FCHPT STU v Bratislave

celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

__________

Views this month: 1
Views this week: 0
Views this year: 1
View result counter: 1

Kontakt

V prípade otázok alebo nejasností kontaktujte predsedu organizačného výboru:

Ing. Juraj Oravec, PhD.
e-mail: svk.fchpt@stuba.sk
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (zobraziť na mape)
STU v Bratislave
Radlinského 9, 812 37 Bratislava

Vaše otázky nám môžete priamo zaslať aj vyplnením kontaktného formulára:

Kontaktný formulár