in Series. Chemical Engineering Transactions, zv. 52, str. 253–258, 2016.
 30. J. Oravec – M. Bakošová – A. Mészáros – N. Míková: Experimental Investigation of Alternative Robust Model Predictive Control of a Heat Exchanger. Applied Thermal Engineering, zv. 105, str. 774–782, 2016.
 31. J. Oravec – M. Bakošová: Robust Model-Based Predictive Control of Exothermic Chemical Reactor. Chemical Papers, č. 7, zv. 69, 2015.
 32. J. Oravec – M. Bakošová – A. Mészáros: Comparison of Robust Model-based Control Strategies Used for a Heat Exchanger Network. Chemical Engineering Transactions, zv. 45, str. 397–402, 2015.
 33. M. Bakošová – J. Oravec: Robust Model Predictive Control for Heat Exchanger Network. Applied Thermal Engineering, č. 1, zv. 73, str. 924–930, 2014.
 34. M. Bakošová – J. Oravec: Robust MPC of an Unstable Chemical Reactor Using the Nominal System Optimization. Acta Chimica Slovaca, č. 2, zv. 7, str. 87–93, 2014.
 35. M. Bakošová – J. Oravec: Robust Model Predictive Control of Heat Exchanger Network. Chemical Engineering Transactions, zv. 35, str. 241–246, 2013.
 36. M. Bakošová – J. Oravec – K. Matejičková: Model Predictive Control-Based Robust Stabilization of a Chemical Reactor. Chemical Papers, č. 9, zv. 67, str. 1146–1156, 2013.
 37. M. Bakošová – A. Mészáros – J. Klemeš – J. Oravec: Robust and Optimal Control Approach for Exothermic Reactor Stabilization. Theoretical Foundations of Chemical Engineering, č. 46, str. 740–746, 2012.
 38. M. Bakošová – J. Oravec: Robust Model Predictive Control of Heat Exchangers. Chemical Engineering Transactions, zv. 29, str. 1465–1470, 2012.
 39. J. Oravec – M. Bakošová: Robust Constrained MPC Stabilization of a CSTR. Acta Chimica Slovaca, č. 2, zv. 5, str. 153–158, 2012.
 40. M. Bakošová – A. Mészáros – J. Klemeš – J. Oravec: Comparison of Robust and Optimal Approach to Stabilization of CSTRs. Chemical Engineering Transactions, zv. 25, str. 99–104, 2011.
 41. J. Oravec – M. Bakošová: PIDTOOL 2.0 – Software for Step-Response-Based Identification and PID Controller Tuning. AT&P Journal Plus, č. 2, str. 61–66, 2011.

Príspevok na konferencii

 1. K. Fedorová – Y. Jiang – J. Oravec – C. Jones – M. Kvasnica: A Generalized Stopping Criterion for Real-Time MPC with Guaranteed Stability. V 62nd IEEE Conference on Decision and Control, IEEE, Singapore, str. 4705–4710, 2023.   Zenodo
 2. L. Galčíková – P. Belková – J. Oravec: Real-time tuning of approximated explicit MPC of a heat exchanger. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 24th International Conference on Process Control - Summaries Volume, Slovak Chemical Library, Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 9, SK812-37, Bratislava, Slovakia, str. 38–38, 2023.   Zenodo
 3. J. HolazaL. GalčíkováJ. OravecM. Kvasnica: A software package for MPC design and tuning: MPT+. V 62nd IEEE Conference on Decision and Control, IEEE, Singapore, str. 5688–5695, 2023.   Zenodo
 4. J. Holaza – K. Kvasnicová – E. PavlovičováJ. Oravec: Tube MPC Extension of MPT: Experimental Analysis. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 2023 24th International Conference on Process Control, IEEE, Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 9, 81237, Bratislava, Slovakia, str. 120–125, 2023.   Zenodo
 5. M. HorváthováL. GalčíkováM. KlaučoJ. Oravec: Real-Time Optimisation-Based Robust Control: Heat Exchanger Comparative Analysis. V 62nd IEEE Conference on Decision and Control, IEEE, Singapore, str. 6535–6540, 2023.
 6. M. HorváthováJ. Oravec: Approximated Convex-lifting-based Robust Control for a Heat Exchanger. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 24th International Conference on Process Control - Summaries Volume, Slovak Chemical Library, Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 9, SK812-37, Bratislava, Slovakia, 2023.   Zenodo
 7. R. KohútE. PavlovičováK. FedorováJ. OravecM. Kvasnica: Real-Time Deep-Learning-Driven Parallel MPC. V 62nd IEEE Conference on Decision and Control, IEEE, Singapore, 2023.   Zenodo
 8. J. OravecP. BakaráčE. PavlovičováM. Fikar: Smart Eco Greenhouse VESNA. V IFAC World Congress 2023, Yokohama, Japan, str. 10295–10300, 2023.   Zenodo
 9. E. PavlovičováJ. Oravec: Distributed Model Predictive Control Design for a Laboratory Device. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 24th International Conference on Process Control - Summaries Volume, Slovak Chemical Library, Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 9, SK812-37, Bratislava, Slovakia, str. 50–50, 2023.   Zenodo
 10. M. HorváthováL. GalčíkováJ. Oravec: Control Design for a Nonlinear Reactors-Separator Plant. V 2022 Cybernetics & Informatics (K&I), str. 1–6, 2022.
 11. M. Horváthová – N. Ishihara – J. Oravec – Y. Chida: Robust Setpoint Tracking of a Linear System with Discrete Actuators. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 23rd International Conference on Process Control, IEEE, Slovak University of Technology, str. 229–236, 2021.
 12. J. HolazaJ. OravecM. Kvasnica – R. Dyrska – M. Mönnigmann – M. Fikar: Accelerating Explicit Model Predictive Control by Constraint Sorting. Editor(i): Rolf Findeisen, Sandra Hirche, Klaus Janschek, Martin Mönnigmann, V Preprints of the 21st IFAC World Congress (Virtual), Berlin, Germany, July 12-17, 2020, zv. 21, str. 11520–11525, 2020.
 13. M. HorváthováJ. Oravec – M. Bakošová: Real-Time Convex-lifting-based Robust Control Using Approximated Control Law. V 59th IEEE Conference on Decision and Control, Jeju Island, Republic of Korea, zv. 59, str. 2160–2165, 2020.
 14. M. Bakošová – R. Trautenberger – J. Derco – J. Kavor – P. Valiauga – J. Oravec – A. Vasičkaninová: Modelling and Control of a Carrousel Type Biochemical Reactor. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 22nd International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, 2019.
 15. L. GalčíkováJ. Oravec – M. Bakošová: Advanced Robust MPC Design for Plate Heat Exchanger. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 22nd International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, 2019.
 16. M. HorváthováJ. Oravec – M. Bakošová – M. Kvasnica: Robust Convex-lifting-based Control Using Approximated Feedback Control Law. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 22nd International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, 2019.
 17. A. Vasičkaninová – M. Bakošová – J. OravecA. Mészáros: Model Predictive Control of a Tubular Chemical Reactor. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 22nd International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 228–233, 2019.
 18. K. Wang – Y. Jiang – J. Oravec – M. Villanueva – B. Houska: Parallel Explicit Tube Model Predictive Control. V 58th IEEE Conference on Decision and Control, Nice, France, str. 7696–7701, 2019.
 19. I. Mutlu – J. Oravec – F. Schrödel – R. Vosswinkel – M. Bakošová – M. T. Söylemez: Robust Model Predictive Control Based on Stabilizing Parameter Space Calculus. V European Control Conference 2018, Limassol, Cyprus, str. 206–212, 2018.
 20. J. Oravec – M. Bakošová – L. Hanulová: Experimental Investigation of Robust MPC Design with Integral Action for a Continuous Stirred Tank Reactor. V 57th IEEE Conference on Decision and Control, Miami, Florida, USA, zv. 57, str. 2611–2616, 2018.
 21. J. Oravec – M. Bakošová – L. Hanulová – A. Mészáros: Multivariable Robust Model Predictive Control of a Laboratory Chemical Reactor. Editor(i): Anton Friedl, Jiří J. Klemeš, Stefan Radl, Petar S. Varbanov, Thomas Wallek, V 28th European Symposium on Computer Aided Process Engineering, Elsevier, zv. 28, str. 961–966, 2018.
 22. J. Oravec – M. Bakošová – L. Hanulová – M. Horváthová: Design of Robust MPC with Integral Action for a Laboratory Continuous Stirred-Tank Reactor. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 21st International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 459–464, 2017.
 23. J. Oravec – M. Bakošová – D. Pakšiová – N. Mikušová – K. Batárová: Advanced Robust MPC Design of a Heat Exchanger: Modeling and Experiments. Editor(i): Antonio Espuña, Moisès Graells, Luis Puigjaner, V 27th European Symposium on Computer Aided Process Engineering, Elsevier, Barcelona, Spain, str. 1585–1590, 2017.
 24. J. Oravec – M. Bakošová – P. Valiauga: Advanced Process Control Design for a Distillation Column Using UniSim Design. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 21st International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 303–308, 2017.
 25. J. Oravec – Y. Jiang – B. Houska – M. Kvasnica: Parallel Explicit MPC for Hardware with Limited Memory. V Preprints of the 20th IFAC World Congress, Toulouse, France, zv. 20, str. 3356–3361, 2017.
 26. J. OravecM. Kvasnica – M. Bakošová: Quasi-Non-Symmetric Input and Output Constraints in LMI-based Robust MPC. V Preprints of the 20th IFAC World Congress, Toulouse, France, zv. 20, str. 11829–11834, 2017.
 27. J. Oravec – D. Pakšiová – M. Bakošová – M. Fikar: Soft-Constrained Alternative Robust MPC: Experimental Study. V Preprints of the 20th IFAC World Congress, Toulouse, France, zv. 20, str. 11877–11882, 2017.
 28. J. Oravec – M. Bakošová: Soft Constraints in the Robust MPC Design via LMIs. V American Control Conference, Boston, Massachusetts, USA, str. 3588–3593, 2016.
 29. J. OravecM. KalúzP. Bakaráč – M. Bakošová: Improvements of Educational Process of Automation and Optimization Using 2D Plotter. V Preprints of the 11th IFAC Symposium on Advances in Control Education, zv. 11, str. 16–21, 2016.
 30. J. Oravec – M. Bakošová: Software for Efficient LMI-based Robust MPC Design. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 20th International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 272–277, 2015.
 31. J. Oravec – M. Bakošová: Alternative LMI-based Robust MPC Design Approaches. Editor(i): Fikar, M., V Proceedings of the 8th IFAC Symposium on Robust Control Design, Elsevier, Bratislava, Slovak Republic, č. 8, str. 180–184, 2015.
 32. J. Oravec – M. Bakošová: Robust Model Predictive Control Based on Nominal System Optimization and Control Input Saturation. Editor(i): Fikar, M., V Proceedings of the 8th IFAC Symposium on Robust Control Design, Elsevier, Bratislava, Slovak Republic, č. 8, str. 314–319, 2015.
 33. J. Oravec – M. Bakošová: Robust MPC Based on Nominal System Optimization and Weighted Control Input Saturation. V 54th IEEE Conference on Decision and Control, Osaka, Japan, zv. 54, str. 6239–6244, 2015.
 34. J. OravecM. KalúzĽ. Čirka – M. Bakošová – M. Fikar: WebPIDDESIGN for Robust PID Controller Design. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 20th International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 393–399, 2015.
 35. J. OravecM. KalúzĽ. ČirkaM. Fikar – M. Bakošová: WebPIDDESIGN – Software for PID Controller Design Management. V European Control Conference 2015, Linz, Austria, str. 3020–3025, 2015.
 36. J. OravecM. KlaučoM. Kvasnica – J. Löfberg: Optimal Vehicle Routing with Interception of Targets’ Neighbourhoods. V European Control Conference 2015, Linz, Austria, str. 2538–2543, 2015.
 37. A. Vasičkaninová – M. Bakošová – A. MészárosJ. Oravec: Fuzzy Controller Design for a Heat Exchanger. V Proceedings of IEEE 19th International Conference on Intelligent Engineering Systems, str. 225–230, 2015.
 38. M. Bakošová – J. Oravec: Robust Model Predictive Control of a Laboratory Two–Tank System. V American Control Conference, Portland, Oregon, USA, str. 5242–5247, 2014.
 39. M. Bakošová – J. Oravec: PDLF-based Robust MPC of a Heat Exchanger Network. Editor(i): Petar Sabev Varbanov, Jiří Jaromír Klemeš, Peng Yen Liew, Jun Yow Yong, V Chemical Engineering Transactions, AIDIC, zv. 39, str. 145–150, 2014.
 40. Ľ. ČirkaM. KalúzJ. Oravec – N. Míková: Designing PID Controllers Using MATLAB-SIMULINK Via the Internet. Editor(i): Byron, P., V 22nd Annual Conference Proceedings of the Technical Computing Bratislava 2014, zv. 22, 2014.
 41. M. Bakošová – J. Oravec: Robust MPC of a Chemical Reactor Using the Nominal System Optimization. Editor(i): Markoš, J., V Proceedings of the 40th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia, str. 1070–1078, 2013.
 42. J. Oravec – M. Bakošová: The Control Performance Evaluation of the Selected On-line Robust MPC Approaches. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica, M., V Proceedings of the 19th International Conference on Process Control, Slovak University of Technology in Bratislava, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 152–158, 2013.
 43. J. Oravec – S. Blažek – M. Kvasnica: Simplification of Explicit MPC Solutions via Inner and Outer Approximations. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica, M., V Proceedings of the 19th International Conference on Process Control, Slovak University of Technology in Bratislava, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 389–394, 2013.
 44. J. Oravec – S. Blažek – M. Kvasnica – S. Di Cairano: Polygonic Representation of Explicit Model Predictive Control. V IEEE Conference on Decision and Control, Florence, Italy, str. 6422–6427, 2013.
 45. M. Bakošová – J. Oravec: MPC Based Robust Stabilization of a Chemical Reactor. Editor(i): Markoš, J., V Proceedings of the 39th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia, str. 5–16, 2012.
 46. M. Bakošová – J. Oravec: MPC Based Robust Stabilization of Uncertain Plants. V Proceedings of 13th International Carpathian Control Conference, Podbanske, Slovakia, str. 13–18, 2012.
 47. M. Bakošová – J. Oravec: An On-line Robust MPC Based on Nominal Optimization and Parameter-Depended Lyapunov Functions. V VOCAL 2012, Program and Abstracts, zv. 5, str. 80–82, 2012.
 48. J. Oravec – M. Bakošová: Comparison of the Control Performance Assured Using Robust Static and Dynamic Feedback Control. Editor(i): Kozák, Š, Kozáková, A., Rosinová, A., V Kybernetika a informatika: Medzinárodná konferencia SSKI SAV, STU v Bratislave, 2012.
 49. J. Oravec – M. Bakošová: Robust Model-Based Predictive Control of a Tubular Heat Exchanger. Editor(i): P. Varbanov, H. L. Lam, A. Nemet, J. Klemeš, V Proceedings of the International CAPE Forum 2012, Press of the University of Pannonia, str. 39–39, 2012.
 50. J. Oravec – M. Bakošová: PIDDESIGN - Software for PID Control Education. Editor(i): R. Vilanova, A. Visioli, V IFAC Conference on Advances in PID Control, Brescia, Italy, 2012.
 51. J. Oravec – M. Bakošová: Offset-free Robust Model Predictive Control. Editor(i): Ivan Taufer, Daniel Honc, Milan Javurek, V Proceedings of the 10th International Scientific - Technical Conference Process Control 2012, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 2012.
 52. M. Bakošová – M. Kačur – J. Oravec: Control of a Tubular Heat Exchanger. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica. M., V Proceedings of the 18th International Conference on Process Control, Slovak University of Technology in Bratislava, Tatranská Lomnica, Slovakia, str. 338–343, 2011.
 53. M. Bakošová – J. Oravec: Visual and Useful Software for PID Controller Design. Editor(i): Petr Byron, V 19th Annual Conference Proceedings: Technical Computing Prague 2011, Humusoft s.r.o., 2011.
 54. M. Bakošová – J. Oravec – M. Kačur: Software for Robust Stabilization of Systems with Parametric Uncertainties. Editor(i): Kozáková, A., V ELITECH'11, 13th Conference of Doctoral Students, Nakladateľstvo STU, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, Slovakia, zv. 13, 2011.
 55. M. Bakošová – J. Oravec – M. Kačur: Solution of a Robust Stabilization Problem Using YALMIP and Robust Control Toolboxes. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica. M., V Proceedings of the 18th International Conference on Process Control, Slovak University of Technology in Bratislava, Tatranská Lomnica, Slovakia, str. 326–332, 2011.
 56. M. Bakošová – J. Oravec – M. Kačur – J. Závacká: Stabilization of Chemical Reactors Using Robust and Optimal Controllers. Editor(i): Markoš, J., V Proceedings of the 38th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia, str. 988–997, 2011.
 57. J. Oravec – M. Bakošová: PIDTOOL 2.0 - Software for Identification and PID Controller Tuning. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica. M., V Proceedings of the 18th International Conference on Process Control, Slovak University of Technology in Bratislava, Tatranská Lomnica, Slovakia, str. 125–130, 2011.
 58. J. Oravec – M. Bakošová: Software for PID Controller Tuning and Control Performance Evaluation. Editor(i): Tomlain, J. Jr., Šostronek, M., Beršík R., V Proceedings of the Automated Control Systems for Industry 2011, Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, Krakovany, Slovakia, str. 112–119, 2011.
 59. M. Bakošová – J. Oravec: Solutions of LMIs in the Problem of Robust Stabilization of Chemical Reactors. V VOCAL 2010, Program and Abstracts, str. 47–47, 2010.
 60. J. Oravec – M. Bakošová: PIDTOOL - Software for PID Controller Tuning. V Technical Computing Bratislava 2010, RT Systems, s.r.o., zv. 18, 2010.
 61. M. Bakošová – J. Oravec: Software for PID Controller Tuning. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica, M., V Proceedings of the 17th International Conference on Process Control ’09, Slovak University of Technology in Bratislava, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 524–527, 2009.
 62. M. Bakošová – J. OravecĽ. Čirka: Software for PID controller tuning. V Technical Computing Prague 2009, Humusoft, s.r.o., str. 15-1–15-8, 2009.

Odborný referát

 1. J. HolazaJ. OravecM. Kvasnica – R. Dyrska – M. Mönnigmann – M. Fikar: Accelerating Explicit Model Predictive Control by Constraint Sorting. 2020.

Ochranné známky, úžitkové vzory a patenty

 1. P. BakaráčM. KlaučoJ. Oravec – M. Furka: Mikroprocesorová platforma s vnoreným dynamickým procesom. 2020.
 2. J. Oravec – M. Bakošová: PIDDESIGN. 2020.
 3. P. BakaráčM. KlaučoJ. Oravec: Elektronická senzorová doska. 2019.
 4. J. Oravec – M. Bakošová: MUP. 2019.

Dizertačná práca

 1. J. Oravec: Pokročilé metódy robustného riadenia energeticky náročných procesov. ÚIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2019.
 2. J. Oravec: Robustné prediktívne riadenie chemickotechnologických procesov. ÚIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2014.

Diplomová práca

 1. J. Oravec: Tvorba programového systému pre syntézu regulátorov. Diplomová práca, ÚIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2010.

Bakalárska práca

 1. J. Oravec: Tvorba softvéru pre syntézu regulátorov. Bakalárska práca, ÚIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava., 2008.

Rôzne

 1. L. GalčíkováJ. Oravec: Self-tunable approximated explicit MPC: Heat exchanger implementation and analysis. 2024.   arXiv
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS